מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עמותה פיקטיבית וגניבה וגניבה במרמה

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המשיבה קיבלה כספים מההורים שנדרשו לשלם בכסף מזומן, ביצעה רישום כוזב על כך שהתשלום במזומן כביכול בוטל ותמורתו סופק שיק על ידי ההורים, רשמה פרטים פקטביים של השיקים כביכול ובדרך זו גנבה במירמה את כספי המזומן שקבלה מההורים.
לטענת המדינה, המיתחם צריך להתחיל משנה אחת וברף העליון שלו לעמוד על 30 חודשי מאסר, זאת בהנתן העובדה שמדובר בריבוי עבירות שבוצעו לאורך תקופה ארוכה ובהנתן גם מיהותה של העמותה שממנה גנבה המשיבה.
...
נראה לנו כי כל אחת מן העבירות בנסיבות שפורטו לעיל די בה כדי להעמיד את הרף התחתון על שנה אחת, ברף העליון אנו מוכנים להסכים עם הרף שנקבע על-ידי בית משפט קמא של 25 חודשים.
סוף דבר: מדובר במסכת עבירות קשה, מכוערת ובוטה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

זיקתה לסניף התמצתה בכך ששכרו של הנתבע שולם לו כנגד חשבונית שנמשכה על-שם העסק שלה, ולאחר מכן הדבר נעשה באמצעות תלוש משכורת שהתובעת הפיקה על-שמה של אנג'לה [עמ' 206 ש' 13-12]; במובן זה, הוצאת תלוש שכר על-שם רעיית הנתבע נשאה אופי פקטבי ויצרה מראית עין של העסקה למרות שהיא לא עבדה בסניף [עמ' 207 ש' 30-26; עמ' 208 ש' 20-5].
בשים לב לנושא המחלוקת, לאופי המעשים שהתובעת יחסה לנתבע ולהיותה נושאת בנטל להוכיחם, היה על התובעת להציג חוות-דעת של מומחה רציני שינתח את כל התעוד הגולמי שברשותה – לא רק מה שהיא בחרה לחשוף, ויראה ברחל-בתך-הקטנה כי יחוס החסרים לגניבה ומרמה מצד הנתבע (או להתרשלותו) הוא מסקנה הכרחית בלתי-נמנעת, בשונה ממסקנה אפשרית אך לא מתחייבת.
נטען לרשלנות הנתבע בכך שלא החתים את הלקוחות על תעודות משלוח באופן שיעיד על אספקת המוצרים, כך שהתובעת אינה יכולה להפרע מהם את חובם לה. (ב) בעוד שבכתב-התביעה ובתצהירו של משה יוחסה לנתבע היתנהלות זו ביחס ללקוחות בלשון רבים, בעדותו לפני ידע משה לנקוב רק בעמותה לתרבות הפנאי כמי שקבלה מוצר ולא שילמה עבורו [עמ' 78 ש' 28 עד עמ' 79 ש' 7; עמ' 80 ש' 7-6, 11].
...
לסיכום חלק זה התוצאה היא שגם התביעה שכנגד נדחית במלוא סכומה.
סיכומם של דברים התביעה העיקרית נדחית.
התביעה שכנגד נדחית.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2016 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

המשיבה קיבלה כספים מההורים שנדרשו לשלם בכסף מזומן, ביצעה רישום כוזב על כך שהתשלום במזומן כביכול בוטל ותמורתו סופק שיק על ידי ההורים, רשמה פרטים פקטביים של השיקים כביכול ובדרך זו גנבה במירמה את כספי המזומן שקבלה מההורים.
לטענת המדינה, המיתחם צריך להתחיל משנה אחת וברף העליון שלו לעמוד על 30 חודשי מאסר, זאת בהנתן העובדה שמדובר בריבוי עבירות שבוצעו לאורך תקופה ארוכה ובהנתן גם מיהותה של העמותה שממנה גנבה המשיבה.
...
נראה לנו כי כל אחת מן העבירות בנסיבות שפורטו לעיל די בה כדי להעמיד את הרף התחתון על שנה אחת, ברף העליון אנו מוכנים להסכים עם הרף שנקבע על-ידי בית משפט קמא של 25 חודשים.
סוף דבר: מדובר במסכת עבירות קשה, מכוערת ובוטה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2017 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בהמשך, פנה הנאשם לאדם שהיה בעבר עורך דין אך הושעה לצמיתות מלשכת עורכי הדין, ושילם לו סך של 100 ₪ על מנת שהוא כעו"ד יאמת את חתימות חברי העמותה הפיקטיביים.
במסגרת פעילות העמותה, הנאשם גייס שלא כדין ובמרמה, לכל הפחות סכום של 37,141 ₪ אותו קיבל מאזרחים שתרמו לעמותה לשם קידום מטרותיה בפרט ולמטרות צדקה בכלל.
כבר חכמנו ז"ל עמדו על חומרת הגניבה מהרבים.
...
לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ושקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים, ובהתאם להלכה הפסוקה בדבר התערבות בית המשפט בהסדרי טיעון, איני סבור כי מדובר באחד מאותם מקרים חריגים בהם יש מקום לסטייה מהסדר הטיעון בשל פגם או פסול משמעותי בשיקולי התביעה בהגיעה להסדר הטיעון, אף שאין ספק כי מדובר בהסדר המקל עם הנאשם באופן משמעותי בעונש החורג מהעונש ההולם במקרה זה (ע"פ 1958/98 פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד נז(1) 577, 609 (2002); ע"פ 3068/10 פלונית נ' מדינת ישראל (פורסם בנבו, 1.11.10)).

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

על פי כתב האישום המתוקן, גנב המבקש כספים מהחברה, וסייע לאחרים לקבל במירמה כספים מהביטוח הלאומי, בין היתר, בסיועו ובתיווכו של הנאשם 2, על-ידי כך שדיווח לחברה על עובדים פקטביים, פתח עבורם כרטיסי עובד, וכן הפיק דו"חות נוכחות מזויפים.
בגזר דינו מיום 16.4.2012, נתן בית משפט השלום את דעתו למספר שיקולים לטובת המבקש, וביניהם: תסקיר שירות המבחן בעיניינו של המבקש; עדותה וחוות דעתה של העובדת הסוציאלית, אלה סטולפר, אשר מטפלת במבקש מאז שנת 2008; עדותו של מר חמלניסקי ראובן, אשר משמש כמדריך בעמותת "אפשר", בקבוצה בה הישתתף המבקש; עדויותיהם של גרושתו, אחותו ואחיו של המבקש; עדותה של עו"ד הילה תירוש, אשר טיפלה עבור המבקש בסגירות השומות מול מס הכנסה; ושני תצהירים אשר הוגשו מטעם המבקש – האחד, של יועצת מס, אשר פירטה את חובותיו של המבקש וההחזרים המשולמים על ידו, והשני, של רואה החשבון של החברה, אשר אישר כי, ביום 21.3.2011, הסדיר המבקש את חובותיו לחברה, בסכום של 900,000 ₪.
...
נוכח היקף העבירות בהן הורשע המבקש, ונסיבות ביצוען, כמפורט הן בתיק הגניבה והן בתיק המיסוי, אין כל חריגה, בנידון דידן, מנורמת הענישה המקובלת בעבירות דומות, ודין הבקשה להידחות אף מטעם זה. לגופו של עניין, ולמעלה מן הצורך, אציין, כי שתי הערכאות הקודמות דנו באופן מפורט בעניינו של המבקש, ושקלו לטובתו את כל הנסיבות לקולא, לרבות את השיקול השיקומי בעניינו, את השיקול שעניינו החזר כספי הגניבה ותשלום מס בגינם ואת נסיבותיו האישיות והרפואיות.
עם זאת, שתי הערכאות שקלו גם את חומרת העבירות שביצע המבקש, הימשכותן ושיטתיות ביצוען, ובצדק קבעו, כי השיקולים האישיים של המבקש "נסוגים מפני האינטרס הציבורי של הוקעת מעשי גניבה ומרמה בהיקף גדול ובתבנית מאורגנת". נזכיר, בהקשר זה, כי בית המשפט המחוזי הקל, במידת-מה, בעונשו של המבקש, וסבורני, כי אין מקום להקלה נוספת בעונשו.
לאור האמור לעיל, אין כל עילה להתיר למבקש לערער, פעם נוספת, על גזר דינו, ודין הבקשה למתן רשות ערעור להידחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו