מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עיקול רכבו של נכה

בהליך המרצת פתיחה (ה"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

שכן אם מדובר ברכב של המבקש אשר נרכש לשימושו שלו, אין מדובר ברכב של המשיב והטענה כי אביו בעל תו נכה כלל אינה רלוואנטית לטיעון זה. יתר על כן, הטענה לפיה לא ניתן לעקל את הרכב מאחר והוא משמש את המשיב שהוא נכה, היא טענה אותה יש לברר במסגרת הליכי ההוצל"פ ע"י רשם ההוצל"פ. שישית וכאמור, המשיב, אביו של המבקש, אשר כתב ההמרצה הומצא לו (ראו דברי ב"כ המבקשת לפרוטוקול מיום 3.12.18 ע' 1 ש' 8) בחר שלא להגיב להמרצה ולא מסר את גירסתו העובדתית ביחס לשאלה הנדונה.
...
בנוסף, טענת המבקש כי הרכב הוא רכב נכה של אביו סותרת את בקשתו וגם מטעם זה דינה להידחות.
בענייננו, בין אם הנטל על המבקש ובין אם על המשיבה, לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי התוצאה המסתברת היא כי הרכב הוא בבעלות החייב – המשיב ולא בבעלות המבקש.
סוף דבר, המארג הראייתי מלמד ברמת ההסתברות הנדרשת כי הרכב בבעלות המשיב ולכן התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

בנוסף טוענים התובעים לנזק בסך 59,358 ₪ עקב עיקול רכב הנכה של התובע, בפירוט כדלקמן: א. 5,958 ₪ בגין דמי שכירות רכב נכה, שכן כאשר רכב הנכה שלו, שעוקל בידי מי-רם, הושבת, הוא לא היה יכול להחליפו; ב. 20,000 ₪ בגין ההפרש בין ערך רכב הנכה שלו על פי מחירון רכב, לבין הסכום שבו הוא נאלץ למכור אותו לגריטה בשל העידר שימוש עקב העיקול; ג. סך של 3,400 ₪ בגין עמלות פירעון מוקדם שנאלצו התובעים לשלם מאחר ובנק הפועלים למשכנתאות דחה בקשתם להלוואה לרכב נכים חדש עקב העיקול.
...
המסקנה היא שאם עיקול המוטל בידי לשכת ההוצאה לפועל נכנס לגדר סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע, המצאת צו עיקול בידי צד להליך משפטי, אשר מהווה "צד הננקט בקשר עם ההליך בכל שלב משלביו השונים", נכנסת גם כן לגדרו של סעיף זה. עיקול במסגרת תיק הוצאה לפועל ללא החלטת רשם הוצאה לפועל מי בלשכת ההוצאה לפועל החליט על העיקולים מושא טענות התובעים? סעיף 21 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, מסמיך את הרשם לצוות על עיקול מיטלטלין של החייב.
נזק גוף (לרבות נזק נפשי), ועוגמת נפש התובעים לא הביאו כל חוות דעת רפואית כדין בענין גרימה או החמרה של נזק גוף (לרבות נזק גוף בתחום הנפשי), ודין התביעה לפיצוי בגין נזק גוף להידחות.
לאור נסיבות ענייננו, כפי שפורטו לעיל, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע (שהוא הנכה מבין התובעים, נגדו, מעבר לכל יתר התרשלות מי-רם, אסור היה להפעיל הליכי הוצאה לפועל), בגין עוגמת נפש, סך של 25,000 ₪, ולתובעת, בגין עוגמת נפש, סך של 10,000 ₪.
כן תשלם הנתבעת לתובעים יחד ולחוד, בגין החזר חלקי של האגרה, סך של 875 ₪, וכן שכר טרחת עורך דין בסך של 5000 ₪.

בהליך רשות ערעור על החלטת ראש הוצל"פ (רע"צ) שהוגש בשנת 2014 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנוסף קבע ביהמ"ש העליון כי אין לפטור מעיקול מכונית נכים יקרה אם אפשר להתאים לצרכיו של הנכה מכונית זולה יותר.
...
למרות האמור ומאחר והסוגיה נשארת אותה סוגיה בין אם מועלית בבר"ע ובין אם תועלה בבקשה להשבת כספים, החלטתי לדון בבר"ע לגופא.
הבקשה למתן רשות ערעור נדחית.
המבקש ישלם למשיב הוצאות הבקשה בסך של 2,000 ₪.

בהליך רשות ערעור על החלטת ראש הוצל"פ (רע"צ) שהוגש בשנת 2013 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בפני בקשתו של המבקש, החייב בתיק הוצל"פ 01-48369-06-1, באמצעות אפוטרופסו, אישתו, ליתן לו רשות ערעור על החלטתה מיום 22.10.13, של כב' רשמת ההוצל"פ סגל מרים שדחתה בקשתו לבטול עיקול רכב מהטעם שהרכב משמש את אשת המבקש בלבד למטלות היומיום ולפיכך לא מיתקיים סעיף 22 לחוק ההוצל"פ הפוטר רכב של נכה מעיקול.
...
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות החלטתי לדון בבר"ע כבערעור עצמו ולאחר ששקלתי את הטיעונים מצאתי שיש לקבל את הערעור ולהורות על בטול העיקול, מהנימוקים שיפורטו בהמשך.
לאור כל האמור לעיל מתקבל העיקול.

בהליך רשות ערעור על החלטת ראש הוצל"פ (רע"צ) שהוגש בשנת 2012 בשלום אילת נפסק כדקלמן:

פסק דין כתבי קובע שאין לפטור מעיקול:"מכונת נכים יקרת ערך אם אפשר להתאים לצורכיו החיונים של הנכה מכונית זולה יותר". לאמור, שניתן להטיל עיקול על רכב נכה בהתקיים תנאים מסויימים.
...
המסמכים מעידים על שורת מחלות ביניהן אי ספיקת לב וסרטן ריאות, ואישור הקרדיולוג קובע כי לאור שילוב מחלותיו זקוק החייב לרכבו כדי להתנייד "גם למרחקים קצרים". המסקנה הברורה הינה כי רשיון הנהיגה חיוני לחייב (המבקש) עקב נכותו.
לאור כל האמור לעיל אני מוצא לנכון לקבל את הבקשה, ולקבל את הערעור.
לפיכך אני מורה על ביטול ההגבלה אשר הוטלה על המבקש במסגרת תיק ההוצאה לפועל, מלקבל או להחזיק רשיון נהיגה, ועל ביטול כל תנאי לכך.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו