מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עיכוב הליכים בועדה פריטטית

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2009 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

ביום 13.11.2007 הגישה החברה לגבי התביעה הנוספת "בקשה דחופה לעיכוב הליכים ולהעברת הדיון לוועדה פריטטית". זאת, על יסוד הוראת סעיף 35 להסכם הקבוצי הכללי בתעשיית היהלומים (להלן: ההסכם הקבוצי) אשר קבע מנגנון ליישוב חילוקי דיעות באמצעות וועדות פריטטיות ובוררות.
...
נציג מעבידים יצחק דויטש אני מצטרף לדעתם של הנשיא והשופט רבינוביץ כי דין הערעור להידחות מהטעמים שפורטו בדבריהם.
סוף דבר על דעת הנשיא סטיב אדלר, השופט עמירם רבינוביץ ושני נציגי הציבור - מר אבישי ספיר ומר יצחק דויטש, וכנגד דעתו של השופט שמואל צור - נדחה הערעור.
המערערת תשלם למשיבה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 7,500 ש"ח, בתוספת מע"מ. סכום זה ישולם בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד יום התשלום בפועל.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2009 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

ביום 13.11.2007 הגישה החברה לגבי התביעה הנוספת "בקשה דחופה לעיכוב הליכים ולהעברת הדיון לוועדה פריטטית". זאת, על יסוד הוראת סעיף 35 להסכם הקבוצי הכללי בתעשיית היהלומים (להלן: ההסכם הקבוצי) אשר קבע מנגנון ליישוב חילוקי דיעות באמצעות וועדות פריטטיות ובוררות.
...
נציג מעבידים יצחק דויטש אני מצטרף לדעתם של הנשיא והשופט רבינוביץ כי דין הערעור להידחות מהטעמים שפורטו בדבריהם.
סוף דבר על דעת הנשיא סטיב אדלר, השופט עמירם רבינוביץ ושני נציגי הציבור – מר אבישי ספיר ומר יצחק דויטש, וכנגד דעתו של השופט שמואל צור – נדחה הערעור.
המערערת תשלם למשיבה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 7,500 ש"ח, בתוספת מע"מ. סכום זה ישולם בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד יום התשלום בפועל.

בהליך סכסוך עבודה (ס"ע) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

בהחלטה מיום 27/6/15 נדחתה הבקשה לעיכוב ההליכים בתיק והעברת הדיון לועדה הפריטטית.
...
המסקנה העולה מכל האמור היא שהתובע אינו זכאי לתשלום עבור התקופה שמתום הקייטנה בחודש יולי 2013 ועד 31/7/13.
לאור האמור, התביעה ברכיב זה נדחית.
סוף דבר: התביעה לתשלום עבור 42 שעות נוספות בחודש אפריל 2013, מתקבלת ואני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע, בתוך 30 ימים מהיום, סכום של 2,100 ש"ח. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/5/13 ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך סכסוך קיבוצי (ס"ק) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

נציין ונדגיש, כי גם בדיון הקודם הסכים לכך ב"כ ההסתדרות הכללית והמבקשים, עו"ד גורביץ', והוא אמר כדלקמן: "... בהליך בעיניין עירית דימונה כל מה שנקבע הוא שבחוקת העבודה עצמה אין עיכוב הליכים אוטומאטי עד שתכריע ועדה פריטטית, כלומר אין סוג של צו מניעה אוטומאטי מכח ההסכם... אני מרכין את ראשי בפני פסק הדין ולכן אני בא לפה כדי שבית הדין ייתן לי את הסעד שההסכם עצמו אינו מכיל באופן אוטומאטי בתוכו. אני מבין את ההלכה." זאת ועוד, קיים נימוק נוסף מדוע לדחות את הבקשה לסעדים זמניים, וכפי שזו הוגשה בהליך שלפנינו – באותו הליך נתנה המעסיקה (עריית דימונה), ובדומה למקרה שלפנינו, הצהרת "גור אריה", שעל פיה היא התחייבה כי במידה שבית הדין יכריע בהליך העקרי כי ניודן של אותן עובדות נשוא ההליך, נעשה שלא כדין או בחוסר תום לב, להשיב את אותן עובדות לתפקידן הקודם.
...
" במקרה שלפנינו, אנו סבורים כי המבקשים לא הוכיחו את זכותם לקבל סעד כלשהו מבית הדין בשלב הנוכחי.
במקרה שלפנינו, ולאור הראיות הלכאוריות שהוצבו בפנינו במסגרת ההליך הזמני, אנו סבורים כי המבקשים לא הוכיחו בשלב זה את זכותם לקבל סעד, ולוּ לכאורה.
לסיכום – בקשתם של המבקשים למתן סעדים זמניים "להקפאת הליכי השימוע" דינה להידחות.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

הבקשה לעיכוב הליכים לטענת המבקשת יש להורות על עיכוב ההליכים בתיק והעברת התביעה לועדה פריטטית.
...
אשר לדעתי- לאחר שעיינתי בבקשה, תגובת המשיבים ובכלל החומר שבתיק הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות, ואנמק- ראשית, המשיבה הפורמאלית, גור עוז לבנייה בע"מ, איננה חברה בהתאחדות הקבלנים, לא נטען ולא הוכח שהיא חברה, ועל כן אין לוועדה הפריטטית כל סמכות לדון בתביעות המוגשות כנגדה ולהכריע בהן.
לאור כל המקובץ, דין הבקשה להידחות.
סוף דבר- הבקשות נדחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו