מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עיכוב הליכים בגין אלימות במשפחה

בהליך בג"ץ (בג"ץ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

כמו כן, מבקש העותר ליתן צו ביניים לעיכוב ההליך הפלילי המתנהל נגדו בבית המשפט הצבאי ביהודה (תיק מספר 7449/17; להלן: ההליך העקרי) וזאת עד שתתקבל הכרעה בעתירה.
רקע נגד העותר הוגש לבית המשפט הצבאי ביהודה כתב אישום המייחס לו עשרים וארבעה אישומים בגין עבירות אלימות במשפחה, וביניהן תקיפה, חבלה בכוונה מחמירה, איום, הפרת הוראה בדבר סגירת שטח, ניסיון לחטיפה בכוונה לכליאה שלא כדין, תקיפה הגורמת לחבלה של ממש, ניסיון לחבלה בכוונה מחמירה וניסיון לגרימת מוות בכוונה.
...
יוער כי לאחר הגשת העתירה דנן עודכנה הנחיה זו, ונוסחה העדכני פורסם ביום 27.12.2018), וכי מתקיימות בעניינו נסיבות המצדיקות השלמת חקירה לאחר הגשת כתב אישום על-פי הנחיה זו. בתגובתה המקדמית טוענת המשיבה כי דין העתירה להידחות על הסף, מחמת קיומו של סעד חלופי בדמות בירור טענות העותר במסגרת ההליך העיקרי אשר עודנו מתנהל בבית המשפט הצבאי ביהודה, ומצוי בשלב ראשוני.
זאת ועוד, דין העתירה להידחות אף בהעדר עילה להתערבות בשיקול דעתה של המשיבה.
אני סבורה כי החלטת המשיבה בנדון סבירה, מניחה את הדעת, ואף עולה בקנה אחד עם הוראות הנחיית פרקליט המדינה.
סוף דבר: נוכח כל האמור לעיל, העתירה נדחית.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

עוד מציין עורך הדין עסליה כי הוא פעל כדבעי, הגיש בקשה לעיכוב פסק הדין ולביטולו בגדרי התיק המקורי; כי ההליך הסתיים בצורה המטיבה עם המבקש אשר הריסת ביתו נימנעה, וכן כי לפני בית המשפט קמא ציין בא כוחו של המבקש כי אין טענה כנגד עורך הדין עסליה והאופן בו הוא ייצג את המבקש.
ואולם, עיון בצרופות לבקשה שלפניי מעלה, כי בבקשה לביטול פסק הדין שניתן בהיעדר הגנה בגדרי התיק המקורי, נטען כי "המבקש סובל ממחלת נפש מזה שנים רבות ... וכיום הוא עצור עד תום ההליכים עקב אלימות במשפחה ומאושפז בבית חולים זה מתאריך 12.6.2013 ועד היום. היינו המבקש אינו מסוגל לדאוג לעצמו ולנהל את ענייניו וקיימת סכנה לשלום המשפחה" (סעיף 7 לבקשה).
...
כבר עתה אומר, כי לאחר שעיינתי בבקשת רשות הערעור על צרופותיה, בתגובות הצדדים לבקשה זו, ובתיק המתנהל לפני בית המשפט קמא, ולאחר שנתתי דעתי לטענות הצדדים - באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
הנה כי כן, מטעמים אלו ועוד, לא מצאתי עילה להתערב במסקנתו של בית המשפט קמא, ואף כשלעצמי ועל יסוד הנתונים הקיימים בשלב זה (ועל יסודם בלבד), סבורני כי סיכויי הצלחת התביעה אינם מטים את הכף אל עבר קבלת צו המניעה במלואו.
בעניין זה יודגש כי קביעותיו של בית המשפט קמא, כמו גם קביעותיי לצורך החלטתי זו, מצויות בדלת אמות ההכרעה בנוגע לבקשה לצו מניעה, ואין בהן ללמד כהוא זה על התוצאה בתום ההליך.
" לסיכום, בהינתן הכלל בדבר אי התערבות בהחלטות הערכאה הדיונית בכל הנוגע לסעדים זמניים, ובשים לב שאף לגוף הדברים סבורני כי אין מקום להתערב באיזון שערך בית המשפט קמא, ובנותנו צו מניעה אך ורק בנוגע לחלקה 74 - השורה התחתונה, היא כי בקשת רשות הערעור נדחית.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2019 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

2 הערות בעיניין זה: ראשית, דומה שיש לברר את האופן בו התאפשר למשיב – אז עצור לצרכי חקירה בגין חשד לבצוע עבירות אלימות במשפחה – לקיים שיחת טלפון אל המתלוננת.
למען הסר ספק, אינני סבור כי יש בבדיקה מסוג זה כדי להצדיק עיכוב של ההליך המשפטי בעיניינו של המשיב, בפרט כשאין מחלוקת ראייתית בדבר קיומה של שיחת הטלפון מהמשיב למתלוננת).
...
דין טענות המשיב להידחות בשתי ידיים.
אני דוחה את הטענה מכל וכל.
אינני מקבל את טענת ב"כ המשיב לפיה, גם אם ייקבע שמדובר בהפרת תנאים, הרי שמדובר בהפרה ברף נמוך.
מסקנה נוכח המפורט לעיל אני קובע כי קיימות ראיות לכאורה למכביר וללא חולשה כלשהי, להוכחת כל העבירות המיוחסות למשיב בכתב האישום.

בהליך חדלות פירעון (חדל"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

היחיד עבד בעבר כמאבטח, אך בעקבות הליך פלילי שהתנהל נגדו בגין עבירות אלמ"ב נשלל רישיון הנשק שברשותו, פוטר מעבודתו וכך למעשה נקלע לקשיים כלכליים ויצר את חובותיו.
אמנם, הנסיבות ליצירת החובות קשורות באופן ישיר להסתבכותו של היחיד בהליך פלילי בשל עבירות אלימות במשפחה, ובעקבות גירושיו מאישתו, אך שוכנעתי כי היחיד מביע חרטה, למד את הלקח ומעוניין לעמוד בדרישות ההליך במטרה להביא לשיקומו הכלכלי.
בנסיבותיו של יחיד זה אין בבטול עיכוב ההליכים כדי להביא להשאת החוב לנושים, ואילו בהתמשכות הליכי חידלות הפרעון יש סיכוי טוב להביא פרעון ולו חלקי של החובות.
...
אני סבורה שבנסיבות טרם בשלה העת למתן צו לשיקומו הכלכלי של היחיד.
בקביעתי זו החלטתי לתת במקרה זה משקל בכורה למטרת שיקומו הכלכלי של היחיד לצורך קידום שילובו מחדש במרקם החיים הכלכליים.
נוכח האמור, אני דוחה את הדיון בעניינו של היחיד ליום 24.04.23 בשעה 13:00.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

יצוין, כי בשל משבר הקורונה וקושי בפתיחת קבוצות, התעכב ההליך במשך זמן רב, בשל הרצון כי הנאשם ימצה תהליך טפולי שיאפשר היתחשבות במכלול הגורמים הרלבאנטיים בעת גזירת הדין.
גזירת הדין לפיכך, אני מחליט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 4 חודשי מאסר, שלא ירוצו אלא אם יעבור הנאשם כל עבירה של אלימות כלפי בן מישפחה, לרבות איומים, בתוך שנתיים מהיום; 80 שעות שירות לתועלת הציבור (של"ץ), אשר ירוצו החל מיום 1.12.2022 על-פי תוכנית שיכין שירות המבחן ובפיקוחו.
...
לכן אין מקום לבטלה, וכך אני קובע.
גזירת הדין לפיכך, אני מחליט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 4 חודשי מאסר, שלא ירוצו אלא אם יעבור הנאשם כל עבירה של אלימות כלפי בן משפחה, לרבות איומים, בתוך שנתיים מהיום; 80 שעות שירות לתועלת הציבור (של"ץ), אשר ירוצו החל מיום 1.12.2022 על-פי תוכנית שיכין שירות המבחן ובפיקוחו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו