מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עיכוב ביצוע פעולות מימוש משכנתא

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון רע"א 2776/21 לפני: כבוד השופט נ' סולברג המבקשים: 1. יחזקאל פולק 2. משה פולק נ ג ד המשיבה: קבוצת כוכב נדל"ן בע"מ בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 21.4.2021 בת"א 15944-04-21 שניתנה על ידי כבוד השופט ג' גונטובניק; ובקשה לעיכוב ביצוע בשם המבקשים: עו"ד אהוד גבאי; עו"ד ליגל אלון פרץ ][]החלטה
על כן, בהנתן החוב הגבוה וסרובו של יחזקאל לפרוע את יתרתו, "ובהעדר החלטה שיפוטית אחרת" במישור זה, נקבע כי אין מקום למנוע מכוכב לפעול למימוש המשכנתא.
במישורי המידתיות, תום-הלב והשהוי, סבורים יחזקאל ומשה כי לא דבק שהוי בהתנהלותם – באשר נקטו הליכים לעיכוב הפינוי במהירות הראויה, בשים לב לכך שלשם הגשת התביעה נידרש בא-כוחם ללמוד את החומר ולאספו; וכי פעלו בתום-לב – באשר פסק הדין מיום 1.6.2020 בה"פ 50852-11-19 צוין בכתב התביעה, וממילא כלל לא נידרש היה לציינו במסגרת הבקשה, הואיל ומדובר בהליך שיחזקאל ומשה לא היו צד לו, ושאינו קשור לדירה באבא קובנר.
...
יחד עם זאת, לעיתים, גם לאחר שנשקל מכלול הנסיבות בכובד ראש, מתבקשת המסקנה כי אין מנוס מפינוי הדירה.
לא הונח לפנַי טעם שיצדיק התערבות במסקנה זו. אשר על כן, לא מצאתי כי ענייננו בא בקהל אותם מקרים חריגים, המצדיקים התערבות בשיקול דעתה של הערכאה הדיונית.
בקשת רשות הערעור, אפוא – נדחית; מאליה מתייתרת הבקשה לעיכוב ביצוע.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בהמשך, ובשים לב לכך שסכום התמורה בהסכם לא כיסה את חובות המבקש, החליט הבנק לפעול גם למימוש המשכנתה על הנכס בראשון לציון.
על פסק דין זה הגיש המבקש ערעור ולצידו את הבקשה שלפניי, שבגדרה עותר לעיכוב ביצוע מימוש המשכנתה על הנכס בראשון לציון.
...
כמו כן, טוען המבקש כי נשללה ממנו זכות תשובה לתגובת הבנק; כי הבנק הטעה את בית המשפט ואת רשות ההוצאה לפועל; וכי היה על בית המשפט להיעתר לבקשתו לחידוש ההליך.
לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובה לה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
בהקשר זה, לא שוכנעתי שלא יהיה בידי הבנק לפצות את המבקש על נזקיו וטענתו של המבקש שלפיה נטילת הנכס מידיו תפגע בו באופן מידי נטענה בעלמא ולא פורטה (השוו: עניין שבתאי, פסקה 7).
הבקשה נדחית אפוא.

בהליך ערעור שונה - אזרחי (עש"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום כפר סבא נפסק כדקלמן:

הדבר בא לידי ביטוי לאחרונה, בהחלטתה שלא לעכב ביצוע היתמחרות לקראת מכירת הנכס, על אף שעדיין תלויה ועומדת לפניה בקשת המערערות בטענת "פרעתי". קשה להשתחרר מהרושם שהתנהלותה של כב' הרשמת אינה בבחינת יד המקרה, אלא פועל יוצא מכך שהמשיב הוא אחיה של שופטת בבית המשפט המחוזי מרכז.
המשיב פעל למימוש משכנתה הרשומה לטובתו על הנכס.
...
הבקשה נדחית, ללא צורך בתגובת הצד השני".
שיהוי בהעלאתן יוצר מניעות והתוצאה היא שהן לא תתבררנה לגופן (ע"א 585/21 נבוא פיננסים ומשכנתאות בע"מ נ' דן אולשטיין (פורסם במאגרים - 3/2/21), בסעיף 6 פסקה ראשונה; רע"פ 8599/11 עופר שרון נ' מדינת ישראל, בעמ' 6 (פורסם במאגרים - 24/11/11)).
תוצאת הדברים היא, כאמור, שהערעור נדחה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

הבקשה שלפניי מוכתרת כבקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (סגן הנשיא ר' סוקול) מיום 9.11.2022 והחלטתו מיום 22.2.2023 בפר"ק 47429-06-21 ופר"ק 24316-06-21, שבגדרה נקבע כי המשיב 1 (להלן: המשיב) יוכל להמשיך לפעול למימוש משכנתא, הרובצת על דירת המגורים של המבקשים, במסגרת תיק הוצאה לפועל מס' 526365-06-21.
...
מנגד, המשיב טוען כי דין הבקשה להידחות.
דיון והכרעה לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, מסקנתי היא שיש להורות על עיכוב מימוש השעבוד הרובץ על הבית, עד להכרעה בערעור שהגישו המבקשים לבית משפט זה. כידוע, על המבקש סעד זמני לתקופת הערעור להראות כי סיכויי הערעור שהגיש טובים, וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו, במובן זה שאם יתקבל הערעור יתעורר קושי להשיב את המצב לקדמותו.
ככלל, בבקשות כאמור שעניינן מניעת פינוי ומימוש דירת מגורים, בית המשפט ייטה להיעתר לבקשה, בהיות הפינוי ומימוש הדירה צעדים קשים ובלתי הפיכים (ראו, למשל: ע"א 8136/19 לויט נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פס' 15 (20.2.2020); ע"א 2690/17 באלס נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ, פס' 10, 12 (6.4.2017); ע"א 5234/13 כרסנטי נ' בנק הפועלים משכן בע"מ, פס' 6 (12.8.2013)).
בשולי הדברים, אציין כי לא מצאתי ממש בטענת המשיב, שלפיה מאחר שהמבקשים לא ערערו על החלטת בית המשפט המחוזי מיום 22.2.2023, אין באפשרותם להגיש את הבקשה דנן לבית משפט זה. כאמור, ההחלטה מיום 22.2.2023 ניתנה כהחלטה משלימה לפסק הדין מושא הערעור, והטעם להגשת הבקשה שלפניי נעוץ, בעיקרו של דבר, בפסק דין זה. בנסיבות אלו, לא ראיתי מניעה להגשת הבקשה דנן לבית משפט זה. אשר על כן, אני מורה על עיכוב הליכי מימוש הבית במסגרת תיק הוצאה לפועל מס' 526365-06-21.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בבית המשפט העליון ע"א 4751/23 לפני: כבוד השופטת ד' ברק-ארז המבקש: סויאדן אכרם נ ג ד המשיבים: 1. מוחמד בשר 2. עו"ד נפתלי נשר, בתפקידו כמנהל המיוחד 3. הכונס הרישמי – מחוז חיפה בקשה לעיכוב ביצוע החלטתו של בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 3.5.2023 בפש"ר 41615-08-19 שניתנה על-ידי כבוד השופט א' זגורי בשם המבקש והמשיב 1: עו"ד מאיר אסייג בשם המשיב 2: בעצמו בשם המשיב 3: עו"ד רועי נירון ][]החלטה
בו ביום קיבל בית המשפט המחוזי את הבקשה לביטול המשכנתה בציינו כי מהמסמכים שצורפו עולה שהמבקש לא היה בעל יכולות כלכליות המאפשרות לו להלוות לחייב כ-500,000 שקלים, ושהוא לא פעל למימוש המשכנתה במשך כ-13 שנים.
...
ביום 7.8.2023 הוגשה תגובה מטעם כונס הנכסים, וגם בה נטען כי דין הבקשה להידחות.
לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות לה הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.
סוף דבר: הבקשה לעיכוב ביצוע נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו