מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עיכוב ביצוע עונש בסיוע לשוד

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

סופיאן הורשע בעבירת סיוע לשוד בנסיבות מחמירות, לפי סעיף 402(ב) לחוק העונשין, בצרוף סעיף 31 לחוק; נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף, לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה; ונהיגה ללא תעודת ביטוח תקפה, לפי סעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970.
סופיאן אף הגיש בקשה לעיכוב ביצוע עונשו, ובית משפט זה נעתר לה (החלטת השופט ע' פוגלמן מיום 3.7.2017).
איננו סבורים כי זהו המצב בעניינינו: המעשה חמור, ומצדיק ענישה הולמת; אין בכוחם של שקולי השקום לגבור על כך. חומרתה של עבירת השוד ברורה מאליה, קל וחומר כאשר קורבנות העבירה הם אזרחים מבוגרים, שלעתים הם 'טרף קל' לבצוע עבירות שוד; אזרחים אלו זכאים לתחושת בטחון ולידיעה כי מי שיתקוף אותם לא יחמוק מן העונש הראוי לו. "חברה שבה תחושת הבטחון האישי של בניה ובנותיה, ובמיוחד החלשים שבהם, כגון קשישים, מעורערת – זקוקה לשקום ולחיזוק, כדי שתחושה ראויה תשוב על כנה [...] בית המשפט הוא אחת הכתובות ההכרחיות לציפיה זו. אין בידו ארנק של תקציבים לחזוק הבטחון האישי, אך יש בידו חרב שבמקרים המתאימים עליו להניפה, היא חרב הענישה" (ע"פ 2163/05 אלייב נ' מדינת ישראל, פסקה ו (12.12.2005)).
...
אכן, בהתחשב במכלול הנסיבות אין מדובר בעונשים קלים, אולם לא מצאנו כי הם חורגים מן הרף הראוי, באופן המצדיק את התערבותה החריגה של ערכאת הערעור.
בראיה רחבת-טווח, השיקום והטיפול שמוחמד מתמיד בהם כעת לבטח יועילו לו בהמשך דרכו, לכשיעמוד מול ועדת השחרורים, וכאשר יצא, בסופו של דבר, מבית הסוהר לדרך חדשה.
אשר על כן, החלטנו לדחות את שני הערעורים.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2013 בעליון נפסק כדקלמן:

עקרי העובדות וההליכים ביום 25.6.2012 הורשע המערער על-פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן שהוגש לבית המשפט המחוזי, כמפורט להלן: באישום הראשון, בעבירות של קשר לפשע, סיוע לשוד בנסיבות מחמירות, הונאה בכרטיס חיוב וניסיון להונאה בכרטיס חיוב; באישום השני, בעבירה של הדחה בחקירה.
להשלמת התמונה העובדתית, יצויין כי ביום 20.3.2013 דחה בית משפט זה (השופט נ' הנדל) בקשה לעיכוב ביצוע עונש המאסר בפועל שהושת על המערער.
...
דיון והכרעה שקלנו את הטיעונים מזה ומזה, ומסקנתנו היא כי דין הערעור להידחות.
אשר על כן, הערעור נדחה.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2006 בעליון נפסק כדקלמן:

המערער הורשע בבית המשפט המחוזי בחיפה בבצוע עבירות של שוד בנסיבות מחמירות, סיוע לשוד בנסיבות מחמירות, סיוע לכניסה והתפרצות למקום מגורים בכוונה לבצע גניבה או פשע בנסיבות מחמירות וקשירת קשר לבצוע פשע, בגין מעורבותו בבצוע שני מעשי שוד.
אף אם נקבל את גרסת המערער לפיה עונש המאסר שנגזר עליו, בהפחתה צפויה של שליש מתקופת המאסר הוא כשנתיים, כבר נפסק כי תקופת מאסר כזו אינה מצדיקה, כשלעצמה, את עיכוב ביצוע גזר הדין (ראו: ע"פ 6493/05 מוסא נ' מדינת ישראל, תק-על 2005(3) 1297 (2005); ע"פ 3192/00 ביטון נ' מדינת ישראל, תק-על 2000(2) 569 (2000)).
...
דין הבקשה להידחות.
בזהירות המתבקשת אוסיף ואציין, כי לא שוכנעתי שמקרה זה הוא מהמקרים המצדיקים את עיכוב ביצוע פסק-הדין נוכח סיכויי הערעור.
הבקשה נדחית.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2019 בעליון נפסק כדקלמן:

המבקש הורשע על פי הודאתו בעובדות כתב אישום שתוקן במסגרת הסדר טיעון בעבירות של קשירת קשר לבצוע פשע לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, סיוע לשוד לפי סעיפים 402(א) ו-31 לחוק זה, החזקת סכין לפי סעיף 186(א) לחוק זה, נהיגה בזמן פסילה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] ונהיגה ללא ביטוח לפי סעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970.
המשיבה הודיעה על הסכמתה לעיכוב ביצוע עונש המאסר, אך ביקשה כי התנאים שנקבעו בהחלטת בית המשפט המחוזי לעניין הבטחת התייצבותו של המבקש יוותרו על כנם.
...
בה בעת, איני רואה להיעתר לבקשה לעיכוב ביצוע תשלום ההתחייבות.
סוף דבר.
בהסכמת הצדדים מתקבלת הבקשה לעיכוב ביצוע עונש המאסר בפועל, ונדחית הבקשה לעיכוב ביצוע תשלום ההתחייבות.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2011 בעליון נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי הרשיע את המבקשת, בעקבות הודאתה, בעבירה של סיוע לשוד בנסיבות מחמירות.
עיכוב ביצוע עונש מאסר יינתן רק במקרים אשר בהם קיימות נסיבות מיוחדות, אשר משקלן עולה על זה של משקל האנטרס הצבורי המתבטא באכיפה מיידית של הענישה (ראו ע"פ 111/99 שוורץ נ' מדינת ישראל, פ"ד נד(2) 241 (2000)).
...
לאחר שעיינתי בבקשה שלפניי, בפסק דינו של בית המשפט המחוזי ובערעור שהגישה המבקשת ולאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה להתקבל.
יחד עם זאת, שוכנעתי, כי מקרה זה הינו מקרה חריג המצדיק עיכוב ביצוע.
סוף דבר, הבקשה מתקבלת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו