מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עונש עבודות שירות לגנב סדרתי

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנאשמת גנבה באופן סדרתי מקשישים בהם טיפלה מדובר באנשים בני 90 שבמסגרת העבודה במקום מבצרם גנבה רכש רב תוך ניצול יחסי האמון.
סבורני כי מיתחם העונש ההולם בגין כל אחד מהאירועים באישומים 7,10,11 מאסר שיכול וירוצה בדרך של עבודות שירות ועד למאסר למשך 24 חודש.
...
אני מחייב את הנאשמת לשלם למתלוננת ע"ת 30 נורית וונדר פיצוי על סך 2,500 ₪.
אני מחייב את הנאשמת לשלם למתלונן ע"ת 1 דוד בוזגלו פיצוי על סך 2,500 ₪.
אני מחייב את הנאשמת לשלם למתלוננת ע"ת 37 עליזה סנטוס פיצוי על סך 2,500 ₪.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

עבירת הגניבה ממעביד המתוארת בכתב האישום שצורף, והטומנת בחובה עבירות של קשירת קשר וקבלת דבר במירמה, לאור הערכים המוגנים העומדים בבסיסה, נסיבותיה והפסיקה הנוהגת מעמידה מיתחם ענישה הולם של מאסר קצר שיכול וירוצה בעבודות שירות ועד לשנת מאסר בפועל.
לחומרה, אשקול את העובדה כי ריצה עונש של מאסר בעבודות שירות, את האחריות החלקית אשר נטל במקרה דנן, ואת היתנהגותו העבריינית הסדרתית המתוארת בכתבי האישום אשר בעובדותיהם הודה הנאשם.
...
בשל כך, אני סבור כי יש להוסיף למתחם הענישה ההולם נדבך נוסף בצורתו של קנס, וכך אעשה.
רקעו ונסיבותיו של הנאשם, כפי שתוארו לעיל, מביאים למסקנה כי עונשו צריך שיעמוד ברף המרכזי של המתחם העונשי הראוי בשל נסיבות שאינן קשורות למעשה העבירה אלא למבצעה.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

כללי המערער הורשע על יסוד הודאתו בעבירת גניבה בידי עובד ונדון לעונשים הבאים: 5 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, 4 חודשי מאסר על תנאי על העבירה בה הורשע או עבירה לפי אחד הסעיפים הבאים: 384, 415, 418, 420 לחוק העונשין, קנס בסך 2,000 ₪ וצו מבחן לשנה.
העבירות שביצע נמשכו על פני פרק זמן משמעותי של שנתיים, בצורה סדרתית, באופן המעיד על תיחכום, תיכנון ותעוזה, והובילו לכך שהמערער שילשל לכיסו סכום כסף נכבד, תוך גרימת נזקים לחברה שהתבטאו גם בעזיבתה על ידי הלקוחות שרומו.
...
באשר לטענת הסנגור, לסטייה לקולה ממתחם הענישה משיקולי שיקום – דינה להידחות.
לפיכך, בנסיבות דנן, העונשים שקבע בית משפט קמא מקובלים עלינו ולא מצאנו מקום להתערב בהם.
אשר-על כן, הערעור נדחה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2015 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

ובאשר לעבירה של החזקת רכוש החשוד כגנוב, קבע בית משפט קמא כי מיתחם העונש ההולם בנסיבות בהן נעברה העבירה ובשים לב להקף הרכוש ושוויו, נע בין מאסר שיכול וירוצה בעבודות שירות לחודשיים מאסר בפועל.
לעניין זה אפנה לדברים שנקבעו ב-רע"פ 398/14 טל ערג' נ' מדינת ישראל, (16/03/14), שם נאמר: "מיותר לציין את חומרתם היתרה של העבירות, את הפסול הרב הטמון בהם. עבירות ההתפרצות והגניבה, הפכו, למרבה הצער, לנפוצות במחוזותינו, הן פוגעות ברכושו של הציבור, מערערות קשות את תחושת בטחונו, ומנפצות לרסיסים את התפיסה לפיה ביתו של אדם הוא מבצרו. בית משפט זה עמד, לא פעם, על כך שחומרתן של העבירות, לצד נפוצותה של התופעה, מצריכות נקיטת יד קשה עם העבריינים." על הצורך בענישה ראויה שתבטא את סלידתה של החברה ממעשי ההתפרצות והגניבה, עמד בית המשפט העליון ב-רע"פ 1086/13 מלסה נ' מדינת ישראל, (20/02/13, בקבעו: "סבורני, כי העונש אשר הושת על המבקש הולם את אופי העבירות שביצע ואת נסיבות ביצוען. כאמור לעיל, המבקש הורשע על יסוד הודאתו, בבצוע שלל עבירות התפרצות, גניבה והסגת גבול. עבריינות רכוש סדרתית מעין זו, המבטאת זילזול עמוק בקניינו של האדם, ופוגעת בפרטיותו ובכבודו של הקורבן, מחייבת מענה ענישתי ראוי, אשר יביא לידי ביטוי את הסלידה החברתית ממעשים אלה, ויוקיע אותם ...". מן האמור עולה, כי בעבירות מן הסוג הנידון הנטייה היא להחמיר בענישתם של העבריינים.
...
באשר למערער 2, סבורני, כי עונש של 8 חודשי מאסר בפועל, אשר נגזרו על המערער 2 בגין עבירה של התפרצות למגורים בכוונה לבצע גניבה ועבירה של החזקת רכוש החשוד כגנוב, אינו עונש החורג באופן קיצוני מרמת הענישה הראויה ולפיכך לא מצאתי כי הוא טעון התערבות.
זאת ועוד, בית משפט קמא לקח בחשבון לזכותו של המערער 2 את נסיבותיו האישיות של המערער 2 לרבות היותו אב ל-4 ילדים שהוא המפרנס שלהם, ואת הודאתו במיוחס לו כאשר, בשקלול כלל הנתונים בעניינו הגיע למסקנה כי עונש מאסר של 8 חודשים הוא עונש המתאים למערער 2 בגדרי המתחם.
סיכומו של דבר, בנסיבות המתוארות ובשים לב להלכה לפיה הענישה היא לעולם אינדיבידואלית ותלוית נסיבות, סבורני כי העונשים שנגזרו על המערערים אינם חורגים בצורה קיצונית ממדיניות הענישה הנוהגת ואין בהם כדי להצדיק התערבותה של ערכאת הערעור.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

אשר לנסיבותיו של הנאשם, המאשימה הדגישה כי הנאשם ביצע את המיוחס לו למרות שריצה עונש של עבודות שירות בגין גניבת רכב קודמת, והדבר מהוה נסיבה לחומרה.
הנאשם הודה ולקח אחריות על המעשים כבר בחקירתו במישטרה, ולא מדובר בעבריין רכוש סדרתי.
...
נוכח כל האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: שלושים ושנים (32) חודשי מאסר לריצוי בפועל, בניכוי ימי מעצרו.
סיכומו של דבר- יירצה הנאשם 35 חודשי מאסר, בניכוי ימי מעצרו.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו