מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עונש מופחת ברצח בענישה מופחתת

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

במקרה שבפנינו איני רואה כל בעיה במינוי הפאנל, ולו נוכח התשתית העובדתית הלא נכונה עליה הסתמך ד"ר נחמקין בחוות הדעת, שהיא בעייתית כשלעצמה, ומתעלמת מנייר העמדה של איגוד הפסיכיאטריה בישראל בנושא "עונש מופחת בעבירת רצח" (ראו י' מלמד, י' מרגולין, ש' פניג, ר' מסטר, א' זאבו וא' בלייך "עונש מופחת בעבירת רצח – נייר עמדה של איגוד הפסיכיאטריה בישראל: הערות והארות" רפואה ומשפט 39, עמ' 165, 166 (2008) (להלן: נייר העמדה)).
...
אשר על כן, הערעור נדחה.
משכך, דין הערעור להידחות.
מקל וחומר, הורדת הרף "במידת מה" לצורך תחולתו של סעיף 300א לחוק בעבירת רצח המבוצעת על רקע האמור לעיל.

בהליך מ"ח (מ"ח) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

לא למותר לציין, לשלמות התמונה, כי בדו"ח הצוות לבחינת יסודות עבירות ההמתה בראשות הפרופיסור מ' קרמניצר (2011) סברו מחבריו, כי "ראוי להעביר את המצבים המוגדרים בסעיף 300א לחוק מהסדר של 'ענישה מופחתת' להסדר של 'אחריות מופחתת', בדומה למודל שהופיע בהצעת החוק המקורית, כך שמקרים אלה ייכללו בעבירת ההמתה הפחותה בחומרתה מעבירת הרצח" (שם, 31).
...
ובחוות הדעת הפסיכיאטרית הוערך: "פסיכופתולוגיה שהחלה במלחמת יום הכיפורים ... שילוב של מבנה אישיותו של הנבדק ונסיבות עבודתו במערכת סודית הדורשת מידור וחיסיון הביא להתפתחות אטית של הפרעה פרנואידית עם הפרעות בחשיבה, חשדנות יתר, בניית מערכת מחשבתית הזויה אשר פגמה בשיקול הדעת שלו והובילה בסופו של דבר לרצח הכפול" (הדגשות הוספו – א"ר).
נוכח כל האמור, חוששני כי לא השתכנעתי כי יש בכוחן של חוות הדעת כדי להצדיק ענישה מופחתת בעניינו של המבקש.
במצב עניינים מעין זה, לא ניתן לטעון כי בכוח הראיות החדשות המוצגות לשנות את העונש "מן הקצה אל הקצה". נוכח כל האמור אין בידי להיעתר לבקשה.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

גרם לו לתסכול עמוק בשל העובדה שכנגד מי שחשב שרצח את אביו לא יינקטו הליכים אולם באלה לא היה למוטט את שיקול דעתו ויכולת ההבנה של מעשיו", והנושא השני – לעניין ענישה מופחתת.
...
התוצאה היא שאנו גוזרים על הנאשם מאסר עולם ועונש זה בלבד לפי סעיף 300(א) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 (כנוסחו לפני התיקון לחוק), מיום מעצרו.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

סוגיית האחריות המופחתת – רקע משפטי סעיף 300 לחוק העונשין קובע את עונשו של הרוצח – "מאסר עולם ועונש זה בלבד". ואולם, כאשר מדובר בעבירת רצח, מוסמך בית-המשפט, בהתאם לסעיף 300א לחוק, להטיל על המורשע בעבירת רצח עונש קל יותר, ככל שהתקיימו התנאים הקבועים בסעיף זה. סעיף 300א(א) לחוק קובע כדלקמן: "על אף האמור בסעיף 300, ניתן להטיל עונש קל מהקבוע בו, אם נעברה עבירה באחד מאלה:
...
על-כן, מקובלת עליי מסקנתו של ד"ר ויצמן, כי האבחנה לפיה סובל הנאשם מהפרעה סכיזואפקטיבית, עם משברים פסיכוטיים במצבי דחק, אינה מבוססת ולא נתמכת במהלך חייו של הנאשם ובתיעוד הקליני אודותיו; וכי קיימת סבירות גבוהה יותר שהנאשם סובל מהפרעה דיכאונית עם מרכיבים אישיותיים מצבר A – הפרעת אישיות פרנואידית, ולא ממצב פסיכוטי.
על יישומו של המבחן המוסרי-מהותי עמד כב' הנשיא שמגר עוד בפסק-הדין בע"פ 399/89 מדינת ישראל נ' זלום, פ"ד מו(2) 187 (1992), בהצדיקו הטלת מאסר מצטבר על מפגע שקטל חייהם של שני קרבנות: "גזירת עונשי מאסר חופפים על מספר מעשי רצח – אף אם מדובר בכאלה שבוצעו ברצף אחד – יש בה מכללא משום מזעור של הזוועה שבגרם המוות הזדוני והמכוון של שורה של אנשים... האמונה שלנו בקדושת חיי אדם חייבת למצוא ביטויה גם בענישה של עבריין ובהדגשת משמעותו של כל קיפוח של חיי אדם בעניינו. מקובלת עלי, על כן, ההשקפה כי לא רק שיש לגזור עונש נפרד על כל עבירה, אלא כי מעשי פגיעה נפרדים בחיי אדם צריכים גם למצוא ביטויים בעונשים המצטברים זה לזה" (עמ' 192).
מסקנה זאת היא הכרחית גם מנקודת מבט מוסרית, המכירה בקדושת חייו של אדם כערך-יסוד.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2014 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בשל האמור לעיל, ומתוך שאין אנו שמים עצמנו "יותר קטיגור מן הקטיגור" ומשמשוכנעים אנו כי המאשימה המופקדת על אינטרס הציבור וביטחונו, שקלה את כל השיקולים הראויים, ומשקיבלנו חוות דעת פסיכיאטרית של רופא מומחה בתחום, העובד בבי"ח מוכר, שנערכה לאחר שיקול מעמיק ועיון חוזר בחומר, לפיה ניתן להשית על הנאשם "עונש מופחת" בשל מצבו הנפשי, אנו מקבלים את הסדר הטיעון וגוזרים על הנאשם את העונשים הבאים: (א) בגין עבירת הרצח – 15 שנות מאסר בפועל.
...
אנו מורים לנאשם לשלם את סכום הפיצויים של 45,000 ₪ למתלוננת עד ליום 31/5/15.
אנו מחייבים את הנאשם לשלם למתלונן א'ח' פיצויים בסך 20,000 ₪.
אנו מחייבים את הנאשם לשלם למתלונן א'ש' פיצויים בסך 15,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו