מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עבירת תעודת הסמכה

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה נצרת נפסק כדקלמן:

] לעניין דרגתה של התובעת, לתצהירה צורפה תעודת מורה מוסמכת בכירה בחינוך מיוחד, ממנה עולה כי התובעת השלימה את חובות התואר בסוף שנה"ל תשס"ו. גם בנוגע לדרגה לא טענה הרשת טענה עניינית כלשהיא, למעט הטענה כי התובעת לא העבירה את תעודת ההסמכה לגורמים הרלוואנטיים ברשת.
...
לאחר עיון במסמכים, מצאנו כי אין לקבל את חישובי הצדדים.
[footnoteRef:18] מעבר לכך, מצאנו כי יש לקבל את עמדת התובעת בנוגע לתחולת חוזר בעלויות תשע"ב/6, על אף שהוא התקבל לאחר כניסת תוכנית ההבראה לתוקף, שכן הסכם ההבראה אינו מחיל את הקפאת השכר על הפרשות לתגמולים, אלא רק על "הקפאת שכר, הגמולים והדרגות". על כן, מאחר והסכמי ההבראה אינם מתייחסים מפורשות להקפאת שיעור ההפרשות לפנסיה, הרי שהיה על הרשת להגדיל את שיעור ההפרשות החל מיום 1.1.2011 ל- 6.5% והחל מיום 1.1.2013 ל- 7%.
סיכום על יסוד כל האמור לעיל, זכאית התובעת לסכומים הבאים: הפרשי שכר משולב: 64,552 ₪ תוספת חינוך מיוחד: 37,494 ₪ תוספת 2001: 1,936 ₪ תוספת אם: 3,613 ₪ גמול חינוך כיתה: 4,789 ₪ גמול השתלמות: 9,641 ₪ קצובת ביגוד: 8,436 ₪ קרן השתלמות: 44,862 ₪ הפרשי פנסיה: 40,664 ₪ מהסכומים האמורים יש להפחית סך של 82,440 ₪ בגין השלמת שכר מינימום וכן את חלק הרשת בתגמולים נכון לחודש נובמבר 2016.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עם זאת, משהוכח כי התובעת העבירה לנתבעת את תעודת ההסמכה ל"גננת בכירה" בחודש מרץ 2009, הרי שהנתבעת ידעה על הדרגה של התובעת עוד במועד זה. לפיכך היה על הנתבעת לשלם לתובעת שכר על בסיס דרגת בכיר משנת הלימודים התשס"ח (1.9.2007)[footnoteRef:82].
...
] אי לכך הנתבעת תשלם לתובעת הפרשי פיצויי פיטורים בסכום של 16,633 ₪, בתוספת פיצוי הלנה בסכום של 15,000 ₪.
סוף דבר תביעת התובעת לתשלום פיצוי בגין פיטורים שלא כדין – נדחית.
הנתבעת תשלם לתובעת בתוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין, את הסכומים הבאים: הפרשי שכר בסכום של 88,334 ₪ בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום 9.12.2011 ועד לתשלום בפועל.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2001 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביחס לנאשם זה טענה המדינה, כי הוא התקין את קו הגז מבלי שהיתה בידו תעודה המסמיכה אותו לעשות זאת, עבירה על סעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מתקני גז), תשל"ח-1977 (להלן: צו ההתקנה), ביחד עם סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 (להלן: חוק הפיקוח).
...
כיוון שכך, לא מצאנו לנכון להיתחשב בה. אנו רואים את הדיון כאילו הסתיים בתאריך 20.02.01, ובהתאם לכך ניתן פסק הדין.
בכל מקרה התוצאה היא, קבלת ערעורה של החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ. השופט ז' המר: אני מסכים.
י' שטופמן, שופטת אשר על כן, אנו דוחים את ערעורם של המערערים דוגית, בנימיני וקפלן-הן על ההרשעה והן על העונש.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2001 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ביחס לנאשם זה טענה המדינה, כי הוא התקין את קו הגז מבלי שהיתה בידו תעודה המסמיכה אותו לעשות זאת, עבירה על סעיף 2 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מתקני גז), תשל"ח-1977 (להלן: צו ההתקנה), ביחד עם סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957 (להלן: חוק הפיקוח).
...
כיוון שכך, לא מצאנו לנכון להיתחשב בה. אנו רואים את הדיון כאילו הסתיים בתאריך 20.02.01, ובהתאם לכך ניתן פסק הדין.
בכל מקרה התוצאה היא, קבלת ערעורה של החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ. השופט ז' המר: אני מסכים.
י' שטופמן, שופטת אשר על כן, אנו דוחים את ערעורם של המערערים דוגית, בנימיני וקפלן-הן על ההרשעה והן על העונש.

בהליך עתירה מנהלית (עת"מ) שהוגש בשנת 2024 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בעקבות זאת הגישה מטפרו ביום 13/12/23 בקשה דחופה לפסילת הראיה שצורפה על ידי העותרת לעתירה המתוקנת בהיותה ראיה פסולה שהושגה תוך ביצוע עבירות פליליות לכאורה ,פגיעה בפרטיות וחדירה לאיזור האישי של זוהר באתר של המוסד לביטוח לאומי, כאשר יש לציין שהוגשה גם תלונה במישטרה בעיניין זה ביום 13/12/23 על ידי זוהר שגם נתן תצהיר שצורף בתמיכה לבקשה לפסילת הראיה.
מבחינה מהותית ומבחינת הראיה של נת"ע בהתאם לרידוד התנאי לגבי הניסיון המקצועי בתוספת 15 אין גם משמעות למועד סיום הלימודים בפועל וקבלת תעודת ההסמכה כמהנדס ,נתונים שלא הוסתרו וניתן לבררם בנקל ויש לדחות את טענות הקונספירציה של העותרת בגין התעודה החתוכה של סיום הלימודים שצורפה .
...
לאור האמור, אני דוחה את טענת העותרת לגבי הפונקציות.
התוצאה: לאור כל האמור, אני דוחה את העתירה.
בהתחשב במורכבות המכרז, היקפו הענק ושוויו הכספי שדרש מהמשיבות 1-3 שעות עבודה רבות של צוותים שלמים ,הן מקצועיים והן משפטיים ,כדי להיערך כראוי לטענות הרבות של העותרת ולהתמודד איתן בכתב ובעל פה (הוצאות בעין שנת"ע מעריכה בגובה של כ-150,000 ש"ח) ובהתחשב גם בהליכים הרבים שנקטה העותרת, בליקויים והכשלים הרבים שנפלו בהם וכן בהתנהלות העותרת, כפי שפורטו ונסקרו על ידי , אני מחייב את העותרת לשלם לכל אחת מהמשיבות 1-3 (נת"ע, מטפרו ודן רייל) הוצאות משפט בסך כולל של 85,000 ₪ .
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו