מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עבירות שב"כ בחקירה שאינן נחקרת

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

אף אם הביטויים בהם נקט הנאשם בנושא הנ"ל לא נרשמו בעברית באופן מדויק, הרי שמכלול הראיות בתיק זה מלמד, כאמור, באופן ברור על כך שאותו ירי בהרים לא נשא אך גוון פלילי, כנטען ע"י ההגנה, כי אם נועד למטרת טירור, לצורך ביצוע הפיגוע המתוכנן באלאקצא (ראו לעניין קבילותה של אמרת נאשם ומתן משקל לאותה אמרה אף שלא תועדה בשפת נאשם שנחקר בעבירה נגד בטחון המדינה: ע"פ 9334/08 עמאד עלי נ' מדינת ישראל (23.11.2011)).
עוד אציין לעניין זה, כי הנאשם סיפר דוקא בהודעותיו במישטרה על דברים שלא הועלו על-ידו בחקירותיו בשב"כ: הנאשם סיפר לראשונה בחקירתו במישטרה, כי בליל הפיגוע סיפרו לו בני החבורה, כי הם לקראת ביצוע הפיגוע באלאקצא וכי היתגלע ויכוח סביב נושא צירופו של מפדי לשניים האחרים (ת/1 ש' 127-125); הנאשם חשף את עניין הירי שלו בהרים בחקירה המשטרתית ולא בחקירת השב"כ (ת/3 ש' 13-12), וכן רק בחקירתו במישטרה סיפר הנאשם כי כששבו בני החבורה למסגד לאחר הירי, הם שוחחו לגבי מעצורים בנשק ואם ירה טוב (ת/2 ש' 87-86).
...
הסיוע התבטא בסופו של יום בהסעת המפגעים אל נקודת האיסוף ממנו הגיעו להר הבית, אך התחיל זמן לא קצר לפני כן עת הסיע אותם לבצע אימוני ירי, נטל חלק בשיחות על יעדי הפיגוע ועל אמצעי האבטחה במקום ונתן גיבוי למפגעים בטיפול בחפציהם למקרה שלא ישובו בחיים ולכן גם אני סבור כי יש להרשיע את הנאשם בכל העבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן.
שוכנעתי כי הנאשם ידע שמעשיו תורמים לביצוע, וכי התעורר בו לכל הפחות חשש אמיתי כי בני החבורה מתכוונים להוציא לפועל את התוכנית בטווח הזמן המיידי, ולכל הפחות יש לומר לגביו שהוא נמנע מלברר את אותו החשד, והכל – כאשר מטרתו הייתה לסייע להם, ולמצער – הוא צפה את האפשרות שמעשיו יסייעו להם.
הערה אחרונה נוגעת לטענותיו של הסניגור המלומד בכל הנוגע למונח "אימוני ירי". כפי שציינו חברי להרכב, השאלה אם הנאשם עצמו עשה שימוש במונח "אימון ירי" שמא בביטויים אחרים – אינה מכרעת במקרה הנוכחי והמסקנה של כל חברי ההרכב לגבי הוכחת אשמת הנאשם בעבירות שיוחסו לו אינה מבוססת על קביעה לפיה הוא אכן השתמש דווקא בביטוי זה. עם זאת, ולעתיד לבוא, ייתכן וגורמי החקירה השונים – בין אם במשטרה ובין אם מחוצה לה – צריכים לשקול לתעד בשפת המקור ביטויים בעלי חשיבות פוטנציאלית, או ביטויים שלדעת גורמי החקירה המנוסים יהיו בעלי חשיבות בהמשך התפתחות החקירה והליכים משפטיים אפשריים בעקבותיה.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

עוד טען, כי במסגרת המשא ומתן עם הפרקליטות, עמד על כך שהמבקש יודה בעבירת מכס בלבד, ושכתב האישום יוגש לבית משפט השלום, כדי למזער את הנזק העתידי למבקש אם ירצה בעתיד לקבל אישור לסחר עם ישראל; והעיר כי בדיעבד התברר כי נשללו מאות אישורי סחר לסוחרים מרצועת עזה, גם כאלו שכלל לא נחקרו בשב"כ או שתיקיהם ניסגרו מחוסר ראיות, וזאת על בסיס ראיות מנהליות בלבד.
...
בנוסף, טען ב"כ המבקש, כי מאז שהמבקש יצר עמו קשר חלף זמן רב עד לאיתור תיק החקירה, שבסופו של דבר נמצא גנוז במחסן במשטרת נתיבות; וכי לאחר שקיבל את התיק, פעל ללא לאות כדי לנסות להגיע להסכמה עם המשיבה, אך פניותיו נענו בשלילה.
לטענת ב"כ המבקש, המבקש הוחזק במשך 36 ימים במעצר, נחקר ע"י חוקרי שב"כ בתנאים קשים, כשהוא סובל מכאבי בטן ממושכים, תוך אי מתן טיפול רפואי הולם, ושלילת זכותו החוקתית לייעוץ משפטי במהלך כל התקופה; כשבסופו של דבר החשדות נגדו, אשר שימשו בסיס להארכת מעצרו, הופרכו לחלוטין, ולמרות זאת הוא לא שוחרר ממעצרו והתיק הועבר לטיפול הפרקליטות.
כעולה מהוראות סעיף 23 לחוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות, תשע"ו-2016, "דין וחשבון, החלטה, חוות דעת וכל מסמך אחר שהכינו הנציב או עובדי הנציבות במסגרת מילוי תפקידם, וכן הודעה שהתקבלה בידי הנציב או עובדי הנציבות במסגרת מילוי תפקידם, לא ישמשו ראיה בהליך משפטי או משמעתי, למעט במשפט פלילי בשל מסירת עדות שקר"; כך שלא היה מקום לצרף לבקשה את החלטת הנציב, ובכל מקרה החלטתו אינה מחייבת בית משפט זה, לא כל שכן בהליך זה. נוכח כל האמור, ומעבר לכך שפסק דינו של המבקש ניתן בהתאם להודאתו ולהסדר טיעון שהוצג בפני בית המשפט קמא, הרי שגם עיון בחומר החקירה מעלה כי פסק הדין מבוסס וכי הסדר הטיעון הביא להקלה בדינו של המבקש.
על כן, כאמור, אני סבורה כי סיכויי הערעור קלושים, ולא מצאתי כי ייגרם למבקש עיוות דין כתוצאה מדחיית בקשתו.
על כן, ובשים לב לשיהוי הרב בהגשת הבקשה, בקשתו של המבקש להארכת מועד לערער, נדחית.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

ב"כ המשיבים טענו באשר ליעקב שהודעתו נגבתה עת היה עצור בידי חוקרי שב"כ, נחקר ללא הפסקה ונמנעה ממנו זכות הוועצות.
המשיבים שתקו בחקירה שלהם לגבי נסיבות הגעתם למקום וחלקים ניכרים של החקירה הכחישו שהגיעו למקום או כלל לא הסכימו להתייחס להגעתם למקום בו בוצעה העבירה.
...
דיון והכרעה לאחר שבית המשפט עיין בחומר החקירה צפה בחומר המתועד אני סבור כי לגבי המשיבים מתקיימות ראיות לכאורה לאירועים המתוארים בכתב האישום.
אני סבור כי בשלב הנוכחי בו בית המשפט בוחן ראיות לכאורה ולאחר שצפיתי בדיסק השחזור, נראה על פניו כי הפגמים להם טענה ההגנה, לא ניתן לתת משקל כזה שיש בו כדי לקבוע כי יש כרסום בראיות המדינה.
טענת המשיבים 2-3 כי אירוע הדקירה התרחש בסוף האירוע שעה שהמשיבים לא ידעו על הסכין דינה להידחות.

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2018 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

ואולם, לטענתו, המבקשת, מבקשת להסתמך על ראיות זהוי קול אשר לטענתה קושרת את המשיב לבצוע העבירות בעוד שב"כ המשיב טוענת כי לא ניתן להסתמך על זהוי הקול שבוצע, כרטיסי הסים לא נתפסו ו/או נימצאו אצל המשיב, בחקירתו המשיב לא נחקר על חלק מהאישומים המיוחסים לו ולא ניתנה לו ההזדמנות להיתגונן מפניהם במסגרת חקירתו.
...
דעתי אינה כדעת ב"כ המבקשת, אני סבור כי בהינתן הדברים האמורים, בשים לב לקביעותיי לעיל, אשר לראיות, קיים כרסום בראיות התביעה, בכל הנוגע לפרט אישום 23.
לאחר ששמעתי בקשב רב את טענות הצדדים, ועיינתי בחומרי החקירה שנמסרו לעיוני, דומה כי אין מחלוקת כי הראיות הקיימות בידי המבקשת הינן נסיבתיות בלבד, כאמור, כל ראיה כשלעצמה אין בה בהכרח כדי להביא להרשעה או כדי לקבוע כי קיימות ראיות לכאורה, ואולם, במכלול הנסיבות וצירופן, לא ניתן להגיע למסקנה בדבר אפשרות אחרת מזו המועלית בכתב האישום.
עותק החלטתי יועבר אל כב' השופט התורן וכן אל הצדדים.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

לגופו של עניין נטען, כי אין כל הצדקה להארכת מניעת המפגש, משום שהעבירות שבהן חשודים העוררים, אינן "עבירות ביטחון". בא-כוח המשיבה – לא ציין בדיון לפנינו, שטענותיהם של ב"כ העוררים, במישור סמכות השב"כ לחקור את העוררים, נדונו זה מכבר, ונדחו פעם ופעמיים – טען גם הוא בהקשר זה לגוף הדברים.
...
אומר רק זאת: שוכנעתי, כי הנימוקים שביסוד מניעת פגישת העוררים עם עורך דין, מעוגנים היטב בתשתית הראייתית שנאספה עד כה. מניעת המפגש מוצדקת אפוא מבחינה חוקית; צרכי הביטחון והחקירה מחייבים זאת.
הערר נדחה אפוא בזאת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו