מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

עבירות סמים ענישה מקלה

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום קריית שמונה נפסק כדקלמן:

מאידך, לא היתעלם התובע בטיעוניו מהמגמה הכללית שיש בה משום הקלה בענישה בעבירות סמים קלות.
...
שוכנעתי כי יש להימנע ממאסרו של הנאשם מחדש לריצוי עונשו, וכך לבכר את האינטרסים שעניינם שיקום וחזרה למוטב.
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, אני גוזרת את עונשו של הנאשם כדלקמן: שישה חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שרות.
אני מורה על חילוט הכסף שנתפס לטובת הקרן למלחמה בסמים.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

שלישית, אף אילו אקבל את האפשרות לחריגה לקולה ממיתחם העונש ההולם בעבירות סמים, אין ענייננו מן המקרים המתאימים לעשות כן ולו מן הטעם שאף שירות המבחן לא הצביע על כך שהמערערים השתקמו או כי יש סיכוי של ממש שישתקמו (בהתאם לדרישות סעיף 40ד(א) לחוק).
...
דיון והכרעה לאחר ששקלתי היטב את טיעוני הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערעור בעניינם של המערערים 2 ו-6-4 להידחות.
כאמור, מדובר במעבדה גדולה, בה נתפסו בסופו של דבר 790 שתילי קנבוס לצד עלי קנבוס מיובשים במשקל כולל של 82.458 ק"ג המוערכים בשווי של כ-4 מיליון ש"ח. כמות משמעותית כזו של סם מסוג קנבוס עוברת במהירות מיד ליד ברחובות ישראל, ומסבה נזק – ישיר או עקיף – לכל אשר נקרה בדרכה.
אשר על כן, אני סבור כי בשלב זה נכון יהיה להפנות את המערערים 1 ו-3 לממונה על עבודות השירות על מנת לבחון את התאמתם לביצוע עבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לתמיכה בטיעוניו הגיש הסנגור אסופת פסיקה, בה הוטלו בגין עבירות סמים שונות עונשים מקלים.
...
בהמשך לסיכום, נפגשו הנאשם והסוכן בתחנת הדלק בשעה 15:12.
מנגד, שירות המבחן ציין כי הנאשם גילה רצון מילולי לעבור טיפול וכי אפשר שלבני משפחתו וכן להיותו אב, יש השפעה "מרסנת". לסיכום התסקיר, שירות המבחן העריך כי קיים סיכון שהנאשם ישוב ויבצע עבירות בעתיד וכי אינו מתאים להליך טיפולי, ועל כן נמנע מהמלצה בעניינו.

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

דיון והכרעה: אחזקת סם מסוג קנביס שלא לצריכה עצמית אינה חוסה תחת הוראת השעה אליה כיוון בית משפט קמא, ובית המשפט העליון אשר נידרש לטענה ולפיה שונה יחסו של המחוקק לשימוש בסם הקנביס פסק כדלהלן: ע"פ 5807/17 דרחי נ' מדינת ישראל: "טענה נוספת אותה טען מערער 2, היא כי יש מקום להקל בענישה, הואיל ומדובר בעבירות סמים מסוג קאנבוס, אשר לאחרונה רשויות האכיפה הציגו מדיניות מקילה יותר. ואולם, אל לנו לטעות – השמוש בקנבוס אסור. לטעמי זה אינו סם קל אלא סם פחות חמור. ממילא, אין זו המסגרת לבחון את מדיניות רשויות האכיפה. מתוך הנחה שהיא ראויה, הרי שהיא נועדה בעיקר למשתמשים בסם זה לשימוש עצמי, ולא בתדירות גבוהה". רע"פ 174/21 סוויסה נ' מדינת ישראל: "אין לקבל את טענת המבקש בדבר שינוי הגישה העונשית כלפי עוברי עבירה הקשורה בגידול סם הקאנביס והחזקתו שלא לצריכה עצמית מצד קובעי המדיניות. אך בעת האחרונה קבע בית משפט זה כי הדין הנוהג והמחייב הוא הקבוע בפקודה לפיה קאנביס הוא סם מסוכן (ע"פ 6299/20 חן נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (4.2.2021))". ע"פ 6299/20 חן נ' מדינת ישראל: "לצד האמור, נוכח ניסיונו של ב"כ המערער להיבנות מן האמור בבש"פ 8640/20 אבו קרינאת נ' מדינת ישראל (23.12.2020), ראינו לנכון להעיר הערה, ולהבהיר: פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, קובעת במפורש כי קנביס הריהו "סם מסוכן" (שם, סעיף 1 והתוספת הראשונה).
...
כל אלו הובילו את בית המשפט קמא למסקנה כי יש לגזור את עונשו של המשיב בתחתית המתחם אותו קבע כשחלקו התחתון מתחיל במאסר מותנה.
לאור כל האמור, עתרה המערערת להחמיר בעונשו של המשיב ולהשית עליו עונש של שישה חודשי מאסר שיכול וירוצו בעבודות שירות.
לאחר שנתנו דעתנו לכל האמור מעלה וכן לנסיבותיו האישיות של המשיב לרבות הודאתו והחיסכון בזמן שיפוטי, ולאור ההלכה ולפיה בית המשפט שלערעור אינו ממצה את חומרת הדין, אנו מקבלים את הערעור וגוזרים על המשיב חודשיים מאסר אשר ירוצה בעבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

עיינתי באסופת הפסיקה שהגישה ההגנה, הכוללת בעיקר מקרי שקום מובהקים, ובנאשמים שרובם ביצעו את העבירות על רקע היתמכרות לסמים ונדונו לענישה מקילה (ע"פ 6734/20 ארז גרייף נ' מדינת ישראל (5.11.20); ע"פ 4285/17 יצחקי נ' מדינת ישראל (11.6.18); ת"פ 51797-01-21 מדינת ישראל נ' יוסף (27.6.22).
...
לאחר שבחנתי את כלל נסיבות הנאשם והמלצות התסקיר מצאתי כי עניינו אינו נופל בגדר מקרי השיקום, ואין בנתוניו כדי לשמש בסיס לחריגה ממתחם העונש ההולם.
בנסיבות אלו, תוך מתן משקל לשיקולי הרתעת הרבים, אין בידי לקבל את עתירת ההגנה והמלצת שירות המבחן להסתפק בענישה שאינה כוללת מאסר ממש.
לאחר שבחנתי את כלל השיקולים, מצאתי למקם את עונשו של הנאשם בתחתית המתחם.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 28 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו 23.11.21 עד ליום 13.12.21.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו