מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עבודות שירות בעקבות תקיפת שוטר

בהליך ערעור פלילי גזר דין (עפ"ג) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

לחובתו הרשעות קודמות: בשנת 2015 נידון לששה חודשי מאסר בשל גניבת רכב; בשנת 2013 נגזר דינו לחודשיים מאסר בעבודות שירות בשל תקיפת שוטר; בשנת 2015 נגזר דינו למאסר על-תנאי ושרות לתועלת הציבור בגין תקיפת שוטר, וכן נידון בהליך נפרד לשלושה חודשי מאסר בשל הפרעה לשוטר במילוי תפקידו והתחזות.
...
ראשית טען ב"כ המערער, כי היה מקום להיעתר לבקשת שירות המבחן ולאפשר למרשו להשתלב בהליך טיפולי.
מבלי לקבוע מסמרות בעניין המתחם, סבורים אנו, לגבי העונש המתאים, כי בהתחשב מחד-גיסא – בהרשעות הקודמות של המערער (שאינן בתחום המס) ובאי-הסרת המחדל (הנובעת מקושי כלכלי); ומאידך גיסא – בהודאת המערער, בנטילת האחריות ובמגמה לשינוי התנהלות כמפורט בתסקיר שירות המבחן – נכון להסתפק בהטלת עונש מאסר של 30 חודשים, חלף 34 חודשים.
על-יסוד האמור לעיל הערעור מתקבל ורכיב המאסר בפועל יעמוד על 30 חודשים (מהמועד שבו התייצב למאסר), חלף 34 חודשים.
לא מצאנו הצדקה להורות על תשלום הקנס לאחר השחרור מהמאסר ובתשלומים, בפרט כאשר מדובר בקנס בסך 150,000 ₪, בגין אי-העברת כספי מע"מ בשיעור של ארבעה מיליון ₪.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2020 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

תסקיר שירות מבחן בתסקירו מיום 10.10.18, ציין שירות המבחן, כי הנאשם בן 30, טרם מעצרו התגורר בבית הוריו בנס ציונה וביצע עונש של מאסר בדרך של עבודות שירות בגין תקיפת שוטר.
...
כן יש לקחת בחשבון את תהליך הטיפול הממושך שעבר הנאשם, אולם בסופו של דבר, למרות ההזדמנויות הרבות שניתנו לו, לא התגייס להליך הנדרש, כהמלצת שירות המבחן והתנגד לטיפול בקהילה סגורה.
סוף דבר לפיכך, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 14 חודשים בניכוי ימי מעצרו מיום 29.7.17 עד ליום 15.1.18 למעט 46 ימים בהם היה נתון במאסר בתיק אחר; יופעל מאסר על תנאי מת"פ (ק"ש) 35524-02-17 לתקופה של 5 חודשים, חלקו בחופף וחלקו במצטבר, כך שסך הכל יוטל על הנאשם מאסר לתקופה של 16 חודשים בניכוי ימי מעצרו, כאמור; מאסר על תנאי לתקופה של 6 חודשים, והתנאי הוא שבמשך 3 שנים מיום שחרורו לא יעבור כל עבירה מסוג פשע לפי פקודת הסמים המסוכנים; מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים, והתנאי הוא שבמשך 24 חודשים מיום שחרורו לא יעבור כל עבירה מסוג עוון לפי פקודת הסמים המסוכנים; קנס בסכום של 2,000 ₪ או 20 ימי מאסר תמורתו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2019 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

רע"פ 31/15 אפרסמון נגד מדינת ישראל (20.01.2015): ביהמ"ש העליון אישר עונש של 6 חודשי מאסר בעבודות שירות ועונשים נלווים בגין הרשעתו של הנאשם בתקיפת שוטר, העלבת עובד ציבור והתנגדות למעצר.
...
לעניין מידת הפגיעה בערכים המוגנים, אני סבור שהאירוע ממוקם ברף חומרה נמוך עד בינוני.
העונש המתאים לאחר שנתתי דעתי לכלל הנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה ולשיקול הרתעת הרבים, הגעתי לכלל מסקנה שיש למקם את הנאשם בחלק התחתון של מתחם העונש ההולם, קרי, לגזור עליו צו של"צ, מאסר על תנאי ופיצוי לנפגע העבירה.
סוף דבר לאחר ששקלתי את רכיבי הענישה - סוגם ומידתם ואת השפעתם ההדדית, החלטתי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בן שלושה חודשים שאותו לא יישא הנאשם אלא אם יעבור בתוך שלוש שנים מהיום עבירת התפרעות או תקיפת שוטר ויורשע בה בדין בתוך התקופה או לאחריה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

מנגד, הבאתי בחשבון את העבר המכביד של נאשם 1 הכולל שתי הרשעות בגין תקיפת שוטרים בעטין ריצה עונשי מאסר בעבודות שירות וכי אף תלוי ועומד נגדו עונש מאסר מותנה שהוטל בגין עבירה דומה.
...
הם מצויים במצב כלכלי לא קל ועובדה זו מקובלת עלי מטיעוניהם הגם שלא הוגשו מסמכים בנושא.
מסקנה זו מתחזקת על רקע העובדה שהנאשם לא קיבל אחריות למעשיו.
אני מורה על הפעלת מאסר מותנה בן 4 חודשים מת.פ 18893-12-19 (שלום קריות) וזאת במצטבר לעונש שהטלתי לעיל.

בהליך תיק פ"ל אדום (פל"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

נטען כי מיתחם העונש ההולם נע בין חודש מאסר בעבודות שירות ל-9 חודשי מאסר, שיכול וירוצו בעבודות שירות, לצד מאסר מותנה, פסילה שבין שנתיים ל-4 שנים, ועונשים נלווים.
בהן, החזקה/שימוש בסמים לצריכה עצמית, משנת 2020, הפרעת שוטר במילוי תפקידו, ותקיפת שוטר, משנת 2013, נהיגת רכב ללא רישיון, הפרעת שוטר, חבלה כשעבריין מזויין וחבלה חמורה, משנת 2009, בעטין הושת עליו מאסר לתקופה של 34 חודשים ופסילה של 4 שנים.
...
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 2,500 ₪.
אני מורה על הפעלת ההתחייבות בסך 5,000 ₪, שהושתה על הנאשם בתיק שמספרו 2510-03-17, מיום 31.1.18.
אני מורה לנאשם לחתום על התחייבות כספית בסך 5,000 ₪ להימנע מלבצע עבירה של נהיגה בזמן פסילה או עבירה לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה, למשך שנתיים מהיום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו