מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

עבודה באופן עצמאי במקביל לעבודה כשכיר

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בין השנים 1992-2017 הועסק למשך תקופות קצרות אצל כ 30 מעסיקים שונים בענף הנגרות ובחלק מהתקופה (2000-2008) עבד כנגר עצמאי, באופן חלקי ובהקף מצומצם, במקביל לעבודתו כשכיר.
...
לאחר שעיינתי בחוות הדעת ובטענות הצדדים החלטתי היא כדלקמן: עיקר העובדות הצריכות לעניין הן כלדקמן: התובע יליד 1976 נגר במקצועו.
הכרעה לאחר שעיינתי בטענות התובע ובתגובת הנתבע לא מצאתי עילה לפסול את חוות הדעת ו/או למנות מומחה רפואי אחר / נוסף.
עוד יוער בהקשר זה כי חוות דעת שניתנת בנסיבות אחרות בגין פגימות שונות ותשתית רפואית שונה לעולם הינן מהוות "תקדים" לנוכח האמור לעיל הבקשה לפסילת חוות הדעת ולמינוי מומחה רפואי אחר / נוסף נדחית.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת התובע הוא סיפק שירותים כעצמאי לגורמים שונים במקביל לעבודתו אצל החברה [עמ' 8 ש' 12-13] ופניותיו לנתבע בהיותו עצמאי אינן קשורות לעבודתו בחברה, בה עבד הוא כשכיר במשרה חלקית.
התובע כאמור קיבל את התמורה בגין עבודתו כנגד חשבונית מס, אולם טענתו לפיה קיבל את התמורה מדי חודש במועדי תשלום המשכורת לעובדים שכירים, ולא באופן של "שוטף+" כנהוג בקרב נותני שירות עצמאיים לא נסתרה.
...
כאמור, על יסוד הראיות שהובאו שוכנענו שהחלק הארי של מבחני הפסיקה הקובעים קיומם של יחסי עובד ומעסיק מתקיים בעניינו של התובע.
מהטעמים המפורטים – התביעה מתקבלת.
באשר לשאלת ההוצאות – בנסיבותיו הספציפיות של הענין, בהתחשב בכך שהתובע לא היה מיוצג על ידי עו"ד ולאור קביעותינו בדבר טיב התנהלותו כלפי הנתבע לאורך השנים, לא מצאנו מקום, על אף שהתביעה התקבלה, לעשות צו להוצאות.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בין השנים 1992-2017 הועסק אצל מעסיקים שונים בענף הנגרות ובחלק מהתקופה (2000-2008) עבד כנגר עצמאי, באופן חלקי, במקביל לעבודתו כשכיר.
...
ממכלול הראיות עולה בבירור כי עבודתו של התובע במהלך השנים הייתה עבודה פיסית מאומצת, ואולם היא היתה מגוונת וכרוכה בביצוע תנועות שונות למטרות שונות ולכיוונים שונים תוך הרמת משקלים שונים של חפצים שונים לנוכח האמור, ובהתאם לכללים שנקבעו בפסיקה, התביעה בגין פגיעה בגב נדחית.
על רקע האמור נבהיר, כי עלה בידי התובע לשכנע כי במהלך השנים הוא עבד כנגר ועשה שימוש במגוון הכלים כמקובל בענף הנגרות ובכלל זה מסור קרייזיק על שולחן עבודה, מסור אנכי, מקדחות מברגות לעיתים אף נדרש (לצורך התקנות) להשתמש בפטישון, הגם שלא באופן תדיר ולא לכל אורך שנות עבודתו.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2022 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבע הצהיר כי במועדים הרלוואנטיים לתביעה הוא היה עובד שכיר של הנתבעת ובמקביל עשה ועדין עושה עבודות בניה באופן עצמאי, בעיקר עבודות שיפוצים בבתים פרטיים (ס' 4 לתצהירו).
...
על כן תביעתו בגין רכיב זה – נדחית.
סוף דבר: התביעה נגד הנתבע נדחית.
הנתבעת תשלם לתובע כדלקמן: סך 5,000 ₪ פיצוי בגין אי מתן הודעה לעובד ותלושי שכר.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

עבד באופן עצמאי במרפאה פרטית בביתו.
במקביל לעבודתו שימש מדריך לפסיכולוגים והנחה קבוצות של מטפלים פסיכותרפיים.
כללי האצבע בפסיקת פיצויים במקרה של הכנסה לא מדווחת פורטו בפרשת לסקוב הנ"ל. עקרם הוא כי על הניזוק נטל הוכחה מוגבר להוכחת גובה הישתכרותו הלא מדווחת; גם אם הוכחה הכנסה זו יש להפחיתה ולו במעט; יש להתייחס בחומרה רבה למצג פוזיטיבי של אי הישתכרות כלפי הרשויות להבדיל מאי דיווח פאסיבי; יש להתייחס בחומרה רבה יותר לאי דיווח של עצמאי מאשר לאי דיווח של שכיר שלא הונפק לו תלוש שכר; יש להתייחס בחומרה רבה יותר לניזוק החי מאשר לתביעת האלמנה והתלויים (פסקה 8 בפסק הדין).
...
אף אם יש ממש בטענת התובעים לגבי חלק מההוצאות, אשר שימשו בסופו של דבר את המשפחה, הרי שבנסיבות המקרה, ולאור ההכנסות הלא מדווחות אשר אליהן אתייחס בהמשך, אני מוצאת כי יש לנכות את מלוא ההוצאות שעליהן דיווח המנוח למס הכנסה.
סוף דבר אני פוסקת לתובעים פיצויים כמפורט להלן: 1.
הנתבעת תשלם את היתרה, בסך של 1,329,300 ₪ (במעוגל), בצירוף שכר טרחת עו"ד בסכום של 202,187 ₪.
את הסכומים תשלם הנתבעת לתובעים תוך 30 יום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו