מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ספירת ימים להגשת ערעור

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

מניין הימים להגשת ערעור יהא כפוף לתחיקה בעיניין מצב החירום המיוחד.
...
אין מנוס מלקבוע כי סעיף 7(ג)(1) לחוק חל במקרה דנן.
בנוסף ישלם הנתבע 1 לתובעת הוצאות משפט בסך 6,161 ש"ח ושכ"ט עו"ד בסך 35,926 ש"ח (הסכום כולל מע"מ), תוך ששני הסכומים נושאים ריבית והצמדה כדין מהיום עד התשלום בפועל.
התביעה נגד הנתבעת 2 וההודעה לצד ג' נדחות ללא צו להוצאות.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

מניין הימים להגשת ערעור יהא כפוף לתחיקה בעיניין מצב החרום המיוחד.
...
דבר מכל זאת לא הוזכר על ידי התובע - לא בעדותו שבכתב ואף לא בעדותו שבעל פה. לסיכום נושא זה של שאלת שימוש התובע במאחז היד בזמן נפילתו, עולה כי אל מול עדותו הפשוטה של העד הבלתי תלוי אשר קבע כי התובע לא אחז במאחז היד, אל מול התשובה הראשונית של התובע (אשר אמר כי זה ארבע שנים הוא תוהה מה היה) ואף אל מול התוצאה הפיסית שלא הציגה תולדות של החלקה-אגב-אחיזה-במאחז-יד, באו ניסיונות בלתי מהימנים של התובע ורעייתו לטעון שהתובע אחז במאחז היד בעת החלקתו - וזאת לטובת האינטרס של התובע אך לא בהלימה לעובדות ולנסיבות.
המסקנה מי מטעם עיריית ירושלים (הנתבעת) ביצע שטיפה של הרחוב בסמוך למקום בו הלך התובע עם משפחתו.
התוצאה התביעה נדחית.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בנסיבות אלה, נוכח הצפייה בפסק הדין ביום 21.5.2023, יש למנות את מניין הימים להגשת העירעור ממועד זה. על כן, המועד האחרון להגשת ההליך היה ביום 20.7.2023 (ולא כפי שטענו המערערות, ביום 21.7.2023 – עניין שהיה מביא לדחיית המועד להגשת ההליך הערעורי לאחר תום הפגרה).
...
במצב דברים זה, לא עמד לפניי טיעון כלשהו לגבי הארכת המועד, ועל כן, אינני מחווה דעה בעניין זה. לסיכום, ממכלול הטעמים שלעיל, אין מנוס אלא לקבוע כי הערעור הוגש באיחור.
על כן, דין הערעור להימחק.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

מנין הימים להגשת העירעור התחיל מהמועד האמור.
...
בימ"ש קמא החליט, בצדק, שלא להיעתר לבקשת דחייה נוספת.
איני מקבלת את הטענה.
לנוכח כל האמור אני דוחה את הערעור ומחייבת את המערערים לשלם למשיבה 1 הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך 10,000 ₪.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

נפנה לבחון, האם בנסיבות העניין, ישנה הצדקה להחלת 'כלל הידיעה' על המערערת, כך שמניין הימים להגשת העירעור מטעמה יחל ממועד הצפיות המתועדות במערכת נט המשפט, או איזו מהן.
...
בהתאם, יש לדחות את הבקשה למחיקתו על הסף.
לנוכח האמור, יש לקבל את הערעור שכנגד לרישום.
כללם של דברים - הבקשה למחיקה על הסף של ערעור המערערת נדחית, והערעור שכנגד שהוגש ביום 18.9.2023 מתקבל לרישום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו