מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סעיף 78 לחוק בתי המשפט

בהליך בש"א (בש"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

לפניי בקשה לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט), להעברת מקום הדיון בבקשה לאישור תביעה נגזרת שהגיש המשיב נגד המבקשים בתנ"ג 42452-06-23 (להלן: הבקשה לאישור תביעה נגזרת), מהמחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (להלן: המחלקה הכלכלית) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.
...
בסופו של דבר הושג בין הצדדים הסכם פשרה – שהמשיב מתייחס אליו בבקשה לאישור תביעה נגזרת.
לכן ולנוכח האמור, ובשים לב לשלב המקדמי בו מצוי ההליך, אני מורה על העברת מקום בדיון בתנ"ג 42452-06-23 לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.
המשיב ישלם למבקשים הוצאות בסכום כולל של 1,000 ₪.

בהליך התנגדות לביצוע שטר (ת"ט) שהוגש בשנת 2023 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

יפים בעיניין זה, הדברים שנאמרו ע"י כב' השופט א' גרוניס, ברע"א 2893/07 קופת חולים לאומית נ' ד"ר באסם אבו עסב [פורסם בנבו] (09.07.2007) כדלקמן: "כאשר עסקינן בסעיף שיפוט ייחודי בהקשר הפנים ארצי, אין הערכאה הדיונית יכולה להיתעלם ממנו, כאשר מוגשת בפניה בקשת העברה ...שקולי נוחות ומירב הזיקות בהקשר בו עסקינן הנם עניין לנשיאת בית משפט זה (או למשנה לנשיאה) אם מובאת בפניהם בקשה לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (ראו למשל, בש"א 4666/02 גוכלר נ' עיזבון אזאוילוס, פ"ד נו(6) 817 (2002); בש"א 739/05 חיימוביץ נ' סלקום ישראל בע"מ (לא פורסם, [פורסם בנבו], 6.2.2005))". לעיתים יסטה בית המשפט מהוראות תקנה 7 לתקנות, אך הדבר ייעשה רק כאשר קיימים נימוקים כבדי משקל במיוחד לעשות כן (ראו: ב"ש 422/81 יוסף רובין ובניו חברה לבניין בע"מ נ' שיכון עובדים בע"מ [פורסם בנבו] (30.11.82)), שם נאמר, כי הנימוקים "... חייבים להיות בעלי משקל מכריע, ולא כל אי-נוחיות, הנגרמת לבעלי הדין, תצדיק העברת הדיון מבית-משפט שעליו הסכימו הצדדים". · ר' לעניין זה החלטתו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה בת"א 30367-03-18 אמות השקעות בע"מ נ' אנגל ייזום פרויקטים בע"מ [פורסם בנבו] מפי כב' השופטת תמר שרון-נתנאל.
...
הסכם הניכיון המשיבה טענה בתגובתה כי יש לדחות את הבקשה להעברת הדיון מאחר שהיא אינה צד להסכם הניכיון ולפיכך התנייה אינה חלה עליה.
לסיכום: לאור האמור לעיל אני מורה על דחיית הבקשה להעברת התובענה לבית משפט השלום שבמחוז תל אביב-יפו.
לפיכך, הבקשה להעברת הדיון מחוסר סמכות מקומית - נדחית.

בהליך התנגדות לביצוע שטר (ת"ט) שהוגש בשנת 2024 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

יפים בעיניין זה, הדברים שנאמרו ע"י כב' השופט א' גרוניס, ברע"א 2893/07 קופת חולים לאומית נ' ד"ר באסם אבו עסב [פורסם בנבו] (09.07.2007) כדלקמן: "כאשר עסקינן בסעיף שיפוט ייחודי בהקשר הפנים ארצי, אין הערכאה הדיונית יכולה להיתעלם ממנו, כאשר מוגשת בפניה בקשת העברה... שקולי נוחות ומירב הזיקות בהקשר בו עסקינן הנם עניין לנשיאת בית משפט זה (או למשנה לנשיאה) אם מובאת בפניהם בקשה לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (ראו למשל, בש"א 4666/02 גוכלר נ' עיזבון אזאוילוס, פ"ד נו(6) 817 (2002); בש"א 739/05 חיימוביץ נ' סלקום ישראל בע"מ (לא פורסם, [פורסם בנבו], 6.2.2005))". לעיתים יסטה בית המשפט מהוראות תקנה 7 לתקנות, אך הדבר ייעשה רק כאשר קיימים נימוקים כבדי משקל במיוחד לעשות כן (ראו: ב"ש 422/81 יוסף רובין ובניו חברה לבניין בע"מ נ' שיכון עובדים בע"מ [פורסם בנבו] (30.11.82)), שם נאמר, כי הנימוקים "... חייבים להיות בעלי משקל מכריע, ולא כל אי-נוחיות, הנגרמת לבעלי הדין, תצדיק העברת הדיון מבית-משפט שעליו הסכימו הצדדים". · ר' לעניין זה החלטתו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה בת"א 30367-03-18 אמות השקעות בע"מ נ' אנגל ייזום פרויקטים בע"מ [פורסם בנבו] מפי כב' השופטת תמר שרון-נתנאל.
...
כעולה מן המקובץ לעיל, פירשו בתי המשפט המחוזיים את התיקון לתקנות ההוצאה לפועל, כמבטל את הפררוגטיבה הנתונה לתובע לבחור בין החלופות השונות המתקיימות בתקנות סדר הדין האזרחי לבירור תביעתו, בקבעם כי ככל שביהמ"ש מוצא כי הוא בעל סמכות מקומית לדון בהתנגדות שהועברה אליו לבקשת החייב, לפי אחת מהחלופות הקבועות בתקנות, הרי שידון בה ולא "יעבירנה עוד", וזאת בדומה לכלל הקבוע בסעיף 79 לחוק בתי המשפט.
לאור זאת אני מורה כי מדובר בטענה לתנאי מקפח אשר לא נסתרה ולפיכך יש להורות על קיום הדיון בבית משפט זה. לסיכום: לאור האמור לעיל אני מורה על דחיית בקשתה של התובעת להעברת הדיון ומחייבת אותה בתשלום הוצאות הנתבע בסך של 1,200 ₪ שישולמו תוך 30 יום מהיום.
לפיכך, הבקשה להעברת הדיון מחוסר סמכות מקומית – נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו