מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סעיף 13 לחוק עבודת נשים

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

סעיף 13 א לחוק עבודת נשים, קובע, סמכות שיפוט ותרופות : "(א) לבית הדין האיזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לידון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות לפי חוק זה, והוא רשאי –
...
לפיכך, אנו קובעים כי על הנתבע לשלם לתובעת, פיצוי בגין הפסד שכר בתקופת ההודעה המוקדמת בסך 4,189 ₪ .
לסיכום: נוכח כל האמור לעיל במצטבר, אנו קובעים כי על הנתבע לשלם לתובעת את הסכומים מטה, בתוספת ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.
בנוסף, ישלם הנתבע לתובעת הוצאות משפט בסך של 7,000 ₪ אשר ישולמו תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל.

בהליך ערעור על פי חוק (על"ח) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

ההליך הוגש ככתב תביעה כנגד המדינה והנתבעת, אולם התובעת הבהירה כי התביעה כנגד המדינה היא ערעור על החלטת הממונה, מכוח סעיף 13 ד' לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954.
...
הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים, בגין הרכיבים שבהם התקבלה התביעה כדלקמן: בגין אי מתן הודעה לעובד סך של 3,500 ₪.
לאחר ששקלנו בכובד ראש את השתלשלות הליך זה וגלגוליו, ההחלטות בו והפסיקה .
וכן את העובדה שהנתבעת פעלה על פי חוק ועל פי החלטת הממונה שנתנה כדין, מצאנו כי הייתה הצדקה לחייב את התובעת לשאת בשכ"ט ב"כ הנתבעת .

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עם זאת, לא שוכנענו כי במקרה דנן יש לפסוק לתובעת פיצוי בגין רכיב זה, נוכח העובדה שפסקנו לה פיצויים מלאים בהתאם לסעיף 13 לחוק עבודת נשים וזאת בנוסף לפצוי שפסקנו לפי חוק שיווון הזדמנויות בעבודה.
...
לא שוכנענו כי יש לחייב את הנתבע בחיוב בגין פיצויי הלנה נוכח המחלוקות נשוא תיק זה. יצויין כי ערים אנו כי תקופת העסקתה של התובעת היתה פחות משנה, אולם פסיקתינו בגין פיצויי פיטורים ודמי הבראה הינה כפיצוי בגובה פיצויי הפיטורים ודמי ההבראה שהיו משולמים לה לו הייתה מפוטרת כדין בתום התקופה המוגנת.
עם זאת, לא שוכנענו כי במקרה דנן יש לפסוק לתובעת פיצוי בגין רכיב זה, נוכח העובדה שפסקנו לה פיצויים מלאים בהתאם לסעיף 13 לחוק עבודת נשים וזאת בנוסף לפיצוי שפסקנו לפי חוק שיווון הזדמנויות בעבודה.
בכל הנוגע להודעה על תנאי העסקה, שעה שהנתבע צרף את ההודעה על תנאי העסקה , ומשתצהירו לא נסתר בנקודה זו ונתמך גם בעדותו של עו"ד מרחז, ומשאין חולק כי התובעת ידעה מהם תנאי העסקתה לא שוכנענו כי יש לפצות את התובעת בגין רכיב זה. אשר על כן, רוב רכיב התביעה מתקבלים משכך על הנתבע לשלם לתובעת את הרכיבים הבאים: הפרשי שכר בגין פיטורים ללא היתר לפי חוק עבודת נשים: 84,537 ₪ פיצוי בגין הפרשות חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה:50,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בנוסף, נוכח פיטוריה בהיריון עותרת התובעת לקבל 50% נוספים ממשכורתה לתקופה של חמשת החודשים ממועד פיטוריה ועד מועד הלידה המשוער, וזאת בהתאם לסעיף 13 א לחוק עבודת נשים.
...
על כן התביעה ברכיב זה נדחית.
סיכום מהטעמים המפורטים לעיל תביעת התובעת מתקבלת בחלקה.
הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים, נקובים בערכי ברוטו: שכר עבודה מכוח חוק עבודת נשים בסך 23,812 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובעת תובעת תשלום שכר בגין התקופה המוגנת בסך 10,304 ₪; פיצוי בגין פיטורים בנגוד לחוק עבודת נשים, בהתאם לסעיף 13 לחוק עבודת נשים; דמי הודעה מוקדמת; פצויי פיטורים; דמי הבראה; פדיון חופשה; הפרשות לפנסיה; החזר הוצאות נסיעה; ופצוי בגין אי מסירת הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה.
...
בכל הנוגע לרכיב התביעה בגין הלנה, לא שוכנענו כי בנסיבות העניין יש הצדקה לחייב ברכיב הלנה, נוכח המחלוקות נשוא תיק זה וקביעותינו לעיל ושעה שרכיב זה נטען רק באופן כללי.
סוף דבר הנתבעת תשלם לתובעת, בתוך 30 ימים מהיום, את הסכומים הבאים: פיצוי בגין הפרת חוק עבודת נשים: 9,144 ₪ .
בנוסף ישלם הנתבע לתובע הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה זו בסך 5,000 וזאת תוך 30 יום מהיום, אחרת יישא סכום זה הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו