מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סעיף 10 לפקודת התעבורה

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

בנוסף הורשע נאשם 1 בעבירות של נהיגה ללא רישיון לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] התשכ"א-1961, ונהיגה ללא ביטוח, לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] התש"ל-1970.
...
בחינת מידת הפגיעה בערכים המוגנים מובילה למסקנה שמדובר בפגיעה ממשית ומשמעותית, הנאשמים נכנסו לישראל שלא כדין וניצלו שהותם הלא חוקית כדי לבצע עבירת רכוש, תוך פגיעה מכוונת ברכושו של אחר, בעוד נאשם 1 נהג ברכב ללא רישיון או ביטוח.
עפ"ג (מחוזי מרכז) 61853-01-13 דעמה נגד מדינת ישראל (7.4.13) נדחה ערעורו של נאשם אשר הורשע בעבירות של גניבת רכב, נהיגה פוחזת וכניסה לישראל שלא כדין, ונדון ל -  15 חודשי מאסר בפועל בגין גניבת רכב אחת ועבירות נלוות.
סוף דבר לאור כל האמור, מצאתי להטיל את העונשים הבאים: על הנאשם 1 – וגדי אלמנאצרה 14 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי המעצר.

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

האשמה ומהלך הדיון הנאשם הורשע, על פי הודאתו, בעבירות הבאות: נהיגה ברכב ללא ביטוח – עבירה לפי סעיף 2(א) לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970; נהיגה בזמן פסילה (פסילת בית-משפט) – עבירה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (להלן: "פקודת התעבורה"); נהיגה ברכב בהיותו בלתי מורשה לנהוג ברכב מסוג זה - עבירה לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה.
...
בהתחשב בכל האמור לעיל, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים: 1) תשלום קנס בסך 1,500 ₪.
בנוסף, אני מורה על הפעלת פסילת רישיון למשך 9 חודשים כפי שנפסק על תנאי על ידי בית משפט השלום לתעבורה במחוז תל-אביב (בת-ים) בתיק 2962-09-19 ביום 18.01.2022, לריצוי במצטבר לפסילה הנ"ל. כן אני מורה על הפעלת פסילת רישיון למשך 2 חודשים כפי שנפסק על תנאי על ידי בית משפט השלום לתעבורה בירושלים בתיק 10128-08-21 ביום 11.10.2021, לריצוי בחופף לפסילה הנ"ל. למען הסר ספק על הנאשם לרצות בסך הכול 20 חודשי פסילה, במצטבר לכל פסילה אחרת.
אני מורה על הארכת עונש המאסר על תנאי שנפסק על ידי בית משפט השלום לתעבורה במחוז תל-אביב (בת-ים) בתיק 2962-09-19 ביום 18.01.2022, זאת למשך שנתיים מהיום.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

הנאשם הודה בעובדות כתב האישום המתוקן, והורשע בבצוע עבירותשל כניסה לישראל בנגוד לחוק לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב – 1952 (להלן: "חוק הכניסה לישראל"), גניבת רכב בנגוד לסעיף 413ב לחוק העונשין, תשל"ז – 1977 (להלן: "חוק העונשין"), החזקת כלי פריצה לרכב בנגוד לסעיף 413 ז לחוק העונשין, חבלה במזיד לרכב בנגוד לסעיף 413 ה לחוק העונשין, נהיגה ללא רישיון נהיגה בנגוד לסעיף 10 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] תשכ"א – 1961 ונהיגה ברכב ללא ביטוח בנגוד לסעיף 2א לפקודת בטוח רכב מנועי [נוסח חדש] תש"ל – 1970.
...
לאחר ששקלתי את השיקולים המפורטים לעיל אני קובעת כי מתחם העונש ההולם לעבירות בהן הורשע הנאשם, נע בין 8 ובין 24 חודשי מאסר בפועל, בצירוף פסילה בפועל ועל תנאי וענישה נלווית.
לאור כל האמור לעיל, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר בפועל בן 12 חודשים מיום מעצרו בתאריך 24.2.23.
אני מורה על הפעלת מאסר על תנאי בן 6 חודשים שהוטל על הנאשם בת.פ. 3697-03-22 במצטבר לעונש שהוטל בגין תיק זה, כך שסך הכל על הנאשם לרצות עונש של 18 חודשי מאסר מיום מעצרו בתאריך 24.2.23.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

הנאשם הורשע, במסגרת הסדר טיעון, על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן בבצוע עבירות של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה (עבירה לפי סעיף 332(2) לחוק העונשין התשל"ז-1977), נהיגה ללא רישיון נהיגה (עבירה לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] התשכ"א-1961), נהיגה ללא ביטוח (עבירה לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] התש"ל-1970) והתנגדות למעצר (עבירה לפי סעיף 47(א) לפקודת סדר הדין הפלילי [מעצר וחיפוש] [נוסח חדש] תשכ"ט-1969).
...
ככל שהנאשם אכן חפץ לעבור הליך טיפולי באופן כנה ואמיתי, יוכל לעשות זאת במסגרות הטיפוליות הרבות המוצעות על ידי שב"ס, ובהמשך אף על ידי רש"א. הגם שלא מצאתי לאמץ את המלצת שירות המבחן והגם שסבורני כי נוכח חשיבות שיקולי הענישה האחרים לא רק שאין מקום לחרוג מהמתחם בשל שיקולי שיקום, אלא שנוכח חשיבות שיקולי הרתעת הרבים, היה מקום לגזור את דינו של הנאשם ברף גבוה יותר בתוך המתחם, מצאתי להביא את שיקולי השיקום המסוימים הנלמדים מהתסקיר לידי ביטוי ביחס לענישה בתוך המתחם מקום בו, חרף שיקולי ההרתעה כבדי המשקל (בשים לב לחשיבות בהרתעת הרבים נוכח נפוצות התופעה והפגיעה המשמעותית בביטחון הציבור כמו גם הצורך בהחזרת תחושת הביטחון האישי לתושבי הנגב הזועקים תחושתם לחוסר משילות בנגב בשל תופעה זו ותופעות דומות ע"י הרתעת הרבים) ובשל אותם ניצנים של שיקולי שיקום הנלמדים מהתסקיר ועל מנת לעודד את הנאשם לילך בדרך זו, יגזר דינו של הנאשם ברף הנמוך של המתחם גם אם לא ברף התחתון.
לפנים משורת הדין, בשים לב לשיקולי הקולא שפורטו לעיל ולנתוניו האישיים של הנאשם ולעולה מהתסקיר ביחס למצבו הכלכלי, מצבה הכלכלי של משפחתו והתלות הכלכלית, ובשים לב למשך המאסר בפועל שעתיד הנאשם לרצות, והגם שער אני לענישה הנוהגת בעניין זה, לא מצאתי להיעתר לעתירת המאשימה להשתת קנס על הנאשם.
לאור האמור לעיל, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: 40 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו, במעצר של ממש, בגין התיק שבכותרת בהתאם לרישומי שב"ס. 12 חודשי מאסר, וזאת על תנאי שלא יעבור משך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסרו כל עבירה של נהיגה בפזיזות בניגוד להוראות סעיף 338 לחוק העונשין ו/או כל עבירה של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה בניגוד להוראות סעיף 332 לחוק העונשין.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

הנאשם הורשע, במסגרת הסדר טיעון, על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן בבצוע עבירות של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה (עבירה לפי סעיף 332(2) לחוק העונשין התשל"ז-1977), נהיגה ללא רישיון נהיגה (עבירה לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] התשכ"א-1961), נהיגה ללא ביטוח (עבירה לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] התש"ל-1970) והתנגדות למעצר (עבירה לפי סעיף 47(א) לפקודת סדר הדין הפלילי [מעצר וחיפוש] [נוסח חדש] תשכ"ט-1969).
...
ככל שהנאשם אכן חפץ לעבור הליך טיפולי באופן כנה ואמיתי, יוכל לעשות זאת במסגרות הטיפוליות הרבות המוצעות על ידי שב"ס, ובהמשך אף על ידי רש"א. הגם שלא מצאתי לאמץ את המלצת שירות המבחן והגם שסבורני כי נוכח חשיבות שיקולי הענישה האחרים לא רק שאין מקום לחרוג מהמתחם בשל שיקולי שיקום, אלא שנוכח חשיבות שיקולי הרתעת הרבים, היה מקום לגזור את דינו של הנאשם ברף גבוה יותר בתוך המתחם, מצאתי להביא את שיקולי השיקום המסוימים הנלמדים מהתסקיר לידי ביטוי ביחס לענישה בתוך המתחם מקום בו, חרף שיקולי ההרתעה כבדי המשקל (בשים לב לחשיבות בהרתעת הרבים נוכח נפוצות התופעה והפגיעה המשמעותית בביטחון הציבור כמו גם הצורך בהחזרת תחושת הביטחון האישי לתושבי הנגב הזועקים תחושתם לחוסר משילות בנגב בשל תופעה זו ותופעות דומות ע"י הרתעת הרבים) ובשל אותם ניצנים של שיקולי שיקום הנלמדים מהתסקיר ועל מנת לעודד את הנאשם לילך בדרך זו, יגזר דינו של הנאשם ברף הנמוך של המתחם גם אם לא ברף התחתון.
לפנים משורת הדין, בשים לב לשיקולי הקולא שפורטו לעיל ולנתוניו האישיים של הנאשם ולעולה מהתסקיר ביחס למצבו הכלכלי, מצבה הכלכלי של משפחתו והתלות הכלכלית, ובשים לב למשך המאסר בפועל שעתיד הנאשם לרצות, והגם שער אני לענישה הנוהגת בעניין זה, לא מצאתי להיעתר לעתירת המאשימה להשתת קנס על הנאשם.
לאור האמור לעיל, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: 40 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו, במעצר של ממש, בגין התיק שבכותרת בהתאם לרישומי שב"ס. 12 חודשי מאסר, וזאת על תנאי שלא יעבור משך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסרו כל עבירה של נהיגה בפזיזות בניגוד להוראות סעיף 338 לחוק העונשין ו/או כל עבירה של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה בניגוד להוראות סעיף 332 לחוק העונשין.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו