מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סעדים לביטול שטר בהוצל"פ

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כן עתרו מכבי לסעד הצהרתי על בטלות שטרי חוב אותם הגישה קופיקס לבצוע בהוצל"פ כנגד שני הערבים.
...
מקום שלא הוכח שיעור הנזק יש לדחות את התביעה (ע"א  9656/05 נפתלי שוורץ נ' רמנוף חברה לסחר וציוד בניה בע"מ (27.7.2008); רע"א 3608/17 ‏‏ הנסון (ישראל) בע"מ נ' אל סייד ספאלדין (‏10.9.2017)).
אולם, אין להיעתר לדרישת קופיקס לפיצוי למשך 50 חודשים (ראה למשל ס' 99א לסיכומים).
סוף דבר- התביעה העיקרית מתקבלת בחלקה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בתחילה, ביום 15.10.2020, הגיש חיים לבדו תובענתו נגד דדון, תוך שאחיו אריה וגרושתו של זה, מרים, הוגדרו משיבים "פורמאליים". עתירתו של חיים: לבטלות שטר המשכנתא, בטענה כי בהיתחשבנות, שלמעשה כל כולה בינו ודדון, הרי שהחוב שהובטח במשכנתא נפרע, ולא היה מקום להמשך הליכי ההוצל"פ ולמינוי כונס הנכסים (זאת במנותק משאלת חוב אחר שנוצר במערך היחסים שבין חיים ודדון, ואינו קשור לשיטתו במשכנתה).
אין עגון לסברת המבקשים בתגובתם לתשובת דדון (סעיף 9), שלפיה החלטות בהליכי ההוצל"פ אינן מאיינות עתירה לבית המשפט לסעד הצהרתי באותו עניין: "ויובהר, מרגע שנימצא כי רשם ההוצאה לפועל מוסמך לידון במכלול הטענות שמעלה המבקשת לעניין גובה החוב, ממילא אין מקום לקיים דיון כפול באותן טענות עצמן במסגרת המרצת הפתיחה" (עניין גוטמן הנ"ל, בפיסקה 19; וכן ראו: רע"א 1764/03 מארק נ' פרזות חברה ממשלתית עירונית לשיכון ירושלים (17.5.2005)).
...
ביארתי בהחלטתי מיום 19.10.2020: דין הבקשה להדחות, שהרי לחיים אין כל מעמד להגשת בקשה כאמור, שהרי אינו בעל זכויות בדירה, זאת במובחן בראש ובראשונה מאחיו, שהחלטתו היא אם להגיש הליך ובקשה בעניין.
דין הבקשה לעיכוב הליכי המימוש להתקבל, זאת גם אם בדוחק רב. יוער מראש כי לחיים אין כל זכות לעתור לסעד (אף ששעה שעתר עם אחיו, הוא יישא עמו בהתחייבות הכרוכה במתן הצו).
סוף דבר: הדירה מושא ההליך (רח' מלצר 38 בבני ברק), שבה מתגורר המבקש 2 והוא בעל זכויות בה (ואין חשיבות לשאלת זכויותיה של המשיבה 2 בה, שעה שלא השמיעה עמדה בהליך כאן), לא תימכר בגדרי תיק ההוצל"פ 527047-01-18, זאת עד החלטה אחרת בהליך העיקרי.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2017 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

הנתבעת טוענת כי הגישה תביעה שטרית בהוצל"פ ומטרת התביעה הנה לחסום את בא כוחה מלפעול בהוצל"פ .
רכיב זה מצוי בסמכות בית המשפט בהיותו חלק אינטגראלי מהסעד העקרי של ביטול עסקה , אך אינו רכיב שיגרתי שכן מחלוקת בנוגע להמחאות מתבררת בדרך כלל לאחר שההמחאות מוגשות לבצוע בלישכת ההוצל"פ .
...
לאחר ששקלתי טענות הצדדים החלטתי לבטל את פסק הדין בהתאם לשיקול דעתו של בית המשפט תוך חיוב הנתבעת בהוצאות התובע בגובה הפקדון מהטעמים שיפורטו להלן .
על כן , אני מורה על ביטול פסק הדין מיום 16.12.16 ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בגובה הפקדון .

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2007 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הנתבע פתח בהליכי הוצל"פ למימוש שטר המשכנתא בתיק הוצל"פ 3-97-72676-01 בלשכת ההוצל"פ בת"א. לטענת התובעת (ר' סעיף 17 לתצהיר רוני שטנגר), התעורר בליבה החשש כי הבנק פועל בחשבונה כאוות נפשו, ביצע בחשבונה עוולות ופעל בניגוד לדין ולמוסכם.
התביעה כללה תביעה כספית וסעד הצהרתי (לביטול שטר המשכנתא), אולם, כאמור לעיל, ובהסכמת הצדדים, נותרה לדיון התביעה הכספית בלבד.
...
לאור האמור בתצהירו של מר אמסיס, אשר הוגש מטעם הבנק, ועומד בסתירה לטענת הבנק, לא מצאתי לקבל את טענת הנתבע בעניין זה ודין טענתו להידחות.
סיכום: סיכומו של דבר – אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סכום של 46,126.44 ₪ נושאי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל.
הנתבע ישלם לתובעת הוצאות משפט יחסיות נושאות ריבית והצמדה ממועד הוצאתן ועד התשלום המלא בפועל וכן שכ"ט עו"ד בסך 7,500 ₪ + מע"מ נושאי ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2011 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בהתאם, עתרו לסעד הצהרתי בדבר בטלות שטר המשכנתא עליו חתמו, מכח ההסכם.
הליכי ההוצאה לפועל ננקטו נגדם כבר ביום 14.6.10 כאשר המצאת מסמכי ההוצאה לפועל לידם בוצעה כשבועיים שלושה לאחר מכן ומאז ועד אשר פנו לבית המשפט בטענות כנגד הסכם ההלוואה ושטר המשכנתא חלפו מזה כ-10 חודשים.
...
המשיב מסר את הציורים לידי המבקשים וסוכם בין הצדדים כי בתמורה ישלמו המבקשים למשיב 1 סך של 450,000 יורו בשלושה תשלומים כדלקמן: סך של 50,000 יורו עד ליום 13.4.10, 50,000 יורו עד ליום 13.4.11 ו-350,000 יורו עד ליום 13.4.12.
-דין הבקשה לעיכוב ביצוע להדחות וצו המניעה הזמני שהוצא לבקשת המבקשים מבוטל.
-סוף דבר – אני מורה על ביטול החלטתי בדבר עיכוב הליכי הוצאה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו