מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סעד כספי זמני למניעת מצוקה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

הנתבעים 1, 7 ו- 8 התייחסו אף פרטני לתובעים השונים וטענו לגבי חלק מהם כי הם אינם במצוקה כלכלית המצדיקה פסיקת סעד כספי זמני כבר בשלב זה ובטרם הובררה אחריותם של הנתבעים.
רבים מהתובעים אף לא צרפו מסמכים שהיה עליהם לצרף, כגון דפי חשבון בנק, על מנת לעמוד על מצבם הכלכלי, על התשלומים החודשיים שהם משלמים ובכך מנעו מהנתבעים ומבית המשפט לבחון את טענתם בדבר היקלעותם למצוקה.
...
דיון והכרעה דין הבקשה להידחות.
סוף דבר, הבקשה נדחית.
הנני מחייב את התובעים, ביחד ולחוד, לשלם לנתבעים 1, 7 ו- 8 הוצאות הבקשה בסכום של 4,000 ₪ וסכום זהה לכל אחת מקבוצת הנתבעים שלהלן: הנתבע מס' 4, לקבוצת הנתבעים 2, 9 ו- 10 ולקבוצת הנתבעות 5 ו- 6.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2020 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

שאלה נפרדת היא האם ראוי לו למוטב הערבות לפעול למימוש הערבות בנסיבות, נוכח מצוקת הצד האחר, אך זה אינו עניין להכרעה שיפוטית.
אך מהותית ההבדל בין אותו מקרה עיוני לזה שלפנינו הוא דל. לא במקרה עיוני שכזה, אך גם לא במקרה דוגמאת זה שלפנינו, יוכל בית המשפט לסייע בדרך של סעד זמני לשוכר, ומניעת הכספים מן המשכיר.
...
ייטיבו לשוב ולהיוועד, ולתור אחר חלופות, אף בהינתן החלטתי כאן.
סוף דבר נגיף הקורונה ששינה את חיינו ודאי יביא בעתיד הלא-רחוק גם לשינויים ולפיתוחם של דיני החוזים, ובפרט דיני הסיכול והשכירות, בין היתר.
אך לצד הזכות של המשכירה לדרוש מן הבנק את מימוש הערבות, הקריאה – שאינה צו שיפוטי – כי תבחן אם ראוי לעשות כן. הבקשה לסעד זמני נדחית אפוא, והצו הארעי מיום 10.4.2020 בטל.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

עם כל ההבנה למצוקת המבקשת, חוששני כי אין בידי לסייע בידה, ובקשתה נדחית".
לעניין זה יפים דברי כב' השופט עמית ברע"א 1539/20 פלונית נ' פלוני (10.3.2020) בסעיף 5: "..שעה שמבוקש סעד זמני אשר משנה את המצב הקיים וזהה לסעד הסופי שנידרש בתובענה, על בית המשפט לנקוט משנה זהירות, שכן צו עשה זמני המשנה את המצב הקיים ראוי שיינתן במצבים חריגים בלבד, "רק כאשר נוכח בית המשפט כי התערבותו חיונית בכדי למנוע תוצאה קשה ביותר וכאשר הנזק שעלול להגרם אינו ניתן לתיקון באמצעות פיצוי כספי הולם" (רע"א 9213/12 רשת נגה בע"מ נ' ישראל 10 - שידורי הערוץ החדש בע"מ, בפיסקה 32 (20.1.2013)).
...
דין בקשת רשות הערעור להידחות אף ללא צורך בתשובת המשיבה וזאת מהנימוקים כדלקמן: א) כאשר בית משפט בוחן מתן סעד זמני, יש לערוך "מקבילית כוחות" בין סיכויי התביעה ובין מאזן הנוחות.
על כן דין הבקשה להידחות.
לסיכום: א) לאור האמור לעיל, נדחית בקשת רשות הערעור.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בכתב התביעה שהגישה המבקשת ביום 26.6.19 עתרה המבקשת לסעדים של אכיפת ההסכם, לרבות צו שיאפשר למבקשת להמשיך בבצוע העבודות נשוא ההסכם, לרבות מתן צו מניעה זמני, ובנוסף סעד כספי בשווי של 698,555 ₪.
לא רק למשיבה נגרם נזק כבד, אלא לתושבי ג'וליס, הואיל והמבקשת מנעה מהם להנות מבתי ספר מרווחים שיקלו על מצוקת הצפיפות בבתי הספר.
...
מוסיפה המשיבה, שבהחלטתו הגיע בית משפט קמא למסקנה, שאין מקום למתן סעד זמני, וככל שיש למבקשת זכות כלשהיא, הרי שזכות זו היא זכות כספית שתוכרע במסגרת הדיון בתיק העיקרי.
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות שהגישו הצדדים בפני בית משפט קמא, כולל הנספחים, פרוטוקול הדיון בפני בית משפט קמא מיום 25.6.19, החלטת בית משפט קמא מיום 13.8.19 הדוחה את הבקשה לסעד זמני, בקשת רשות הערעור על נימוקיה, ותגובת המשיבה לבקשת רשות הערעור – הגעתי לכלל מסקנה שדין בקשת רשות הערעור להידחות.
נימוק זה, בשילוב עם מסקנתו המוצדקת של בית משפט קמא, לפיה, בנסיבות העניין נוטה מאזן הנוחות לטובת המשיבה, הצדיקו את דחיית הבקשה לצו מניעה זמני ולפיכך, אני דוחה את בקשת רשות הערעור.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בשלב מסוים, כך לטענת איפרגן, הודיע סונדרס לאיפרגן כי הוא דורש ממנו להשיב את סכומי ההלוואה בסך של 100,000 ₪ ועובדה זו, בצרוף המצוקה הכספית בה היה נתון ומצבו הפיסי והנפשי הקשים בהם היה שרוי, הביאו אותו להסכים למכור לסונדרס את הנכס, וזאת במחיר נמוך ממחיר השוק בו יכול היה למכרו באותה עת. לטענת איפרגן מחיר המכירה שצוין בהסכם היה 2,900,000 ₪, כאשר הנכס נמכר למעשה ב- 3,000,0000 ₪, אלא שהסכום הנקוב שיקף את הפחתת ההלוואה בסך 100,000 ₪ שהלווה לו סונדרס.
בסמוך לאחר משלוח תשובתם, הגישו סונדרס תביעה לאכיפת ההסכם (ת"א 44355-02-22 בגינה היתקבל פסק הדין מושא הבקשה כאן) וכן בקשה לסעד זמני שימנע את המבקש למחוק את הערת האזהרה שנרשמה לטובתם.
...
מצאתי להיעתר לבקשת המבקש בחלקה, באופן הבא; סך של 150,000 ₪ במזומן או ערבות בנקאית יופקד על ידי המבקש בקופת בית המשפט.
סוף דבר מכל הטעמים המפורטים לעיל, ראיתי לקבל את הבקשה לסעד הזמני המבוקש וזאת בתנאים שפורטו לעיל.
בכל הנוגע לתיק העיקרי אני קובעת כדלקמן: כתב ההגנה יוגש עד יום 20.10.2022.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו