מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סעד זמני הניתן לתקופת הערעור

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

אנמק; בבחינת השיקולים שינחו את בית המשפט בדונו בבקשה לעיכוב ביצוע פסק דין שעניינו פינוי נכס מקרקעין, או מתן סעד זמני לתקופת העירעור, נהוג להבחין בין דירה המשמשת למגורים, לבין נכס עסקי, כאשר רק במקרה של פינוי מדירת מגורים, מאזן הנוחות ייטה, בדרך כלל, לטובת המבקש את עיכוב ביצוע פסה"ד, בשל העובדה כי מדובר בפנוי אדם מביתו, ובשל החשש כי ביצוע פסה"ד יוביל למצב בלתי הפיך (ע"א 6633/18 יצחק כהן מורדוב ואח' נ' ארז זקס (14.11.2018); ע"א 7955/18 שמעון נ' כונס הנכסים הרישמי (22.11.18)); ע"א 5310/21 מוחמד מוקסקס נ' מוחמד זרעיני (9.9.21)); ראו גם: רע"א 2548/22 אמיל חדד נ' אזקטלן יעקב (נבו 17.4.22).
...
על כן, המבקשים נאלצו להגיש תביעה נפרדת לפסק דין הצהרתי, ביום 8.3.23, אך המשיבה הגישה לבית המשפט קמא בקשה לסילוק התביעה על הסף בטענות כי קיים מעשה בי-דין והשתק פלוגתא בטענות הנטענות, ובית המשפט קמא, בפסק דינו מושא הערעור נעתר לבקשה.
מכל מקום, אין צורך לקבוע מסמרות בעניין סיכויי הערעור, הואיל ועיקר המשקל יינתן לבחינת מאזן הנוחות, ובמקרה שלפניי, גם אם אניח כי הערעור אינו משולל יסוד, יש לדחות את הבקשה, משום שהמבקשים לא הראו כי מאזן הנוחות נוטה לטובתם.
בעניין זה מקובלת עליי קביעתו של בית המשפט המחוזי לפיה היעתרות לבקשה כמוה ככפייה על בעל מקרקעין עם תום תקופת השכירות להמשיך ולהשכיר את המקרקעין למי שלא עמד לכאורה בתנאי השכירות.
לאור כל האמור, אני דוחה את הבקשה.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

הנזק העלול להגרם למבקש אם לא יינתן סעד זמני לתקופת העירעור, עולה על הנזק העלול להגרם למשיבים אם יינתן צו מניעה זמני, והכל בשים לב לכך שהדיון בעירעור נקבע ליום 20.2.24 – כך שמדובר בהמשך תחולתו של צו המניעה הזמני למשך מספר חודשים נוספים בלבד.
...
על כן, טוענים המשיבים, לאור פסק דינו המנומק של בית המשפט קמא ולאור קביעות משפטיות קודמות בהליכים בין הצדדים, יש לדחות את הבקשה.
אני נעתרת לבקשה ומורה על הארכת תוקף צו המניעה שניתן ע"י בית המשפט קמא, עד למתן פסק דין בערעור.

בהליך עע"מ (עע"מ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

דהיינו, במקרה דנן, לא ניתן לומר שאי-מתן הסעד הזמני ייתר את בירור העירעור, אלא, כל שניתן לקבוע הוא כי במהלך תקופת הביניים עשוי להגרם נזק, שניתן יהיה לריפוי באמצעות פיצוי כספי (וראו והשוו לעניין כ.פ.ל, פסקה 16, וכן עע"מ 5924/21 חברת א.ב. שירותי תעופה בע"מ נ' התעשייה האוירית לישראל בע"מ, פסקה 10 (5.9.2021) (להלן: עניין שירותי תעופה).
...
דיון והכרעה לאחר עיון בבקשה, על נספחיה, ובתגובות לה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.
בחינת הבקשה בהתחשב עם סד הזמנים האמור, מלמדת כי לא עלה בידי כפר גלעדי להראות כי מאזן הנוחות נוטה לטובתה, ומהטעם הזה, דין בקשתה להידחות.
הבקשה נדחית אפוא בזאת.

בהליך ערעור אזרחי (ע"א) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

בעניינינו, לא שוכנעתי כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש באופן המצדיק מתן סעד זמני לתקופת העירעור.
...
המשיב טוען כי דין הבקשה להידחות.
לאחר העיון בבקשה ובתשובות לה, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
בענייננו, לא שוכנעתי כי מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש באופן המצדיק מתן סעד זמני לתקופת הערעור.
הבקשה נדחית אפוא.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו