מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

סילוק על הסף בגלל חוסר יריבות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הבקשה לסילוק על הסף טענות המבקשים הנתבעים עותרים לסילוק על הסף מחמת העידר יריבות והיעדר עילה.
כך נפסק בת"א (מחוזי ת"א) 18029-02-11 אור-סיטי נדל"ן בע"מ ואח' נ' טבקמן ואח' ע"י כב' השופטת שבח (07.07.2011): "אכן, ככלל, יש למגר מן השורש תביעות בלתי כנות, ואין לאפשר לתביעות שהופכות את בית המשפט לכלי משחק אסטרטגי, לחצות את סף ההיכל ולבוא בשעריו. מתפקידו של בית המשפט לברר סכסוכים אמתיים בין אדם לחברו ובין האזרח לרשות, להבדיל מתביעות המוגשות ע"י גופים חזקים עתירי ממון, כנגד יריביהם דלי האמצעים, בעילה מפוקפקת כלשהיא, מתוך מטרה מכוונת ללחוץ עליהם לחזור בהם מדרישות צודקות, רק מחמת חוסר יכולתם לממן הגנה משפטית כנגד תביעה בסכומים "כבדים"." (ההדגשה שלי – ב' י').
...
כפי שיפורט בהרחבה להלן, בנסיבות המקרה הנדון, לאחר שעיינתי בפרסומים, על הקשריהם, ונתתי דעתי לטענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הבקשה להידחות, הגם שיהיה על התובעות להוכיח את הנטען בכתב תביעתן, במלואו.
כך נפסק בת"א (מחוזי ת"א) 18029-02-11 אור-סיטי נדל"ן בע"מ ואח' נ' טבקמן ואח' ע"י כב' השופטת שבח (07.07.2011): "אכן, ככלל, יש למגר מן השורש תביעות בלתי כנות, ואין לאפשר לתביעות שהופכות את בית המשפט לכלי משחק אסטרטגי, לחצות את סף ההיכל ולבוא בשעריו. מתפקידו של בית המשפט לברר סכסוכים אמיתיים בין אדם לחברו ובין האזרח לרשות, להבדיל מתביעות המוגשות ע"י גופים חזקים עתירי ממון, כנגד יריביהם דלי האמצעים, בעילה מפוקפקת כלשהי, מתוך מטרה מכוונת ללחוץ עליהם לחזור בהם מדרישות צודקות, רק מחמת חוסר יכולתם לממן הגנה משפטית כנגד תביעה בסכומים "כבדים"." (ההדגשה שלי – ב' י').
על כן, איני מוצאת להידרש לטענה זו בשלב המקדמי בו מצויה התביעה, ומקומה להתברר לאחר ניהול ההליך, ככל שהמבקשים יעמדו על טענה זו. הבקשה נדחית, אולם היות שנותרו סוגיות הטעונות בירור והכרעה, אין מקום לחייב הנתבעים בהוצאות בשלב זה, ושאלת ההוצאות תידון בסיום ההליך.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

(בבקשות 11 ו-14) פתח דבר בפני שתי בקשות של הנתבעת (להלן: "המבקשת") לסילוק התביעה נגדה על הסף מחמת העידר יריבות, הליך תלוי ועומד, ומהטעם כי חוות דעת מומחה שצורפה לתביעה אינה ערוכה ע"י מהנדס מוסמך.
משצורפו בעלי דירות נוספים, נשמט הנימוק שבבסיס טענת הנתבעת בדבר חוסר יריבות.
...
דינה של טענה זו להידחות, גם לו צדקה הנתבעת מבחינה עובדתית.
עם זאת, סבורני כי אין בכך כדי להעיד על העדר תוקף רישיונו של המהנדס.
שכן באותה שאילתה מופיעה הערה כי "תוקף רישיון המהנדס/אדריכל מתעדכן באתר המשרד רק לאחר תשלום האגרה וקליטתו במערכת, אי לכך מומלץ לבדוק פרטיו של המהנדס/האדריכל המבוקש שוש לאחר כחודש, או לחילופין באמצעות אימות נתונים מול המחלקה". סוף דבר הבקשה נדחית.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בקשת דואר ישראל לסילוק על הסף מחמת העידר יריבות הנתבעת 2, חברת דואר ישראל, טוענת בבקשתה כי לאור הוראות סעיפים 80, 77 ו- 78 לחוק הדואר, תשמ"ו- 1986 (להלן: "חוק הדואר") מכוחו היא פועלת, יש לסלק את כתב התביעה מחמת העידר יריבות.
...
לאור האמור, אני מקבלת את הבקשה לסילוק על הסף של דואר ישראל.
לאור האמור, אני מקבלת אף את הבקשה לסילוק על הסף של הנתבעת 1, עיריית צפת.
משנתקבלו שתי הבקשות לסילוק על הסף, נדחית תביעתו של התובע על שתי פניה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום קריות נפסק כדקלמן:

הנתבע 1 טוען, כי דין התביעה נגדו סילוק על הסף מחמת העידר יריבות, מאחר וכל טענות התובעת מופנות כלפי מנהל מחלקת הנוער הרשות, מר אבו אלחוף ואין כל טענה כנגד המרכז הקהילתי, אין כל הסכם עם המרכז הקהילתי ולכן אין עילת תביעה כנגדו.
...
לטענתו, דין התביעה כנגדו להידחות וממילא החבות בתשלום חלה על הנתבעת 2, מבקשת השירות ולא עליו.
לסיכום, התובע לא הציג חוזה בינו לבין הנתבעות.
התובע ישלם לנתבעת 2 הוצאות המשפט בסך 3,000 ₪.

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על בסיס האמור טענה המבקשת לסילוק על הסף מחמת העידר יריבות כשלטענתה בעל הדברים האמתי הוא הרשות, אליה כלל לא פנה המשיב.
...
ואולם, במקרה דנן בהינתן הטענות המועלות במסגרת בקשת האישור כמו גם הסעדים המבוקשים נחה דעתי כי בסוגיה הספציפית העומדת לדיון והיא הפחתת דמי הביטוח מכוח טענה של הפחתת סיכון ביטוחי נעדרת המבקשת כל סמכות או שיקול דעת לשנות את דמי הביטוח הנקבעים על ידי הרשות ועל כן דין התביעה נגדה להמחק מחמת העדר יריבות.
במילים אחרות, מקום בו תביעתו הכספית של המשיב מבוססת על שינוי למפרע שיש לעשות בדמי הביטוח, זאת על פי סעיף 20 לחוק חוזה הביטוח, ובהעדר תחולת הוראת סעיף זה על המבקשת לאור הסמכות שהוקנתה לרשות בקביעת תעריף הפוליסה ולנוכח הוראת סעיף 73 לחוק חוזה הביטוח המלמדת כי תחולת הוראות החוק מתאיינת כלפיה, אין למשיב כל יריבות עם המבקשת ועל כן דינה של בקשת האישור הנדונה כלפי המבקשת להידחות על הסף.
לאור כל האמור לעיל, דין התביעה ובקשת האישור שהוגשו כנגד המבקשת להדחות על הסף.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו