מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סיוע לנושים בהליכי הוצאה לפועל

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

כזכור, להליכי פשיטת הרגל מטרה כפולה: ראשית, לסייע לנושים אשר לא הצליחו לגבות חובם בהליכי הוצאה לפועל, לכנס את נכסי החייב ולהביא למכירתם לצורך פרעון חובותיו אליהם: ושנית, לסייע לחייב, בנסיבות מתאימות, לפתוח דף חדש בחייו, תוך שמיטת חובותיו.
...
סיכום לאור כל האמור לעיל, אני נעתרת לבקשת החייב ומכריזה עליו פושט רגל, ודוחה התנגדות ב"כ עיריית חיפה.
לאור טענות בעלי התפקיד והיעדר אסמכתאות בצמוד לדו"חות שהחייב כן הגיש, אני סבורה שיש להגדיל במעט התשלום החודשי הנדרש ממנו, ואני מעמידה תשלום זה על סך 600 ₪.
אני קובעת דיון לבדיקת אפשרות קביעת תוכנית פרעון בעניינו של החייב, לאחר מיצוי הליכי חקירת כל הנדרש בקשר לחייב, ליום 10/9/2020 שעה 09:30.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בחנתי את תגובת החייב ואת עמדת המנהל המיוחד אשר סבר כי תכנית הפרעון מאוזנת וראויה ושוכנעתי כאמור, כי יש לדחות את היתנגדות הנושה: להליכי פשיטת הרגל מטרה כפולה: ראשית, לסייע לנושים אשר לא הצליחו לגבות חובם בהליכי הוצאה לפועל, לכנס את נכסי החייב ולהביא למכירתם לצורך פרעון חובותיו אליהם ושנית, לסייע לחייב, בנסיבות מתאימות, לפתוח דף חדש בחייו, תוך שמיטת חובותיו.
...
משתכנית הפירעון מגלמת באופן מלא את ויתור החייב על זכויותיו בעיזבון אביו ובתוספת סכום נכבד אותו מנדב החייב מיוזמתו לקופה באמצעות מימוש כספים מוגנים, שוכנעתי כי בכל מקרה ,יש להעדיף את תכנית הפירעון שגובשה וזאת הן לאור המטרה השיקומית של ההליך והן לאור התועלת לנושים (אשר מסתבר כי רק נושה יחיד זה בנשיה של כ-23% בלבד מתוך כלל הנשייה, מתנגד לה).
כשתכנית הפירעון הינה בסכום הגבוה מההצעה ובנסיבות שפורטו ,שוכנעתי כי יש לאשר את תכנית הפירעון.
לאור כל האמור שוכנעתי כי משמדובר בחייב בגיל מבוגר, המצוי כבר מס' שנים בהליך ,בעל הגבלת כושר תעסוקה מחמת מצב בריאותי שאינו תקין ואשר הסכים לוותר על כספים מוגנים בסך 220,000 ₪ ובנוסף להוסיף במסגרת תכנית פירעון 118,000 ₪ ולאור האינטרס השיקומי העומד בבסיס ההליך, הרי שהתכנית עליה המליצו בעלי התפקיד הינה מאזנת נכונה גם את הטענות שהעלה הנושה ותביא אף תועלת לנושים.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

זאת ועוד,דחיית הבקשה לביטול ההליך בשלב זה, מגשימה גם את הגישה העדכנית בפסיקה ולעניין זה אזכיר כי להליכי פשיטת הרגל מטרה כפולה: ראשית, לסייע לנושים אשר לא הצליחו לגבות חובם בהליכי הוצאה לפועל, לכנס את נכסי החייב ולהביא למכירתם לצורך פרעון חובותיו אליהם: ושנית, לסייע לחייב, בנסיבות מתאימות, לפתוח דף חדש בחייו, תוך שמיטת חובותיו.
...
כבר אציין כי בהמשך עדכן החייב כי הוגש כנגדו וכנגד החברה 1 כתב אישום על ידי רשויות המס בשל אי הגשת הדו"חות ובסופו של דבר ביום 16.11.20 הרשיע בית המשפט השלום בחיפה את החברה 1 והחייב, על יסוד הודאתם, בשתי עבירות של אי הגשת דו"ח במועד לפי סע' 216(4) + סעיף 224א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן-"פקודת מס הכנסה) והחייב הורשע ב-3 עבירות של אי הגשת דו"ח במועד לפי סעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה (ת.פ. 64413-12-19). בגזר הדין מיום 24.1.21 גזר בית המשפט על החייב, בגין אי הגשת הדו"חות במועד, 5 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, קנס כספי בסך של 5,000 ₪ והתחייבות כספית על סך של 10,000 ₪ להימנע מביצוע העבירות בהן הורשע למשך 3 שנים.
לאור כל האמור לעיל, המנהל המיוחד עתר כאמור לביטול ההליך או להורות לחייב להציע הצעת הסדר לנושיו ולדחות את הבקשה להכרזה מאחר ולטענת המנהל המיוחד נסיבות ההסתבכות בכלל ובפרט בתום לב לא הוכחו ולאור מחדלי החייב בהליך המונעים התחקות אחר מצבו הכלכלי האמיתי ובחינת מיצוי כושר השתכרות למשק הבית כך שלא ניתן לגבש כל מתווה בעניינו של החייב.
אני קובע דיון נוסף בתיק ליום 23.11.21 בשעה 11:00 ובדיון יוכרז החייב ויעשה מאמץ לגבש תכנית פירעון מתאימה לחייב .
אני מורה לחייב להמציא למנהל המיוחד עד ליום 1.11.21 דוחות דו חודשיים מלאים ומגובים באסמכתאות כנדרש המתייחסים ל-6 חודשים אחרונים , והמנהל המיוחד יגיש דו"ח עדכון והצעה לתכנית פירעון עד ליום 15.11.21.
אין בכל האמור לעיל כדי למנוע מהחייב להציע במועד מוקדם יותר, הצעת הסדר לנושיו, ולעמדתי הצעה כאמור לא תוכל להיות נמוכה יותר מסכום שיאפשר תשלום דיבידנד בשיעור שלא יפחת מ- 10% ובתוספת הוצאות הליך, ואשר ישולם לא יאוחר מ-24 חודש ממועד אישור הצעת ההסדר.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בנוסף לכל השיקולים לעיל אוסיף כי הכרזת החייב בעניינינו מגשימה את הגישה העדכנית בפסיקה ולעניין זה אזכיר כי להליכי פשיטת הרגל מטרה כפולה: ראשית, לסייע לנושים אשר לא הצליחו לגבות חובם בהליכי הוצאה לפועל, לכנס את נכסי החייב ולהביא למכירתם לצורך פרעון חובותיו אליהם: ושנית, לסייע לחייב, בנסיבות מתאימות, לפתוח דף חדש בחייו, תוך שמיטת חובותיו.
...
הספקות שהעלה ב"כ הכונ"ר במהלך הדיון בהתייחס למקום מגוריו של החייב ונכונות הצהרותיו נותרו בשלב זה בגדר ספקות בלבד שכן משלא הוגשה עמדתם העדכנית של בעלי התפקיד בהמשך להחלטתי מיום 21.1.20 ולאחר מכן החלטתי מיום 11.3.20 בהתייחס לתצהיר אחיו של החייב ויתר המסמכים שצירף החייב להודעתו מיום 6.3.20, ניתן להניח כי הודעת החייב על נספחיה, ובכלל זה תצהיר אחיו, לא נסתרו.
סיכום: לאור כל האמור לעיל, אני נעתר לבקשת החייב ומכריז עליו פושט רגל.
בנוסף, מצביע הדו"ח על העדר נכסים כלשהם של החייב שאותם ניתן לממש, פרט לנכסים פיננסיים שלא הוברר מהדו"ח או מטיעוני בעלי התפקיד לאחר מכן אם ניתנים למימוש היום (סה"כ כ-11,000 ₪).לאור כל הנתונים הללו, ולאחר ששמעתי את עמדת ב"כ הכונ"ר בדיון שאישר למעשה כי לאור נתוני החייב היה ניתן לקבוע הפטר לאלתר ולא תוכנית פרעון (ש' 25 בעמ' 4 לפרוט'), אני סבור כי לכאורה החייב זכאי למתן הפטר לאלתר שכן השתכנעתי כי אין במקרה זה הצדקה בהמשך ניהול הליכי פשיטת הרגל ואין בהם כדי להביא תועלת לנושים.

בהליך פשיטת רגל (פש"ר) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

החייב כאן למרות אנספור ארכות והצהרותיו כי יפנה להסדר מול משרד הבטחון – מעולם לא עשה כן לדברי הנושה להליכי פשיטת הרגל שתי תכליות עיקריות: ראשית, לסייע לנושים אשר לא הצליחו לגבות חובם בהליכי הוצאה לפועל, לכנס את נכסי החייב ולהביא לחלוקתם בין נושיו בדרך הזולה, המהירה והיעילה ביותר ולמכירתם לצורך פרעון חובותיו אליהם; ושנית, לסייע לחייב, אשר נקלע שלא בטובתו לחובות המקשים עליו לתפקד, לשוב, בנסיבות מתאימות, לפעילות כלכלית נורמאלית ולפתוח דף חדש בחייו, תוך שמיטת חובותיו במלואם או בחלקם (ראו למשל: בע"א 6021/06 פיגון נ' כונס הנכסים הרישמי (פורסם בנבו, 9.8.2009)).
...
ביום 12/7/2021 נערך דיון ראשוני בהליך בו נעתר בית המשפט לבקשת החייב והעניק לו שהות בת 60 יום לצורך בחינת המשך ניהול ההליך והתוחלת בקיומו בהינתן החוב העיקרי שאינו בר הפטר.
בנסיבות המקרה שלפניי אני סבור שתקנת הציבור אינה מתיישבת עם מתן היתר לחייב להמשיך ולנהל הליכי פשיטת רגל.
בסיכומו של דבר איני מוצא כי עסקינן בחייב שיש להעדיף בעניינו התכלית השיקומית תוך שמיטת חובות, מה גם שלא ניתן לשמוט חובותיו העיקריים שאינם ברי הפטר לפי סעיף 69(א)(1) לפקודה.
לפיכך אני מורה על ביטול ההליך, פיזור וביטול צו הכינוס והגבלותיו למעט צו עיכוב יציאה מן הארץ שיוותר בתוקפו לתקופה של 90 יום.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו