מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

סטייה ממתחם הענישה בשל שיקולי שיקום

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

בית משפט השלום סטה ממיתחם הענישה בשל שקולי שקום המערער נדון למאסר מותנה, וענישה נלווית.
...
לאור האמור לעיל ולאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ועיינתי בתסקיר שירות המבחן ובחנתי את מכלול השיקולים, מצאתי לנכון לסטות ממתחם העונש ההולם מטעמי שיקום.
סוף דבר אשר על-כן, אני מורה על ביטול הרשעת הנאשמת בתיק זה וקובע כי הנאשמת ביצעה עבירה של החזקת סם שלא לצריכה עצמית, עבירה לפי סעיפים 7(א) + (ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים.
הנני גוזר על הנאשמת את העונשים הבאים: מורה על הטלת צו של"צ בהיקף של 300 שעות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

הסטייה ממיתחם העונש בשל שיקולים שקום בנסיבות עליהן עמדתי, נדמה כי הנאשם עונה על דרישות חוק העונשין בנוגע לשקום והוכחת פוטנציאל שקום.
...
גזירת הדין נוכח כל האמור, גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: מאסר לתקופה של 6 חודשים שיבוצע בעבודות שירות בניכוי ימי המעצר בכלל התיקים שבכותרת על-פי חישוב שב"ס שיכריע.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

מחד, נקבע לא אחת כי יש לנקוט בזהירות בכל הנוגע לסטייה ממיתחם הענישה בשל שקולי שקום, ורק במקרים נדירים שבהם קיימים סכויי שקום מובהקים המצדיקים, בבחינת היוצא מן הכלל לסטות ממיתחם הענישה ההולם.
...
סיכום כלל הדברים האמורים לאחר שקלול מכלול השיקולים הצריכים לעניין, נוכח חומרת נסיבות ביצוע העבירה ומידת האשם שהפגין הנאשם באירוע, אני קובעת את מתחם העונש ההולם בין 15 ל- 30 חודשי מאסר בפועל.
סוף דבר לאחר בחינת מכלול השיקולים הנדרשים לעונשו של הנאשם מתחת למתחם העונש שקבעתי, אני גוזרת עליו את העונשים הבאים: 9 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, בהתאם לחוות דעת הממונה מיום 21.3.23 - מקום העסקה – עירית שדרות, בר לב חיים, שדרות.

בהליך ערעור פלילי (ע"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

לבסוף, נקבע כי אין מקום לסטות ממיתחם הענישה נוכח שקולי שקום, שכן המבקש מצוי היה אך בראשיתו של ההליך הטיפולי במרכז 'התחלה חדשה'.
...
לאחר בחינת שיקולים אלו, ולא מבלי התלבטות, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

ב"כ המאשימה ציין שמדובר בנאשם נעדר עבר פלילי, לא הוגש תסקיר בעיניינו, ולטעמה של המאשימה אין מקום לסטייה ממיתחם הענישה בשל שקולי שקום ויש למקם עונשו של הנאשם בתחתית המיתחם לו עתרה וזאת בצרוף ענישה נלווית.
...
בהתאם לתיקון 113 לחוק העונשין (סעיף 40 יג'), ובשים לב לכך שמדובר בעניינו בעבירה של סיוע לסחר, סבורני כי מתחם העונש ההולם הינו החל מ-3 חודשי מאסר בפועל שיכול וירוצו בעבודת שירות ועד 9 חודשי מאסר בפועל.
באיזון בין השיקולים השונים, סבורני כי יש לגזור על הנאשם עונש מאסר שיכול וירוצה בעבודת שירות בתחתית המתחם ככל וימצא מתאים לצד עונשים נלווים.
סוף דבר אשר על-כן, הנני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 3 חודשי מאסר בפועל, אשר ירוצו בדרך של עבודות שירות בצער בעלי חיים בבאר שבע, ברחוב יהושע הצורף 13 בבאר שבע, במשך חמישה ימים בשבוע, 8.5 שעות ביום או לפי קביעה אחרת של הממונה על עבודות השירות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו