מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סטיה מנתיב בגלל תפילה

בהליך גרימת מוות בנהיגה רשלנית (גמ"ר) שהוגש בשנת 2017 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

האב הגיש מכתב, האם הגישה שיר מרגש וכואב והוגשה תפילה שנכתבה על ידי המנוח טרם מותו.
ב"כ הנאשם הגיש אסופת פסקי הדין בהם גרמו נאשמים למותו של אדם בתאונת דרכים כתוצאה מסטייה מנתיב בהם קבע בית המשפט כי מדובר ברשלנות רגעית ובעקבות זאת לרשלנות בדרגה נמוכה יחסית, [ראו למשל גמ"ר (נצ') 235-03-10 מדינת ישראל נ' מנסור, לא פורסם (מיום 26.2.12), רע"פ 548/05 לוין נ' מדינת ישראל, לא פורסם (מיום 19.1.06) (להלן: "פס"ד לוין"), ע"פ (ב"ש) מדינת ישראל נ' נאפוז, לא פורסם (מיום 27.2.08)], גמ"ר (נצ') 4403-12-08 מדינת ישראל נ' בן שלמה, לא פורסם (מיום 7.9.10)].
...
נראה לנו על כן כי יש ממש בטענת המדינה שלא לרשלנות מסוג זה שמור מתחם הענישה שתחילתו ב- 6 חודשי עבודות שירות.
מקובלת עלינו הטענה שמתחם ענישה שתחילתו בעבודות שירות  צריך להישמר לאותם מקרים שבהם הענישה במאסר באה לתת ביטוי לערכם של חיי אדם בהבדל מביטוי להיקפה של הרשלנות.
הנאשם הפסיק את הטיפול הפסיכולוגי והתרופתי בו החל וטרם הביע הסכמתו לטיפול הקבוצתי שהוצע לו. גם באשר למצבו הרפואי איני מקבלת הטענה כי הדבר מהווה סיבה להימנע ממאסר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

לחובתו עבר פלילי שהתיישן בעבירות של היזק לרכוש במזיד, הסגת גבול פלילית, תקיפת שוטר במילוי תפקידו, איומים, כניסה למגורים/תפילה לבצע עבירה וגניבה.
ועברו התעבורתי כולל 32 הרשעות, בעבירות שונות, ובין היתר, רישיון נהיגה שפקע תוקפו, חציית קו הפרדה רצוף, שימוש בטלפון, עצירה המפריעה לתנועה, נהיגה ללא חגורת בטיחות, אי ציות לתמרור, נהיגה במהירות העולה על המותר, סטייה מנתיב, נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד סטרי ועוד.
...
בסופו של דבר הנאשם נעצר על ידי שוטרים ביום התאונה והודה במעורבותו בתאונה, כך שהתנהגות הנאשם לא פגעה באפשרות לחקור את נסיבות התאונה תוך קביעת זהות הנהג שפגע במנוח.
בהתאם לצורך לקיים יחס הולם בין חומרת מעשי העבירות בנסיבותיהן ומידת אשמו של הנאשם ובין העונש שיוטל עליו; ובהתחשב בערכים החברתיים שנפגעו מביצוע העבירות; במידת הפגיעה בהם; במדיניות הענישה הנהוגה; ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירות; אני קובע כי מתחם העונש ההולם למעשה העבירות כאן הוא בין 12 ל- 36 חודשי מאסר בפועל ובין 3 ל- 6 שנות פסילה מלקבל או להחזיק רישיון נהיגה.
נוכח כל האמור, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: 12 חודשי מאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בנסיבות אלה, לא ברור כלל מדוע בחר התובע לנהוג בנתיב זה, והאם היתנגש במחסום בשל כך שלא ראה אותו, או שמא סטה מנתיב נסיעתו, ופגע במחסום שהיה מונח לצד הכביש, ולא חסם אותו כלל.
אלא שכאמור, נוכח חלוף הזמן, התובע לא עמד בנטל זה. בנסיבות אלה, ובשים לב להגיון הדברים ולנטלי הראיה, אני סבורה שהתובע לא עמד בנטל להוכיח שהמחסום לא היה נעול על אי התנועה או על המדרכה בסיום שעת התפילה בערב שבת, ולא עמד בנטל להוכיח שנהג במהירות מותרת כשהגיע לצומת, ולמרות זאת לא ראה מחסום, אף בהנחה שהיה מחסום בכביש.
...
לסיכום בשבת לפני כעשר שנים, בשעה 4 לפנות בוקר, נהג התובע באופנוע ללא ביטוח ברחוב בר אילן.
בנסיבות אלה, ועל סמך עדותו של התובע, אני קובעת שהוא נהג בחוסר זהירות, וחוסר זהירות זה הוא אשר גרם לתאונה.
לפיכך, אני מורה על דחיית התביעה.

בהליך עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות (פ"ל) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

בהרשעתו האחרונה, מיום 08.12.2014 בערכאה ראשונה ופס"ד מיום 28.05.2015 בערכאת העירעור, כלולה עברת תעבורה שנמנתה לעיל של נהיגה בהיותו בלתי מורשה מעולם ועבירות רכוש (קבלת רכב או חלקי רכב גנובים, החזקת נכס חשוד כגנוב, התפרצות למגורים/תפילה לבצע עבירה, גניבה והיזק לרכוש במזיד) וכן איומים.
בקביעת תקופת הפסילה לקחתי בחשבון את העובדה שהנאשם הורשע בפעם השלישית תוך עשר שנים בעבירה של נהיגה בזמן פסילה: בפעם הראשונה הורשע ביום 01.12.2015 - אז הורשע גם בגרימת חבלה של ממש בתאונת דרכים, שיכרות מכוח סרוב, סטייה מנתיב נסיעה בנסיבות מחמירות, אי עצירת רכב במקום תאונה ופקיעת רישיון נהיגה מעל 6 חודשים.
...
יתר על כן, בשים לב לתוצאה החמורה שארעה באירוע הראשון שבמסגרתו הורשע בנהיגה בזמן פסילה (תאונת דרכים עם חבלה של ממש) ובשים לב לקשר הישיר שבין האירוע השני בגינו הורשע בנהיגה בזמן פסילה לאירוע בתיק הנוכחי (שבוצע תוך הפרת הפסילה מהתיק הקודם ובעוד הנאשם מבצע עבודות שירות בגין הרשעתו הקודמת) גם לא ששוכנעתי שלא יהיה בהמשך נהיגתו של הנאשם משום סכנה לציבור.
בהתחשב בכל האמור לעיל, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים: 1) תשלום קנס בסך 2,500 ₪.
בנוסף, אני מורה על הפעלת עונש מאסר למשך 7 חודשים כפי שנפסק על תנאי על ידי בית משפט השלום לתעבורה בירושלים בתיק תת"ע 393-08-19 ביום 17.06.2021, מתוכם 4 חודשים ירוצו בחופף למאסר שהוטל בתיק זה ו-3 חודשים ירוצו במצטבר למאסר שהוטל בתיק זה. סה"כ ירצה הנאשם 14 חודשי מאסר במצטבר לכל מאסר אחר.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום דימונה נפסק כדקלמן:

במהלך הנסיעה בכביש 25, התובע נאלץ לטענתו לסטות מנתיבו עקב כך שהבחין בחמורים שצעדו בכביש, וכך היתהפך לתעלה.
שנית, אמנם החוקר דיבר עם התובע רק עשרה ימים לאחר הארוע, אך במהלכם היתרחש המעבר לשעון קיץ, בלילה שבין 28.3.2019 ל-29.3.2019, שבעקבותיו השתנתה שעת התפילה והתאחרה בשעה לעומת זמנה במועד התאונה.
...
כל אלו מובילים למסקנה שעדותו של התובע בעניין זה אינה מבוססת על ידיעה אישית, ויש בה לכשעצמה כדי להסביר חולשת הזיכרון בנושא, ולכן שינויי הגרסה אינם מהותיים בעיניי.
לאחר בחינת כל הראיות והנימוקים הנוספים שהוצגו לעיל, אני סבור שאף שהקשיים שתוארו ונותרו על כנם בסופו של יום אינם זניחים, אין די בהם כדי להטות את הכף לטובת הנתבעת.
תוצאה על יסוד כל האמור אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע באמצעות באת כוחו סך 326,156 ₪, כשהוא משוערך כדין מיום הגשת התביעה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו