מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

סחר בסמים 9 חודשי עבודות שירות

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

1) רע"פ 8632/19 כהן נ' מ"י (מיום 5.1.2020) – בית המשפט העליון אישר חריגה ממיתחם העונש הראוי במספר מקרי סחר בסמים, ואישר הטלת 9 חודשי עבודות שירות במקום 400 שעות של"ץ שהוטלו בערכאה ראשונה.
...
מאידך-גיסא, הסניגור ביקש להיעתר להמלצת שירות המבחן מטעמיה.
לכן העתירה נדחית.
גזירת הדין לפיכך, אני מחליט לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 6 חודשי מאסר על-תנאי, שלא יעבור הנאשם בתוך 3 שנים מהיום כל עבירת פשע לפי פקודת הסמים או כל עבירת אלימות מסוג פשע; חודשיים מאסר על-תנאי, שלא יעבור הנאשם בתוך 3 שנים מהיום, כל עבירת אלימות מסוג עוון לרבות איומים, וכן כל עבירה כלפי שוטרים; קנס בסך 4,000 ₪, או חודש מאסר תמורתו אם לא ישולם.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

ב"כ הנאשם, עוה"ד אלכס גאוסקין, סבור כי מיתחם העונש ההולם את מעשי הנאשם צריך ויחל במספר חודשים קצר אשר יכול וירוצו בעבודות שירות, ולא כעתירת המאשימה למיתחם שיחל ב 16 חודשי מאסר בפועל, ההולם עבירות סמים שבוצע בנסיבות חמורות הכוללות בין היתר, מכירת סמים קשים, בכמויות גדולות, לקטינים ושוטרים סמויים ואשר שיטת הבצוע מתוחכמת ועושה שימוש במדיה במטרה להגדיל את מעגל הקונים.
בת"פ (שלום ב"ש) 59067-03-21 מדינת ישראל נ' אבו סבילה ואח', (22.01.23), נקבע מיתחם עונש הולם שבין 10 ל 27 חודשי מאסר בפועל, בנסיבות בהן הורשע הנאשם בשתי עבירות של סחר בסמים, עבירה אחת של תווך בעסקת סמים ועבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית.
מכלל האמור, ולאחר שהבאתי בחשבון את תקופת מעצרו של הנאשם – 3 חודשים – מאחורי סורג ובריח לראשונה בחייו, שוחרר " מדלת לדלת" לקהילה טיפולית סגורה בה שהה משך חודש אחד, ובהמשך היה נתון כ 9 חודשים במעצר בית מלא (למעט שעת איוורור ביום), ללא כל הפרה - התבקש הממונה על עבודות השרות להגיש חוות דעת על הנאשם, התאמתו וכשירותו לריצוי עונש מאסר בדרך של עבודות שירות.
...
מכאן, ולאחר שנתתי דעתי למידת פגיעת הנאשם בערכים המוגנים ומדיניות הענישה הנוהגת, לרבות למקרים אליהם הפנו ב"כ הצדדים, תוך התחשבות בתדירותן של העבירות והזיקה ביניהן, אני קובעת את מתחם העונש ההולם לכלל העבירות בהן הורשע הנאשם, כך שינוע בין 11 ל –27 חודשי מאסר בפועל.
עונשו של הנאשם סעיף 40 ד' לחוק העונשין, קובע כי בשלב גזירת העונש, רשאי בית המשפט לחרוג ממתחם העונש ההולם את מעשיו של הנאשם, אם נמצא כי הוא "השתקם או כי יש סיכויי שישתקם". כידוע, אף סיכויי שיקום גבוהים של נאשם אינם מובילים בהכרח, למסקנה כי על בית המשפט לחרוג לקולה ממתחם העונש ההולם, וייתכנו מקרים, בהם יתר השיקולים הרלוונטיים לעונש, כמו חומרת המעשים או נסיבות ביצועם, לא יצדיקו חריגה ממתחם העונש ההולם, חרף הליך שיקומי משמעותי שעבר הנאשם ו/או סיכויי שיקום גבוהים, והדבר נתון לשיקול דעת בית המשפט.
סוף דבר מכלל הדברים האמורים, לאחר שקלול מכלול שיקולי הענישה הנדרשים, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 11 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימיי מעצרו על פי רישומי שב"ס. 8 חודשי מאסר על תנאי, לתקופה של שלוש שנים מהיום, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירות סמים מסוג פשע.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

דעאגלה (מיום 4.1.2023) – שני הנאשמים הורשעו על-פי הודאותיהם בבית משפט השלום בעבירת החזקת נשק, אבזרי נשק ותחמושת, אשר כללו שני אקדחים, מחסניות וכדורים ובעבירות החזקת סמים שלא לצריכה עצמית וסחר בסמים.
דובר בהליך אחד, אך ענייניהם נדונו לפני שני מותבים, כלהלן: בעיניין הנאשם 1 (געואן) – לעבירות הנשק נקבע מיתחם עונש בין 24 ל-48 חודשי מאסר ולעבירות הסמים בין 36 ל-60 והושתו 48 חודשי מאסר בפועל ומאסר מותנה; בעיניין הנאשם 2 (דעאגלה) – לעבירות הנשק נקבע מיתחם עונש בין 18 ל-36 חודשי מאסר ולעבירות הסמים בין 24 ל-50 והושתו עליו 60 חודשי מאסר בפועל ומאסר מותנה.
בבית משפט השלום נקבע מיתחם עונש בין 9 חודשי מאסר, לרבות בעבודות שירות לבין 18 חודשי מאסר.
...
הערעור נדחה.
בהתאם לכך, יש ניתן משקל לכך שסם מסוג MDMA (המכונה גם "אקסטזי"), נחשב מסוכן ובמדרג חמור (ראו למשל: ת"פ (מחוזי בא"ש) 8113/08 מדינת ישראל נ' בודרם (30.11.2008), כבוד השופט א' ביתן, פסקאות 4-1 בחלק "דיון והכרעה" (הערעור נדחה: ע"פ 9979/08 בודרם נ' מדינת ישראל (21.4.2009)).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

בעפ"ג 58296-05-19 (מחוזי ב"ש) אלהואשלה נ' מדינת ישראל (10.7.19), היתקבל עירעורו של מי שהורשע בעבירה אחת של סחר בסם מסוג קאנבוס במשקל של 7.3 גרם תמורת 300 ₪ לסוכן משטרתי, כך שעונשו, 9 חודשי מאסר לריצוי בעבודות שירות, הועמד על 7 חודשי מאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות.
...
כאן המקום לומר כי אין בידי לקבל המלצת שירות המבחן לענישה שיקומית בדמות צו שירות לתועלת הציבור בהיקף נרחב של 300 שעות, אשר אינה מביאה בחשבון את מקומם של שיקולי הרתעת הרבים הנדרשים בבחינת עונשו של הנאשם ובעיקר נוכח שמדובר בעבירות סמים.
עם זאת, לאור חיוניות רישיון הנהיגה להתנהלות בחיי היומיום, ובעיקר בהינתן שהנאשם עובד למחייתו כנהג, לרבות נתוניו האישיים ומאפייניו החיוביים, סבורני כי ניתן להסתפק בפסילה על תנאי שתהווה גורם הרתעתי נוסף.
סוף דבר מכלל הדברים האמורים, ולאחר איזון בין מכלול האינטרסים ושיקולי הענישה, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 6 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

ערעור שהגיש המערער היתקבל, בהסכמת הצדדים, ועונשו הופחת ל-9 חודשי מאסר בעבודות שירות סה"כ. קביעת מיתחמי הענישה ההולמת לכל נאשם ביחס לעבירות שביצע לנאשם 1 – בשים לב לעתירתם המשותפת של הצדדים לקביעת מיתחם כולל, אזי בגין הרשעתו בקשירת קשר לבצוע פשע באישום הראשון, ובשלוש עבירות של תיווך לסחר בסמים, במשקלים של כ- 10 גרם, 20 גרם ו- 20 גרם קוקאין, תמורת תשלום בעבור המכירות בסך 5,500 ₪, 9,400 ₪ ו- 9,400 ₪, בהתאמה, והיות שהתרשמתי ממעורבותו המרכזית בבצוע העבירות, בהיתחשב שעבירת התיווך פחותה מעבירת סחר סמים (אף בהיעדר הבחנה של המחוקק), ובראי הענישה הנוהגת, אני קובעת מיתחם עונש הולם כולל הנע בין 24 ל-48 חודשי מאסר בפועל.
לנאשם 3 – בגין הרשעתו בקשירת קשר לבצוע פשע עם הנאשמים, ובעבירת סחר בסמים במשקל 10 גרם בתמורה ל-5,500 ₪, בהיתחשב בענישה הנוהגת, אני קובעת מיתחם עונש הולם הנע בין 12 חודשי מאסר ועד 24 חודשים.
...
אולם, בחלוף זמן ניכר מאז האירוע דנן, בשים לב שהרשעתו הקודמת היחידה נסובה על עבירות משנת 2014, והיות שנאשם 2 שהה במעצר כחודש וחצי, הגעתי למסקנה שאין הכרח להשית עליו עונש מאסר של ממש זו הפעם, וניתן להסתפק בהטלת מאסר בעבודות שירות, כהמלצת שירות המבחן.
מכלול שיקולים אלו הוביל אותי למסקנה, כי נכון לחרוג ממתחם העונש ההולם משיקולי שיקום, בשל פוטנציאל השיקום הגבוה במצבו, כך שלא ייגזר עליו עונש מאסר בפועל, אלא מאסר לריצוי בעבודות שירות – כהמלצת שירות המבחן.
אשר על כן אני גוזרת על הנאשמים את העונשים שלהלן: על הנאשם 1 מאסר בפועל למשך 24 חודשים, בניכוי ימי מעצרו בהתאם לרישומי שב"ס. מורה על הפעלת עונש המאסר המותנה למשך 45 ימים מת"פ (כ"ס) 12490-04-19 מיום 9.1.2020, שירוצה בחופף ומצטבר לעונש המאסר שנגזר על הנאשם, כך שסה"כ יישא הנאשם מאסר בפועל למשך 25 חודשים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו