מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

סחיטה ואיום שחרור לחלופה

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2015 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בין היתר הפנה המשיב לבש"פ 5814/06 מדינת ישראל נ' אוחיון [14.7.06] [עניין אוחיון], שבו הואשם אדם, שעסק בתחום הדלק, בעבירות מאד דומות למקרה שלפנינו (עבירות מס, הלבנת הון, שבוש, סחיטה באיומים, ועוד) ושוחרר לחלופת מעצר.
...
לאור כל האמור עד כה, קיימים קשיים לא מבוטלים בראיות לגבי הפרק הראשון של כתב האישום, כפי שפירטתי לעיל.
בעניין זה תומך דוח מז"פ. לפיכך, אני קובעת כי בנוגע לאישומי הפרק השני בכתב האישום קיימות ראיות לכאורה.
סיכום לאור כל האמור, לאחר שקבעתי שקיימות ראיות לכאורה לכל האישומים, וקיימות מספר עילות מעצר, אך לא ניתן לומר מיניה וביה שחלופת מעצר לא תסכון, אני מורה על שליחתו של המשיב לקבלת תסקיר משירות המבחן, אשר יבחן אפשרות שחרורו לחלופה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2017 בעליון נפסק כדקלמן:

בית משפט זה קבע לא אחת, כי אדם המואשם בעבירת סחיטה באיומים לא ישוחרר, ככלל, לחלופת מעצר, שכן בעבירה זו טבועה מסוכנות, כמו גם חשש לשיבוש הליכי משפט [ראו למשל: ענין אלפרון, פסקה י; בש"פ 5794/16 מדינת ישראל נ' טיירי, פסקה 41 (18.8.2016); בש"פ 7942/16 קריחלי נ' מדינת ישראל, פסקה 11 (3.11.2016)].
...
אם כן, הגם שלא הונח לפנַי מסד ראייתי מקיף למעורבותו של העורר בפעילות הארגון, ואף שניכר כי חלקו בפרשה אינו מרכזי, אני סבור כי לא נפל פגם בקביעת בית המשפט המחוזי בדבר קיומה של תשתית ראייתית לכאורית גולמית בשלב זה של ההליך, שדי בה לשם מעצרו של העורר.
נוכח זאת, אני סבור כי רמת המסוכנות הנשקפת מן העורר בשלב זה אינה מצדיקה שחרורו ממעצר בית.
אשר על כן, הערר נדחה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2008 בעליון נפסק כדקלמן:

לא אחת נפסק כי במקרים בהם מיוחסות לנאשם עבירות של סחיטה באיומים אין מקום לשחררו לחלופת מעצר, הן משום המסוכנות הגלומה בהן והן משום שבעבירות מסוג זה טבוע חשש לשיבוש הליכי משפט [ראו למשל: בש"פ 7759/08 מדינת ישראל נ' ולמר (לא פורסם, 23.9.2008) והאסמכתאות המופיעות שם].
...
בנסיבות אלה, נוכח משקלם המצטבר של השיקולים דלעיל, הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום להתערב בהחלטתו של בית המשפט קמא ביחס לעורר 1.
בניגוד לטענתם, הרי שהמבחנים שנקבעו בעניין פרנקל אינם צריכים להתקיים באופן מצטבר על מנת שתקום עילת מעצר במקרה של עבירות רכוש: "... עבירות רכוש המבוצעות באורח שיטתי, או בהיקף ניכר, או תוך התארגנות של מספר עבריינים, או תוך שימוש באמצעים מיוחדים ומתוחכמים, עלולות לפי מהותן ונסיבות ביצוען לסכן את ביטחון האדם ואת ביטחון הציבור." ההדגשות שלי – י.ד. סבורני כי בנסיבות המקרה שלפניי, מתקיים יותר מאחד מהמבחנים האמורים, באופן המקים עילת מעצר כנגד העוררים 2 ו-3, כפי שפירט בית המשפט קמא בהחלטתו.
יתר על כן, סבורני כי נוכח העובדה שהתבקשו תסקירי מעצר בעניינם של העוררים 2 ו- 3 זה מכבר וכי תסקירים אלו צפויים להתקבל ביום 22.12.08 ובאותו המועד אף צפוי להתקיים דיון בעניינם, כאשר המשיבה אינה מתנגדת לבחינתה של חלופת מעצר בעניינם, מייתרת את הצורך לבחון את שחרורם ממעצר בתנאים מגבילים על ידי בית משפט זה. לאור כל האמור לעיל, הערר נדחה על כל חלקיו.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2005 בעליון נפסק כדקלמן:

השאלה היא, אם יש מקום, נוכח מסוכנות זו, לחלופת מעצר; ואכן, בקובץ הפסיקה שהגיש בא כוח העוררים מצויים מקרים של סחיטה באיומים שבהם שוחררו אנשים לחלופות.
...
לא שוכנעתי מהסברו של בא כוח העוררים באשר לנושא זה, וכמותי כשופט קמא, סבורני כי הראיות באשר להפעלת כוח פיסי (סעיף 427 לחוק העונשין) אינן מבוססות באותה מידה.
לאחר השקלול, החלטתי היא - ולא בלב קל כל עיקר - כדלקמן: תהא פניה נוספת על ידי המדינה והסניגורים כאחד לבית המשפט המחוזי, לבקש כי תישמע למצער עדות המתלונן ורעייתו במהלך החודש הקרוב.
הערר מתקבל, איפוא, חלקית, בהתאם לאמור.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו