מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

סדר טיעון ובקשה לעיכוב ביצוע עונש

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

הסוגיה השנייה, היא מתן משקל מכריע לעדות נפגע העבירה בשלב הטיעונים לעונש, באופן המהוה סטייה מהסדר הטיעון והוראות החוק.
בנסיבות אלה, לא נותר לי אלא לשוב ולציין את שנקבע זה מכבר בפסיקת בית משפט זה: "אין מקום להגשת בקשות 'בדקה התשעים', מתוך תקווה כי קוצר הזמן די יהיה בו כדי להביא לעיכוב ביצוע העונש" (רע"פ 2588/12 עבאסי נ' מדינת ישראל, פסקה 3 (29.3.2012); רע"פ 6377/21 ג'ופי נ' מדינת ישראל, פסקה 10 (27.9.2021)).
...
דיון והכרעה דין הבקשה להידחות.
סוף דבר: הבקשה נדחית.

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2014 בעליון נפסק כדקלמן:

לטענתו, לא חזר בו מהסדר הטיעון שלא היה קשור בעיניין העונש, אלא טענותיו מבוססות על האישום בו הודה.
אשר לבקשה לעיכוב ביצוע העונש, נוכח חלוף הזמן מאז הטלת הצוו, אני מורה, מכוח סעיף 71ב(א) לחוק העונשין, כי המבקש יוכל להשלים את 100 השעות שהוטלו עליו עד שנה מיום מתן החלטתי זו, על פי התוכנית שנקבעה לו על ידי שירות המבחן.
...
סוף דבר, הבקשה נדחית.
אשר לבקשה לעיכוב ביצוע העונש, נוכח חלוף הזמן מאז הטלת הצו, אני מורה, מכוח סעיף 71ב(א) לחוק העונשין, כי המבקש יוכל להשלים את 100 השעות שהוטלו עליו עד שנה מיום מתן החלטתי זו, על פי התוכנית שנקבעה לו על ידי שירות המבחן.

בהליך ערעור פלילי תעבורה (עפ"ת) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי נצרת נפסק כדקלמן:

על הפרק: האם יש להורות על עיכוב ביצוע גזר דין שניתן כנגד המבקש לאור ערעור שהגיש על פסק הדין ובו טענות לחזרתו מהסדר טיעון (בגדריו הודה במיוחס לו) בשל פרשנות שגויה מטעמו את הוראת סעיף 45(ב) לחוק העונשין התשל"ז - 1977? הרקע הרלבנטי: כנגד המערער הוגש ביולי 2021 כתב אישום לבית המשפט לתעבורה המייחס לו בין היתר עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה, שנעברה 16/7/2021 עת היה הנאשם מתחת לגיל 21 שנים.
באשר לשיקולים שיש להביאם בחשבון בדיון בבקשת עיכוב ביצוע עונש מאסר נקבע כי יש לשקול את חומרת העבירה ונסיבות ביצועה; משך תקופה המאסר שנגזרה; סכויי העירעור; עברו הפלילי של המבקש והתנהגותו במהלך המשפט, ובתוך כך אם היה משוחרר בערובה ולא הפר את התנאים המגבילים; נסיבותיו האישיות; ואם העירעור מופנה נגד הכרעת הדין או שמא אך נגד גזר הדין (ראו ע"פ 5829/21 פאינה קירשנבאום נ' מדינת ישראל (נבו 19/10/2021) והאסמכתאות שצוינו שם).
...
דיון והכרעה: לאחר עיון בהודעת הערעור ובבקשה לעיכוב ביצוע, באתי לכלל דעה כי דין הבקשה להידחות.
מפאת כל הנסיבות שלפניי אני מוצא כי סיכויי הערעור נמוכים במיוחד ואינטרס הציבור גובר על האינטרס הפרטי של הנאשם ומצדיק את דחיית בקשת עיכוב הביצוע וכך אני מורה.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2016 בעליון נפסק כדקלמן:

להשלמת התמונה יצוין כי בד בבד עם בקשת הארכה עתר המבקש לעיכוב ביצוע עונש המאסר, אותו אמור היה להתחיל לרצות ביום 3.1.2016 (לאחר שתי ארכות שניתנו לו בבית המשפט המחוזי), ובהחלטה מיום 10.1.2016 עוכב ביצוע העונש עד ליום 31.1.2016, על מנת "למצות את המהלך" שעניינו בקשת הארכה שבפניי (החלטת כב' השופט צ' זילברטל).
לעניין סכויי העירעור, להם ראוי ליתן משקל משמעותי בבחינת הבקשה, יש להזכיר כי מתבקשת היתערבות חריגה מאוד בעונש שהושת על המבקש בהסכמה במסגרת הסדר טיעון סגור, כאשר מבוקשו של המבקש הוא למעשה כי עובדות כתב האישום המתוקן שהיה חלק מהסדר הטיעון ישארו על כנן, אך עונשו יופחת.
...
עיינתי בבקשה ובהשלמה לה, בתגובת המשיבה המתנגדת לבקשה ובאתר "נט המשפט", והגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום להיעתר לבקשה.
מכל הטעמים המפורטים לעיל הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום להיעתר לבקשה, ואני מורה על דחייתה.

בהליך רע"פ (רע"פ) שהוגש בשנת 2018 בעליון נפסק כדקלמן:

לצד בקשת רשות העירעור, הוגשה גם בקשה לעיכוב ביצוע עונש המאסר לריצוי בדרך של עבודות שירות שהושת על המבקש.
באותו מעמד הודיעו המבקש והמשיבה, כי על פי הסדר הטיעון סוכם כי המבקש יישלח לשירות המבחן טרם שלב הטיעונים לעונש וכי במידה שיתקבל תסקיר חיובי בעיניינו של המבקש – הצדדים יעתרו במשותף להטלת עונש מאסר על תנאי ולצדו צו של"צ בהקף של 250 שעות, הפעלת התחייבות ברת הפעלה בסך של 1,500 ש"ח, פיצוי למתלונן בסך 2,500 ש"ח, הפעלת פסילת רישיון למשך 3 חודשים, ופסילת רישיון על תנאי.
טענתו העיקרית של המבקש בערעורו, היתה שבית משפט השלום הנכבד שגה שעה שהחליט לסטות מהסדר הטיעון שנחתם בינו לבין המשיבה.
...
לפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופטים: ל' ברודי, ז' בוסתן, וד"ר ש' בורנשטיין), ב-עפ"ג 32879-08-16, בגדרו נדחה ערעורו של המבקש על גזר דינו של בית משפט השלום בראשון לציון (כב' השופטת ש' זמיר), ב-ת"פ 16669-05-15.
לאחר שבחנתי את הבקשה שלפני ואת תגובת המשיבה, סבורני כי היא איננה עומדת באמות המידה שנקבעו בפסיקה למתן רשות ערעור.
למעלה מן הצורך, אציין כי גם לגופם של דברים דינה של הבקשה – להידחות.
נוכח כל האמור לעיל – הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו