מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

סדר הגשת עדויות התגוננות

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

הנתבע הגיש היתנגדותו לבצוע התובענה ובתאריך 24.10.2019 ניתנה החלטה המאשרת את ההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים ולפיו ניתנה לנתבע רשות להגן מפני התביעה וניתנו הוראות באשר להמשך נהולו של התיק, לרבות סדר הגשת תצהירי עדות ראשית.
...
לאור כל זאת, אני קובעת כי עלה בידי התובעת להוכיח את תביעתה וכי על התביעה להתקבל במלואה.
לאור האמור לעיל, דין התביעה להתקבל במלואה.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2019 בשלום חדרה נפסק כדקלמן:

שלילת זכותה של הנתבעת להיתגונן תוך בדיקה של הרכב הניזוק שעומד במרכז הדיון שקולה לשלילת הזכות היסודית לקיים חקירה נגדית; זכותה הבסיסית של הנתבעת להיתגונן מפני יחוס אחריות לה לשריפת הרכב נפגעה מטעמים שמונחים לפתחם של התובעים.
לכך, לנקיטת הליך על-סמך עדות יחידה בעייתית של התובע שנדחתה על-ידי בית-המשפט ולהגשת תביעה שחייבה את הנתבעת בהתייצבות מנהלה לשלושה דיונים ולהעמדת חוות-דעת שנותנה התייצב להחקר עליה, יש ליתן ביטוי בפסיקת הוצאות בהתאם לאמות-המידה המקובלות, שאינן מוגבלות לסכום התביעה או לתעריף המינימאלי [ר' תקנה 512(ב) בתקנות סדר הדין האזרחי וע"א 2617/00 מחצבות כינרת (שותפות מוגבלת) נ' הועדה המקומית לתיכנון ולבנייה, נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 615 (2005)].
...
לסיכום חלק זה: הנטל להוכיח רשלנות של הנתבעת בטיפולה ברכב – לא רשלנות סתם אלא כזו שגרמה לשריפת הרכב, חל על התובעים.
התביעה נדחית במלואה.
התובעים ישלמו לנתבעת את הוצאות ההליך בסך 6,500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך של 12,000 ₪ (כולל מע"מ), שניהם בערכי יום פסק-הדין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

הנתבע הגיש היתנגדותו לבצוע התובענה ובתאריך 6.6.2018 ניתנה החלטה המאשרת את ההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים ולפיו ניתנה לנתבע רשות להגן מפני התביעה וניתנו הוראות באשר להמשך נהולו של התיק, לרבות סדר הגשת תצהירי עדות ראשית.
...
לאור האמור לעיל אני קובעת כי התקיימו כל ארבעת התנאים הקבועים בסעיף 36 לפקודת הראיות ולפיכך אני מקבלת את המסמכים שצורפו ע"י התובעת כרשומה מוסדית.
בנסיבות אלו אני קובעת כי עלה בידי התובעת להוכיח את תביעתה וכי על התביעה להתקבל במלואה.
לאור האמור לעיל אני קובעת כי הנתבע חב לתובעת את מלוא סכום התביעה וכי הליכי ההוצאה לפועל כנגד הנתבע ישופעלו.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום טבריה נפסק כדקלמן:

לאחר שניתנה רשות להיתגונן – הוגשו העדויות הראשיות בתצהירים.
בסדר דין מהיר מחויב בית המשפט לנמק את הפסק באופן תמציתי – כך נעשה להלן: 11.
...
לאחר ששמעתי את העדויות , בחנתי את המוצגים ושמעתי את סיכומי הצדדים – באתי למסקנה כי עלי לדחות את התביעה.
יש לתמוה מה יותר פשוט – למכור אותו – או לנהל מאבק משפטי זה. סוף דבר – התביעה נדחית.
התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 6,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2022 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

בהסכמת הצדדים בדיון שנערך מיום 13.1.2021, ניתנה לנתבעים רשות להיתגונן וההליך היתנהל בסדר דין רגיל.
בעוד בחקירתה הנגדית במסגרת הדיון בבקשת הרשות להיתגונן העידה כי התובע הוא שהחתים אותה על ההסכם בדירה ברחוב יוחנן הסנדלר (עמ' 3 ש' 15- 16, ובש' 21- 22); בעדותה במסגרת דיון ההוכחות שהתקיים ביום 9.11.21 העידה הנתבעת כי "אדיבי מעולם לא החתים אותי על הטופס אלא חיים החתים, הוא היה דומינאנטי בכל הנושא, להראות את הדירות" (עמ' 22 ש' 15- 16).
המוצגים שהוגשו על ידי הצדדים תומכים בעדויות אלו: כך בהתכתבות של הנתבעת עם בן מיום 7.2.2019 כותב בן: "מחפש לא מעט עבורך אך כל מה שראיתי בנווה בדירות 140 מ"ר עם המרפסת הגדולה פשוט מבקשים הרבה יותר מהיזם לכן לא הפרעתי עם הצעות לא רלוואנטיות. מחר אני במגדל נווה בדירה המדוברת ואתם יותר ממוזמנים לשתות איתי קפה שנחשוב יחד" (מוצג 7 למוצגי הנתבעים).
...
על כן, על יסוד עדויותיהם של אלעד ובן-דהן אני קובעת כי הדירה הוצגה לנתבעת לראשונה על ידי בן-דהן, ורק לאחר מכן הוצגה שוב על ידי חיים.
לסיכום: נוכח העדויות והראיות שהובאו לפניי, מצאתי כי דין התביעה להידחות.
אשר על כן, התביעה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו