מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

סבתה נדחתה כמשפחת אומנה

בהליך דנ"א (דנ"א) שהוגש בשנת 2012 בעליון נפסק כדקלמן:

במסגרת פסק דין זה נדחתה עתירה ב"גילגול שלישי" להורות כי הקטינה מושא הבקשה תמסר למשמורתה של סבתה, ולחילופין להורות כי האימוץ שבמסגרתו גדלה הקטינה יוכרז כאימוץ במתכונת פתוחה.
בגיל שנה וחצי הועברה הבת הבכורה לחיק מישפחה אומנה טיפולית אשר הביעה רצון לאמצה.
עבור משפחתה הביולוגית של הקטינה, ובכלל זה סבתה, הותרת הקטינה בידי מישפחה מאמצת, כל שכן באימוץ סגור, פירושה נתוק הקשר עם היקר להם מכל.
...
אשר על כן הבקשה נדחית.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי לנוער בנצרת מיום 14.6.2020 בענ"א 32447-06-20 (השופט ע' טאהא), בגדרה נדחתה בקשת המבקשות לעכב את העברתה של הקטינה שבמוקד ההליכים (להלן: הקטינה), למשפחת אומנה חסויה זרה.
ביום 18.12.2019 קבע בית משפט השלום לנוער, כי קיימות ראיות לכאורה לנזקקותה של הקטינה, אולם חרף קביעה זו, נעתר לבקשת המבקשות ולבקשת ב"כ הקטינה, וקבע – בנגוד לעמדת שירותי הרווחה – כי למבקשות תנתן "היזדמנות קצובה – נוספת, להותיר את הקטינה בבית הסבתא, שתשמש לה כ'קלט חירום'". עוד הורה בית המשפט לרשויות האומנה לבחון את כשירותה של הסבתא לשמש כמשפחת אומנה קבועה לקטינה, וכמו כן הורה למשיבים להתגייס להליך שינוי וטפול ולשתף פעולה עם רשויות הרווחה.
...
אולם בנסיבות העניין, ובהתחשב גם בסיכויי הערעור, סבורני כי פוטנציאל הנזק הצפוי מהותרתה של הקטינה בחזקת סבתה חמור יותר.
אי לכך, ועם כל הצער שבדבר, אין מנוס מדחיית הבקשה.
בקשת רשות הערעור נדחית אפוא בזאת; הצו הארעי שניתן ביום 15.6.2020 – מבוטל.

בהליך ערר (ערר) שהוגש בשנת 2022 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

לדבריו, לאור הדו"חות שהועברו לעיונו, פגישותיו עם העוררת, והתרשמותו המקצועית מקשיי ההורות שהפגינה העוררת כלפי ילדיה והקטינה, הגיע למסקנה כי העוררת לא תוכל לספק לקטין את המענה הראוי לו הוא זקוק ועל כן דחה את בקשתה לשמש כמשפחת אומנה לקטין.
סעיף 38 (א) לחוק האומנה קובע עדיפות להשמה באומנת קרובים: "(א)  קבע הגורם המוסמך כי טובתו של הילד מחייבת את השמתו במשפחת אומנה לפי חוק זה, יש לנקוט מאמצים ככל האפשר לאיתור קרובי מישפחה בגירים שבאפשרותם לשמש אומנים בעבורו; לעניין זה, "קרוב מישפחה" – אח, אחות, סב, סבתא, דוד או דודה.
...
תמצית נימוקי המשיב והמסכת העובדתית: לטענת ב"כ המשיב, דין הערר להידחות ויש להותיר את החלטת הממונה על כנה.
לדבריו, לאור הדו"חות שהועברו לעיונו, פגישותיו עם העוררת, והתרשמותו המקצועית מקשיי ההורות שהפגינה העוררת כלפי ילדיה והקטינה, הגיע למסקנה כי העוררת לא תוכל לספק לקטין את המענה הראוי לו הוא זקוק ועל כן דחה את בקשתה לשמש כמשפחת אומנה לקטין.
לאחר שהועדה עיינה בכלל המסמכים שהובאו בפניה ושמעה את הצדדים בדיון שהתקיים ביום 24.3.22, סבורה הועדה כי דין הערר להידחות והחלטת הממונה בדין יסודה, כפי שיובהר להלן.
אשר על כן, מכל המקובץ, ועם כל הצער שבדבר, הועדה סבורה כי נוכח הנסיבות, מסקנת הממונה על רישוי האומנה בדין יסודה ונוכח כל המפורט יש לדחות את הערר.

בהליך אמ"צ (אמ"צ) שהוגש בשנת 2020 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

מה משמעות המטען הגנטי המורכב של הקטינה וכיצד הדבר קשור לבחינת המסוגלות ההורית? האם לסבתא יש מסוגלות הורית מותאמת לנתוני הקטינה בנסיבות מקרה זה? גם אם תדחה בקשת הסבתא לאמץ הקטינה האם יש לשקול צימצום תוצאות אימוץ במובן שיתאפשר לסבתא ליפגוש בקטינה? מהם השיקולים הרלבאנטיים בהליך מסוג זה ומה משקלם הסגולי? השתלשלות העניינים: הוגשה תובענה להכריז 32 ("XX" להלן: "הקטינה" או ) XXX 1.
תוכלי לפרט למה זה לא בריא? אני חושבת שהמורכבות של הנסיבות על מחלת האם ופגיעה של האב ושל העובדה שהוריה לא יכולים לגדלה ולא יכולים לראותה, זה מורכבות שילדה בגיל כזה לא יכולה להבין אותו ולמה גדלה אצל הסבתא ולמה לא גדלה אצל הוריה שהם בעינה הוריה האם זה לא מתעורר כאשר היא הולכת לאימוץ? אז תעשי איבחנה בין דוקא הגדילה אצל הסבתא לבין הגדילה אצל אותה מישפחה אומנת שאולי תאמץ אותה האם יש מורכבות כזאת? איפה את רואה את ההשפעה על הילדה שהיא גדלה אצל הסבתא.
...
בהקשר זה, סבורני כי קיימת הסתברות גבוהה יותר להתרחשות נזקים מאשר לקיום תועלות.
שוכנעתי לפיכך, כי אין מקום לצמצם תוצאות האימוץ.
הנה כי כן, שקלול הפרמטרים הרלבנטיים לבחינת טובת הקטינה בנסיבותיו של המקרה שלפניי מוביל למסקנה כי עדיפה באופן מובהק הישארות הקטינה בחיק משפחת האומנה במסגרתו של אימוץ סגור על פני העברתה לסבתא וגם על פני אימוץ פתוח.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2011 בעליון נפסק כדקלמן:

מונחת לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית-המשפט המחוזי מרכז בפתח תקווה (כבוד השופטת ו' פלאוט) בענ"א 37610-08-11, במסגרתו דחה את ערעור המבקשים - סבם וסבתם של הקטינים מושא בקשה זו - על החלטת בית המשפט לנוער בנתניה (כב' השופטת ר' בן חנוך) שלא לצרף אותם בשלב זה כצדדים נוספים לדיון בעיניין השמת הקטינים במשפחת אומנה.
...
דין הבקשה להדחות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו