מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

נפילה מסולם משאבה במשאית

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

] משרדו הרשום של העסק הוא בכפר "ביר אלמקסור". המשרד של העסק נמצא בביתו של הנתבע ומשאית הגרר ומשאבות הבטון המשמשות את העסק חונות ברחבה שבחצר הבית[footnoteRef:2].
] "אם יש מנורה שרופה או תיקון, או ליכלוך, אחרי שאני מחנה את הגרר ויש לי זמן אני דואג לסדר, במקרה היתה מנורה מצד שמאל למעלה ואז רציתי לסדר. אני לא יכולתי להגיע ולכן הבאתי את הסולם, מדובר בשני ברגים שהיה צריך לשחרר ולהחליף מנורה. אז קרה הארוע, אני לא זוכר אם זה היה כשירדתי מהסולם או כשעליתי". בנסיבות אלה, מצאנו כי גירסתו של התובע שלפיה נפל מסולם בעת שהחליף מנורה במשאית הגרר שבבעלות העסק שלו, הייתה עקבית ועשתה רושם מהימן.
...
בנסיבות אלה אנו קובעים כי התאונה מיום 16.9.2012 היא תאונת עבודה כמשמעה בסעיף 79 לחוק.
סוף דבר התביעה מתקבלת.
הנתבע ישלם לתובע הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום של 5,500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

לאחר שהשלים את פריקת הבטון באתר, עלה על חלקה האחורי של המשאית כדי לשטוף את שאריות הבטון מפתח היציאה במערבל, ובעת שירד באמצעות הסולם חזרה לקרקע, החליק ונפל ארצה, וכתוצאה מכך נפגע בידו.
הרקע ותמצית טענות הצדדים התובע טען כי כאשר סיים לשטוף את המשאבה, ירד מהמשאית כדי לחזור לקבינה ולהמשיך בנהיגה, להמשך יום העבודה.
...
בשים לב לנתונים ולשיקולים שפורטו לעיל, אני קובעת כי עבור העבר – משך 4 שנים ו- 4 חודשים - התובע זכאי לפיצוי בסכום גלובלי המבטא כ- 60% מהחישוב האריתמטי, של 29,175 ₪.
ריכוז סכומי הפיצויים: הפסדי שכר בעבר 69,000 ₪ הפסדי שכר לעתיד 188,000 ₪ עזרה – עבר ועתיד 10,000 ₪ הוצאות – עבר ועתיד 3,000 ₪ כאב וסבל 17,529 ₪ סה"כ 287,529 ₪ בניכוי תגמולי המל"ל 92,000 ₪ יתרת הפיצוי 195,529 ₪ סוף דבר אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסך כולל של 195,529 ₪.
כמו כן, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות בשל הצורך לנהל את ההליך, ובין היתר בשים לב לזמן שנדרש ממנו לצורך פגישות עם עוה"ד והתייצבות בבית המשפט, בסך של 3,000 ₪, ותשיב לו את אגרת בית משפט ששולמה (כשהיא משוערכת להיום).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

לאחר סיום השטיפה של החלק העליון של המשאית, התחלתי לרדת בסולם שמותקן במשאית, ובעודי יורד מהסולם החלקתי ונפלתי ארצה.
התובע טוען לחילופין כי מתקיימת בעניינינו החלופה של "ניצול הכח המכני" שכן, לטענת התובע זרם המים עבד על משאבת המים שמקבלת את הכח שלה מהמנוע של המשאית שפעל בעת המקרה ולכן, אם יקבע כי התובע נפל מהזרם של הצנור אזי חזקה זו חלה בעניינינו ועדיין ניתן לסווג את התאונה כתאונת דרכים.
...
לסיכום לא הוכח בפניי כי התאונה מהווה תאונת דרכים לפי הגדרתה בחוק.
התוצאה: אני דוחה את התביעה נגד שתי הנתבעות.
התובע ישלם לכל אחת מהנתבעות הוצאות בסך כולל של 3,500 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לצורך כך רתם זערורה את המשאבה לחגורות הרמה של מנוף המשאית, ולאחר מכן ירד מהמשאית כשהוא נעזר במעקה המשאית ובסולם הצמוד לה. לטענת זערורה בעת שירד מהמשאית התנתק המעקה או הסולם ממקומו והוא נפל על הקרקע מגובה של כשני מטר ונחבל בגבו (להלן: "התאונה") (לתאור התאונה ר' סעיף 7 לפסק הדין בת.א. (נצ') 3031-09-09, המפנה לסעיף 6 לכתב התביעה המתוקן וכן עדותו המצוטטת בסעיף 17 לפסק הדין).
...
" אשר על כן, אני דוחה את טענתה של כלל כי התאונה אינה מהווה תאונת דרכים (ולפיכך לא חל ההסכם).
לסיכום נקודה זו, לא מצאתי כי מחלוקת בדבר אחוזי הנכות אשר נקבעו לנפגע מצדיקה דחיית דרישה ששלח המוסד לביטוח לאומי למבטחת מכוח ההסכם (גם אם תחת מחאה או בהסתייגות) ולפיכך אין במחלוקת כאמור בכדי לפטור את כלל מחיובה בתשלום הריבית המוסכמת.
סוף דבר אשר על כן אני מורה כדלקמן: כלל תשלם למוסד לביטוח לאומי את הגמלאות ששילם וישלם לזערורה על פי המנגנון הקבוע בסעיף 3(2) להסכם (80% מסכום התביעה) בהתאם לשיעור נכותו הרפואית של זערורה עקב התאונה (30%).

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2013 בשלום נצרת נפסק כדקלמן:

העדויות שנשמעו: לטענת התובע בכתב התביעה ובתצהיר העדות הראשית מטעמו, ביום התאונה בשעה 13:45 לערך במהלך עבודתו כמפעיל משאבת בטון, הוא נפל מסולם המשאבה במשאית ונחבל בגופו ובעיקר בידו השמאלית (להלן – התאונה).
...
יצויין כי אינני רואה לקבל בהקשר זה את טענת התובע, כי יש להסיק מסקנה לחובת הנתבעת מכך שהיא לא זימנה לעדות את הפועלים אשר סייעו לתובע לאחר נפילתו באתר הבניה.
נוכח כל המפורט לעיל, מסקנתי היא כי לא עלה בידי התובע להוכיח את גרסתו בתביעה, לפיה הוא לפיה הוא נפגע במהלך שימוש במשאית, ולפיכך התביעה נדחית.
התובע ישלם לנתבעת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 5,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו