מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

נפילה באחריות מדריך טיולים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

אשר לשאלת ההוצאות שהתבקשו על-ידי צד ג'2, בהמשך לטיעון הצדדים בדיון מיום 10.2.14, זו תוכרע בסופו של פסק דין זה. רקע עובדתי נסיבות הטיול בו נפל התובע נלמדות למעשה אך מתצהירי התובע והמדריך, עליהם נחקרו.
כעולה מתצהיר העד אפין ומעדותו, מי שהיה אחראי על ארגון הטיול נושא התביעה הוא קודמו בתפקיד, מר יחזקאל יוז'ק, אלא שזה לא הובא להעיד מטעם הישיבה, הגם שלא הוצגה כל מניעה לעשות כן, אף אם אינו עובד כיום בישיבה (סעיף 3 לתצהיר אפין, ועדותו בעמ' 23 לפרוטוקול ש' 21-14; בעמ' 25 ש' 29-26; בעמ' 26 ש' 11-7; וראו גם, סעיף 7 לתצהיר המדריך, ועדותו בעמ' 45 ש' 8-3).
...
סוף דבר אשר על כן, אני מורה לנתבעות לשלם לתובע את הסכומים שלהלן: א. גריעה מכושר ההשתכרות 75,000 ₪ ב. פגיעה בזכויות סוציאליות 9,000 ₪ ג. הוצאות בעבר 3,000 ₪ עזרת הזולת בעבר 1,000 ₪ ה. נזק לא ממוני 20,000 ₪ _________ סך הכל 108,000 ₪ ניכוי אשם תורם 25% 27,000 ₪ _________ סך הכל 81,000 ₪ לסכום הפיצויים יש להוסיף שכ"ט עו"ד בשיעור 23.6% (כולל מע"מ).
צד ג'3 יחזיר לנתבעות סכום המהווה 25% מסכום הפיצויים הכולל, כך שלאחר שהנתבעות ישלמו את הפיצוי לתובע, עליו להחזיר לנתבעות סכום של 20,250 ₪.
כמו כן, לאחר ששמעתי את טענות הנתבעות וצד ג'2 בקשר עם דחיית ההודעה נגד צד ג'2, ומשלקחתי בחשבון את השלב הדיוני בו ביקשו הנתבעות לדחות את ההודעה נגד צד ג'2, ואף את העובדה שצד ג'2 לא הגיש ראיות מטעמו, אך נדרש להגיש כתב הגנה מטעמו וכן להיות נוכח בכל הישיבות שהתקיימו בתיק, אני מוצאת לחייב את הנתבעות לשלם לצד ג'2 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 9,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לצד זאת, יש להזהר מהטלת אחריות על מדריכים או על מארגני טיולים לקרות אירועים מצערים, גם אם אינם בגדר סיכון חריג, שאם לא כן נימצא מייצרים משטר של אחריות מוחלטת למארגני טיולים באשר הם לכל נפילה או מעידה של מטיילים במהלך טיול: "מזיק, החב חובת זהירות קונקרטית לניזוק, אינו אחראי כלפיו בכל מקרה, שבו בשל היתנהגותו של המזיק נגרם נזק לניזוק. בעל חובת הזהירות "אינו ערב ערבות מוחלטת לביטחון הבאים אליו... ודינו אינו דין מבטח, החייב בהטבת הנזק יהא אשר יהא מקורו"..
...
בסיכומיהן הוסיפו הנתבעות כי התובעת לא הציגה בפני בית המשפט שום מסמך אותנטי לגבי הנהלת החשבונות שלה, והדבר היחיד שעולה מעדותה הוא כי היקף הפעילות שלה גדל הואיל ובשנת 2020 הפכה מעוסק פטור לעוסק החייב בדיווח לרשויות המע"מ. התובעת לא צירפה מסמכים מרשויות המס אלא אישורי עירייה לעניין הכספים שהעירייה שילמה לתובעת בעוד שלא ידוע דבר לגבי ילדים שמגיעים למשפחתון של התובעת באופן פרטי ולמעשה לא הוכחו נזקי התובעת ודין התביעה להידחות גם מטעם זה. דיון והכרעה השאלה הטעונה הכרעה היא האם עלה בידי התובעת להוכיח את אחריותן של הנתבעות לתאונה, וככל שכן – האם עלה בידיה להוכיח את נזקיה הקשורים לתאונה ולכמתם.
סיכום כפי שפורט לעיל בהרחבה, אני סבורה כי לא עלה בידי התובעת להוכיח כי הנתבעת 1 הפרה חובת זהירות כלשהי כלפיה, ממילא לא עלה בידיה להוכיח שהנתבעת 1 התרשלה, וגם לו היה בידיה להוכיח שני אלו – לא עלה בידיה להוכיח קשר סיבתי בין ההתרשלות לבין הנזק.
מכל הטעמים האמורים דין התביעה להידחות במישור האחריות.
בשים לב לדחיית התביעה ולתוחלת הנזק של התיק, אני קובעת כי התובעת תישא בהוצאות הנתבעות בסך 7,500 ₪, וזאת תוך 30 יום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו