מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

נכות 5% לפי פריט ליקוי 72(1)

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2021 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

למערער נקבעה נכות בשיעור 5% בגין ליקוי שמיעה, לפי פריט ליקוי 72(1)(ז)(1), שהיא נכות מנופה.
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר המונח בפני ונתתי דעתי לטענות הצדדים בכתב ובעל פה, הגעתי למסקנה, כי דין הערעור להידחות.
דין הטענה להידחות.
לסיום, מקובלת עלי עמדת המשיב שלפיה החלטת הוועדה סבירה ומנומקת, והיא עולה בקנה אחד עם ההלכה הפסוקה שנקבעה בעניין מוהרה, שכן למערער נקבעה דרגת נכות רפואית בשיעור 42% ודרגת אי כושר שאינה עולה כדי 50%.
סוף דבר לאור כל האמור, הערעור נדחה.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2019 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

באשר לטענות המערער בעיניין ליקוי השמיעה – הועדה הסבירה, כי על פי בדיקת ה- BERA שהיא בדיקה אובייקטיבית, הירידה בשמיעה ממנה סובל המערער מזכה בנכות בשיעור 5%, לפי פריט ליקוי 72(1)(ג)(2).
...
מנגד, טען המשיב כי דין הערעור להידחות בהעדר הצבעה על פגם משפטי בהחלטת הוועדה, אשר מילאה אחר הוראות פסק הדין המחזיר כנדרש.
חיזוק למסקנתי מצאתי בלשון פסק הדין המחזיר שניתן כאמור על יסוד הסכמת הצדדים ובמסגרתו ציינו, כי מפרוטוקול הוועדה בישיבתה מיום 11.7.17 "לא נערך דיון לגבי נכות בעמוד שדרה צווארי, ולא נקבעה למערער נכות" ומכאן שאין בידי לקבל את טענת המשיב, כי הנכות בגין 20% נקבעה למערער בגין שינויים ניווניים במפרקי ע"ש צווארי וע"ש מותני – קביעה שאינה עולה בפירוש מפרוטוקול הוועדה.
אשר לשינוי הרכב הוועדה – במקרה שלפני לא הובא טעם ענייני המצדיק החלפת הרכב הוועדה ולא שוכנעתי שקיים חשש ממשי שהוועדה תהא נעולה על החלטתה.
סוף דבר על יסוד כל המפורט – הערעור מתקבל בחלקו.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2015 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

אשר להנחיה לציין האם על פי ממוצע תדרי הדיבור של שתי בדיקות השמיעה יש להעניק למערער נכות, ומה שיעורה: הועדה קבעה כי ממוצע תדרי הדיבור בשתי הבדיקות תואם נכות בשיעור 5% לפי פריט ליקוי 72(1)(ב)(II).
...
אשר להנחיה לפרט את ממוצע תדרי הדיבור בתדרי 500, 1000 ו- 2000 הרץ לפי בדיקות השמיעה מיום 7/2/05 ומיום 25/9/08: הוועדה מילאה אחר הוראה זו, וסקרה בסעיף 10 לפרוטוקול את ממצאי בדיקות השמיעה בפירוט רב. לסיכום ציינה הוועדה כי בבדיקה מיום 7/2/05 ממוצע תדרי הדיבור 23 דציבל בשני הצדדים, ובבדיקה מיום 25/9/08 ממוצע תדרי הדיבור 22 דציבל בשני הצדדים.
בהחלטתה הסבירה הוועדה כי תחולת הנכות נקבעה משנת 2005 שכן כבר "אז הייתה ירידה בשמיעה בדומה לירידה בשמיעה בהמשך המעקב". לאמור: ליקוי השמיעה בשיעור 5% משקף את מצבו של המערער כבר במועד הבדיקה המוקדמת, ביום 7/2/05, ולכן הנכות הוכרה ממועד זה. מדובר גם כאן בקביעה מנומקת, שהמערער לא הצביע על פגם המצדיק התערבות בית הדין בה. אוסיף ואציין כי מקובלת עלי טענת המשיב לפי המערער עצמו הוא שביקש בעבר להכיר בנכות משנת 2005.
לסיכום: אשר על כן, הערעור נדחה בזאת.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

לפיכך, הרי שעל הועדה היה לבחון אם חלה החמרה במצב המערער בשים לב להחלטת הועדה הרפואית מיום 2.10.05, במסגרתה נקבעה למערער כאמור נכות בשיעור 0% בגין ליקוי שמיעה, לפי פריט ליקוי 72(1)(א)(II) ונכות בשיעור 10% בגין טינטון, שכן הנכות הנוספת בשיעור 5% בגין ליקוי השמיעה נקבעה למערער בהמשך על ידי הועדות הרפואיות לעררים מהתאריכים 20.11.16 ו- 8.4.18 והועדה מושא העירעור לא היתה אמורה לעיין בהחלטותיהן.
...
" אשר ליתר הטענות בערעור, ציין ב"כ המשיב כדלקמן: בעניין שינוי הרכב הוועדה – נטען, כי דין הטענה להידחות על הסף.
סוף דבר אשר על כן – הערעור מתקבל.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2020 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

הועדה ערכה למערערת בדיקה קלינית ומבחינת אא"ג הותירה את קביעת הדרג הראשון – נכות בשיעור 5% בגין ליקוי שמיעה, לפי פריט ליקוי 72(1)(ז)(1).
...
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בפרוטוקולי הוועדה ובכלל החומר המונח לפני, ונתתי דעתי לטענות הצדדים בכתב ובעל פה, הגעתי לכלל מסקנה, כי דין הערעור להידחות.
הטענה נדחית.
לסיום נדחית טענת המערערת שהליקוי בגין כאבי גב תחתון מקנה נכות בשיעור 20% לפי פריט ליקוי 37(7)(ב).
מפרוטוקול הוועדה עולה שהוועדה ערכה למערערת בדיקה מקיפה, ומצאה "בשכיבה: מבחן הרמת רגל ישרה אפשרי ל-60 מעלות דו"צ, עוברת משכיבה עם ברכיים ישרות לישיבה מלאה. בעמידה – לורדוזה מותנית שמורה, קיימת הגבלה קלה-בינונית בכיפוף לפנים, בהטיות ובסיבוב לצדדים". בהסתמך על ממצאים אלה קבעה הוועדה פריט ליקוי ביניים המתאים להגבלה קלה עד בינונית בתנועות עמוד שדרה מותני, ולא עלה בידי המערערת להצביע על טעות משפטית בקביעה זו. סוף דבר לאור כל האמור, הערעור נדחה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו