מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

נכות אורטופדית 5% תחשיב נזק

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

רק לאחר שתם קדם המשפט בבית משפט זה, במאי 2018, לאחר שהוגשו ראיות ועם הגשת תחשיבי נזק לצורך ניסיון פשרה טרם שמיעת הראיות, העלתה הנושא, ללא מסמכים עדכניים בדבר טיפול רפואי לאורך השנים אליהם ניתן להתייחס וללא כל הסבר מניח את הדעת להתנהלותה עד אז. גם במועד ישיבת ההוכחות לא חזרה התובעת על בקשתה.
סיכום הנכות הרפואית הנכות הרפואית המשוקללת עומדת, אם כן, על 47.36%: 10% נכות אורתופדית; 5% בגין צלקות; 10% נכות פסיכיאטרית; 5% נכות נוירולוגית; 20% בגין כריתת צלעות; 10% צלקת ניתוחית.
לאחר שקילת הראיות וטענות הצדדים ובשים לב לכך שנכותה האורתופדית של התובעת עומדת על 10% בלבד, כאשר המומחה בתחום האורתופדי ציין כי מדובר בהפרעה קלה המתייחסת לתפקודי היום יום החורגים מפעילות רגילה; לכך שהנתבעת סיפקה לתובעת שירותי סיעוד לתקופה של כחצי שנה לאחר התאונה; לתקופת אי הכושר לאחר הניתוח בשנת 2012; לכך שלא נגרמו לתובעת הוצאות בפועל עד היום ולא הוצגו קבלות על הוצאות מעבר לסך של כ- 2000 ₪; לכך שהתובעת אינה מוגבלת בניידות ולכך שהוצאותיה הרפואיות מכוסות בסל הבריאות, ולאחר שנתתי דעתי גם לטענות בדבר טפול השיניים הנידרש (סכום של כמה אלפי שקלים לכל היותר על פי תכנית הטיפול משנת 2006, כמפורט לעיל, ובהיעדר קבלות כלשהן), אני מעמידה את סכום הפצוי לו זכאית התובעת בגין כל ראשי הנזק האמורים לעבר ולעתיד על סך של 300,000 ₪ נכון להיום, כולל ריבית.
...
קשייה הביאו בסופו של דבר להפסקת הפעילות בעסק.
מדובר בעדות יחידה של בעל דין ללא כל סיוע, והמסקנה היא כי טענות התובעת לגבי קשיי תפקודה עובר ולאחר התאונה לא הוכחו.
אשר להפסדי שכר לעתיד – בנסיבות העניין, ובהעדר אינדיקציות לקבוע אחרת, אני סבורה כי יש לערוך חישוב על פי השכר הממוצע במשק ונכות תפקודית, בהוון עד גיל 67, סה"כ 577,700 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הצדדים הגישו תחשיבי נזק וביהמ"ש הכין הצעה שלא השתכללה לכלל הסכם, בין היתר מהסיבה שהנתבעת עדיין כופרת בחבות.
משכך, הנני קובע שהתאונה עונה להגדרת תאונת דרכים בחוק הפלת"ד. הנכות הרפואית והתפקודית מומחה מטעם בימ"ש קבע שהתובע סובל מנכות אורתופדית בשיעור 7.5% (יד).
...
כאב וסבל הנני מקבל את חישובי ההגנה ופוסק לתובע פיצוי בגין כאב וסבל לפי נכות רפואית בשיעור 7.5% בסך של 14,600 ₪ מעוגל.
סבורני כי דרישת התביעה מוגזמת, אך מנגד גם עמדת ההגנה לא ליתן כלל פיצוי בגין פגיעה בכושר ההשתכרות לעתיד לא מקובלת עליי.
סוף דבר התביעה מתקבלת והנתבעת תשלם לתובע את הסכומים דלעיל בנוסף להוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בשיעור 15.4%.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2021 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

תקופה שנייה – החל ממועד בו התובע טוען כי פוטר מעבודתו (17/05/2016 – מוצג 101 למוצגי התובע) ועד למועד בו התובע החל לעבוד בחב' אלבר (19/12/2016 – מוצג 102 בתיק מוצגי התובע) שוכנעתי שיש לפסוק לתובע פיצוי בגין הפסדי השכר בהתאם לשעור הנכות המשוקללת באותה עת בשיעור 27.12% (לאחר שהבאתי בחשבון נכות תפקודית בשיעור 5% בגין הטינטון, 15% נכות זמנית בתחום הפסיכיאטריה – כמפורט בחוות דעת המומחה, 5% נכות אורתופדית ו-5% נכות נוירולוגית) ושכר בשיעור 5,500 ₪.
בנסיבות המקרה דנן, בשים לב לטיב עבודת התובע, לעיסוקו ולמקצועו, לשנות העבודה שנותרו לו ולסכוי שהנכות תיגרום לפגיעה בכושר הישתכרותו לאור טיבה וטבעה ובהנחת עבודה עד גיל 67 (שכן המדובר בעובד שכיר) ולתחשיב האקטוארי, מצאתי שיש לקבוע לתובע פיצוי גלובאלי בראש נזק זה לעתיד בסכום של 293,958 ₪ (הפצוי הוא בגבולות 50% מהתחשיב האקטוארי, נכות תפקודית בשיעור 18.55%, בצרוף הפסדי פנסיה בשיעור 12.5%).
...
עיינתי בטענות הצדדים ובמסמכים שהונחו לפניי, לרבות הפרוטוקולים של המל"ל ושוכנעתי כי התובע מיצה הליכים כנדרש מול המוסד לביטוח לאומי (בפעם השנייה, לאחר שכאמור לעיל נדרש לכך על ידי בית המשפט), פרט לתחום הנוירולוגיה.
דין דרישת התובע להידחות.
כפי שהובהר כבר לעיל, נוכח התנהלות שני הצדדים ותרומתם השווה להתמשכות ההליך הרבה מעבר לצורך, דין הבקשה לחיוב בריבית מיוחדת להידחות, וזאת אף מבלי לקבוע מסמרות ביחס לאפשרות חיוב בריבית מיוחדת בהליכים כגון דא. סוף דבר התביעה מתקבלת.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מומחה הנתבעת העמיד את נכותו של התובע על 5% בלבד בגין "השפעה מזערית של הארוע על כושר הפעולה הכללי". הצדדים הסכימו על כי נכותו של התובע תעמוד על 10% נכות אורתופדית ועל 5% נכות בגין הצלקת לצורך הגשת תחשיבי הנזק (הודעה מיום 5.5.19).
...
סיכום התביעה מתקבלת.
הנתבעים ישלמו לתובע סך של 279,000 ₪ בצירוף שכר טרחה בשיעור של 23.4%, החזר אגרה כפי ששולמה, החזר שכר העדים כפי שנפסק והחזר הוצאות למומחים - הכול בכפוף להצגת חשבוניות ובתוספת ריבית והצמדה מיום התשלום.
5129371 ההודעה נגד צ"ג 1 נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

חרף האמור, ביום 12.5.2023 הגישה הנתבעת את בקשתה דנן, כאשר במקביל, ביום 14.5.2023, ובהתאם להחלטת כבוד הרשם הבכיר שמפל, הגיש הנתבע תחשיב נזק.
בנוסף פירטה, שבועדה מדרג ראשון (לקביעת נכות צמיתה מיום 9.3.2022) נקבעה נכות בשיעור של 14.5% (משוקלל): 10% נכות אורתופדית ו-5% בגין הצלקת.
...
בייחס לסוגיית האיחור שבהגשת הבקשה, לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, הגעתי למסקנה כי יש לאפשר לנתבעת את הגשת הבקשה ויש לבוחנה לגופה.
בהינתן טעמים אלה, סבור התובע, דין הבקשה להידחות.
סיכום הבקשה מתקבלת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו