מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ניהול הליכים משפטיים ללא היתר

בהליך תובענה ייצוגית (ת"צ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

בהתאם, יימשך הדיון בבקשה לאישור כאילו לא נחתם הסכם הפשרה מלכתחילה, תוך שכל צד שומר על כל טענותיו עובר לחתימת הסכם הפשרה, והצדדים יחזרו לנהל את ההליכים המשפטיים מבלי שלהסכם הפשרה ולבקשה זו לאישור הסכם הפשרה יהיו נפקות ו/או השלכה כלשהיא על ניהול ההליכים.
...
לאחר ששקלתי את הדברים ואת טענות הצדדים בעניין, הגעתי למסקנה כי שאלת בחינת הוגנות וסבירות הסדר הפשרה לא מצריכה מומחיות מקצועית, מה עוד שהנתונים הרלוונטיים לתיק זה נתמכים בתצהיר חשב המשיבה ואין פרטים נוספים הדרושים בדיקה מקצועית.
לאור האמור, ועל מנת שלא לסרבל את הדיון באישור הסדר הפשרה ולא להכביד על הצדדים בעלויות מיותרות, מצאתי לנכון להיעתר לבקשה שלא למנות בודק.
סוף דבר אני מאשרת את הסדר הפשרה ונותנת לו תוקף של פסק דין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בין הצדדים היתנהל הליך קודם אחר [ה.פ. 46322-09-12], אשר עניינו בין היתר בעתירת התובעים למתן צו הצהרתי לפיו חברת "עגל גיל" אינה רשאית לשמש כחברת הניהול של מיתחם "שירת הים". במסגרת אותו הליך ניתן ביום 4.4.13 פסק דין, הנותן תוקף להסכם פשרה בין הצדדים.
אולם לא הוגשה חשבונית המלמדת כי הסכום שולם, ואף לא ראיה אחרת המעידה על כך. זאת ועוד: הנתבעת טוענת כי התחייבות התובעים היא לשאת בעלויות ניהול ההליך המשפטי נגד המועצה, ובסך של 60,000 ₪ (סעיף 24 לכתב ההגנה ההגנה).
ההיתקשרות נעשתה על דעת החברה ללא אישור בעלי הדירות.
...
סוף דבר: התביעה מתקבלת.
אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סך של 65,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (27.8.20) ועד התשלום המלא בפועל.
עוד אני מחייב את הנתבעת בתשלום הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 12,000 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך שהוגש בשנת 2023 בבתי המשפט לענייני משפחה נפסק כדקלמן:

יתרה מכך מדובר בטענה עובדתית נוגדת לטענות קודמות – שהרי מצד אחד טענה הנתבעת כי מדובר בהסכם פקטבי, מצד שני טענה כי חלה עילת העושק לביטולו של ההסכם, מצד שלישי טענה כי חתמה אך לא ידעה על מה היא חותמת וכעת טוענת מצד רביעי כי ההסכם לא השתכלל כלל מאחר ולא אושר על פי חוק יחסי ממון.
לא למותר לציין כי למרות שהנתבעת עתרה בסיכומיה כי בימ"ש ייקבע כי ההסכם בטל, הרי שעד לניהול ההליכים המשפטיים לא העלתה טענה לגבי תוקפו של ההסכם ולא הודיעה גם על בטלותו לתובע או לנתבע.
...
סיכום אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, אני קובעת כי התובע הוכיח כי הנתבעים חייבים לו סך כולל של 1,714,222 ₪ (510,000 ₪ בגין ההעברה הראשונה, 525,000 ₪ בגין ההעברה השניה, ו-679,222 ₪ בגין יתרת ההעברות עבור המשכנתא).
ריבית והצמדה – מאחר שהצדדים סיכמו ביניהם כי ההלוואה תישא הצמדה למדד המחירים לצרכן בסעיף 3.2 להסכם ההלוואה, כאשר מדד הבסיס יהא מדד המחירים לצרכן ביום 22.8.2013 (מדד חודש 7/2013), הריי שאני קובעת כי יתווסף סך של הצמדה בלבד לסכום החיוב עד למועד הגשת התביעה.
חלוקת החבות בין הצדדים – מאחר שמדובר בהלוואות שנטלו יחד בני הזוג מהאב, אני מורה על חיוב כל אחד מהם במחצית מהסך הכולל לו נעתרתי.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה באר שבע נפסק כדקלמן:

במסגרת התגובה, הנתבעת טענה, בין היתר, כי "הקלות הבלתי נסבלת בה "תובעים", עובדים זרים, מנהלים "תביעות" "בשלט רחוק" הנה "מקוממת מאוד" "ולפיכך אין מקום לקבל תצהיר ללא מצהיר וללא חתימת מצהיר". הנתבעת טענה כי "אין מקום לקבל את המצב החמור והאבסורדי בו על הנתבעת לנהל הליכים משפטיים מבלי שחקרה את התובע בעדות מוקדמת כלשהיא". על רקע זה, ביקשה הנתבעת כי בית הדין יורה לתובע "להואיל ולהגיע לישראל, אם רצונו לנהל הליכים משפטיים בבית הדין לעבודה בישראל" וכי "עד שיבחר לעשות כן", להורות על מחיקת התביעה תוך חיוב התובע בהוצאות.
...
עוד נטען, כי התובע הבין ששגה בכך שלא טרח להודיע על כוונתו לצאת מישראל מבעוד מועד, "היות ויש לכך השלכות בנוגע לאפשרות לחזור לישראל וניהול ההליך בתיק הנ"ל". על רקע האמור, טען התובע כי לא הייתה לו כוונה לזנוח את התביעה דנן ובהתאם ביקש כי בית הדין יפטור אותו מהתייצבות אישית לדיון המקדמי.
לאור האמור, בשלב זה ובהתחשב באופן בו הוגשה בקשת התובע לשמיעת חקירתו הנגדית בדרך של היוועדות חזותית, הבקשה נדחית.
סוף דבר תצהיר עדותו הראשית של התובע, אשר לא אומת כדין מוצא מהתיק.
בשלב זה, בקשת התובע לשמיעת עדותו בהיוועדות חזותית- נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו