מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

ניגוד עניינים וחילופי כונס

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

באופן זה, עו"ד כהן העמיד עצמו במצב של ניגוד עניינים בין האנטרס של לקוחותיו לבין האינטרסים של יתר בעלי הזכויות בחלקה 57 ולא ניתן לקבל מצב בו כונס נכסים שמשמש כזרועו הארוכה של בימ"ש פועל רק בשם חלק מבעלי הזכויות (לקוחותיו הפרטיים).
בנסיבות אלה, גם אני לא מצאתי ממש בטענה להחלפת עו"ד כהן מחמת ניגוד עניינים.
...
ג) אני סבורה כי נוכח הנימוקים שעמדו בבסיס ההחלטה מיום 22.6.17, עובדות חדשות דלעיל, אינן יוצרות שינוי נסיבות מהותי במצב המשפטי שמצריך לבחון מחדש את ההחלטה מיום 22.6.17.
משכך, אף אני סבורה כי בענייננו לא מתקיימת כל עילה המאפשרת עיון חוזר ואין מקום להתערב בשיקול דעתו של בימ"ש קמא.
לא מצאתי כי יש מקום להתערב גם בקביעה זו. לסיכום: א) לאור האמור לעיל, יש לקבל בקשת רשות הערעור ולדחות הערעור לגופו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2019 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

נטען כי בית המשפט אישר את הסכם ההיתקשרות עם הקבלן שי שטרית (החלטה מיום 10.12.12, בקשה 50); כי בית המשפט אישר את סילוקו של הקבלן שטרית מהפרויקט (החלטה מיום 15.8.13, בקשה 56); כי בית המשפט אישר את ההיתקשרות עם רום תמר בע"מ (החלטה מיום 22.10.13 (בקשה 60) וזאת לאחר שבפני בית המשפט היו מונחות הטענות הנוגעות לעו"ד אורי גילבוע (בקשה 30 ובקשה 54), לרבות בקשה להחלפת כונסי הנכסים (בקשה 55).
בית המשפט אף קבע כי לא הונחה תשתית מינימאלית להוכחת הטענה כי מי מכונסי הנכסים פעל מתוך שיקולים שאינם ממן העניין או כי קיים חשש קונקריטי לניגוד עניינים (פסקה 23).
...
הטענות בדבר הסתבכות הפרויקט, החלפת הקבלן והתוספות והשינויים שנדרשו היו ידועים כבר אז וההליכים המשפטיים בהם נקטו הכונסים כבר הסתיימו באותה עת. אשר על כן, אני סבור כי אין הצדקה להגדיל את יתרת השכר מן הסכום אותו ציינו המבקשים אז (400,000 ₪ בצירוף מע"מ).
בהתחשב במתווה המוסכם ובהחלטות קודמות של בית משפט זה, יש להעמיד את יתרת שכר הטרחה המבוקש על 400,000 ₪ בצירוף מע"מ. סוף דבר לאור כל האמור, נקבע כי שכר טרחת כונסי הנכסים (תשלום היתרה) יעמוד על סך 400,000 ₪ בצירוף מע"מ, בהתחשב בפעולות שבוצעו ובמאמץ שהושקע על ידם בתיק כינוס הנכסים.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

המבקשים טענו כי קיימת חשיבות רבה להותרת הנכס בידי המשפחה, והם מבקשים להישתתף בהליך ההתמחרות, לכן ניהול ההליך על ידי כונסים שהם ב"כ צדדים יוצר ניגוד עניינים מובנה.
בית משפט השלום בהחלטת מינוי הכונסים מיום 10.3.14 הבהיר כי הוא מותיר לעצמו את שיקול הדעת והאפשרות להחליף את הכונסים אם יתברר כי הדבר דרוש.
...
סופו של דבר, וכדי שפסק הדין והחלטות בית משפט השלום, שהפכו לחלוטות לפני זמן רב תקוימנה, יש למנות כונס נכסים חיצוני.
לאור כל האמור, הבקשה לרשות ערעור נדחית.
בנסיבות העניין, אני מחייב את המבקשים בהוצאות המשיב בסכום כולל של 10,000 ₪ נכון להיום.

בהליך פירוקים (פר"ק) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

נוכח זאת, הגישה גולבד בקשה להחלפת כונס נכסים, כשטענת הליבה לבקשתה זו הנה ניגוד עניינים, בפרט בשים לב לבקשותיו של עו"ד בלנקין לביצוען של חקירות שונות, לרבות כלפי מנהל גולבד, מר משה גולד (להלן – "מר גולד").
...
ואפתח בדברי כב' נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב (דאז) א' אורנשטיין, שאליהם הפנה דווקא עו"ד בלנקין, בחדל"ת 17320-11-19, ולפיהם (סעיף 9 להחלטתו): - "סבורני שיש ליתן משקל בעת ההחלטה לגבי מינוי בעלי תפקיד כאשר מדובר בבקשה של נושה מובטח אף מן הפן החוזי. בהתאם למסמכי השעבוד, מסכים החייב למינוי בעל תפקיד שיציע הנושה המובטח. עסקינן בתניה חוזית שעל בית מהשפט לכבד ככלל, אלא אם יש טעמים שלא לעשות כן" .
יפה דרש ב"כ בעלי השעבוד בטענותיו, בהפנותו לפסק דין זה, באשר, ולא בכדי, ציין גם כב' הנשיא שנכון למנות כונס נכסים על פי בקשת בעלת השעבוד אלא אם כן יש טעמים מיוחדים שלא לעשות כן. בתמצית הדברים, מסקנתה של החלטתי הינה, שבנסיבות העניין, טעמים מיוחדים לכך, קיימים גם קיימים.
על רקע כל האמור לעיל בחרתי לאמץ את המלצת הכנ"ר. יציע הוא בתוך 7 ימים שמות של בעלי תפקיד ראויים המיומנים בחקירות מורכבות, מתוכם אבחר במתאים ביותר.

בהליך רשות ערעור אזרחי (רע"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בהחלטה מיום 5.7.2023 נקבע: "הטענות בעיניין כונס הנכסים ובקשה להחלפתו הועלו בבקשה מיום 18.6.2023 (סעיפים 14-20) ונדחו בהחלטת המותב הקודם שקבע כי לא הוצגה אינדיקאציה לניגוד עניינים של הכונס.
...
הבקשה נדחית, ללא צורך בקבלת תשובה".
נטען כי משלא צורף כונס הנכסים להליך, הגם שהטענות הן ביחס אליו, אזי דין הבקשה סילוק על הסף.
לפיכך, אין מדובר בהחלטת ביניים אשר מכריעה בפועל לגופן של הטענות אשר מועלות על ידי המבקשים ובהחלטות שניתנו עד כה אין טעות המצדיקה התערבות של ערכאת ערעור בשלב זה. לסיכום: א) בקשת רשות הערעור נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו