מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

נטל שכנוע של 51% מתוך 100%

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2016 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

די שגירסתו של מי שנושא בנטל השיכנוע תשכנע את ביהמ"ש ב- 51% מתוך 100% המבטאים וודאות מוחלטת על מנת לצאת ידי חובתו ואין נפקא מינא שנותרים 49% של אי ודאות.
...
סיכום מכל האמור לעיל אני מחליט לדחות את התביעה.
התובע ישלם לנתבעת הוצאות בסך 1,250 ₪ תוך 30 יום מיום קבלת פסק דין זה. ניתן היום, כ"ה ניסן תשע"ו, 03 מאי 2016, בהעדר הצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2016 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

די שגירסתו של מי שנושא בנטל השיכנוע תשכנע את ביהמ"ש ב- 51% מתוך 100% המבטאים וודאות מוחלטת על מנת לצאת ידי חובתו ואין נפקא מינא שנותרים 49% של אי ודאות (ראו: יעקב קדמי, בספרו "על הראיות" חלק רביעי, עמ' 1719- 1724 והפסיקה המובאת שם).
...
בהעדר פירוט מהותי, דין התביעה להידחות על הסף שכן מדובר בתביעה שכל מהותה "לצוד" נתבעים ללא הוכחה ראויה.
לאחר שעיינתי בהעתק מהאישור בדבר הפטור שצורף כנספח בלתי מסומן לתצהיר המשלים מטעם הנתבעת, נחה דעתי לקבוע כי הנתבעת לא עמדה בנטל הראיה הרובץ לפתחה ולא הוכיחה ברמה הנדרשת במשפט אזרחי את זכאותה הנטענת לפטור מארנונה כללית בגין מי מהנכסים נשוא הודעת הפטור.
שנית, לאור נוסחו של האישור שהציגה הנתבעת, הכולל סייג לפיו "אין בהכרה זו בכדי לנקוט עמדה בשאלת היותו של המוסד פועל לאיזה צורך, שתכליתו הפקת רווח כספי, בשאלה זו על הרשות המקומית לקבל החלטה בהתאם לבדיקה שתיערך על ידה", הרי שמתבקשת המסקנה כי אין מדובר באישור לצורכי פטור שתחולתו רטרואקטיבית (לעבר) אלא בתחולה פרוספקטיבית (לעתיד), ובכפוף לבדיקה שתיערך ע"י המועצה לפיה פעילות הנתבעת בנכס נשוא הפטור כמוסד חינוך אינה לתכלית של הפקת רווח כספי.
סיכום אשר על כן אני מקבל את התביעה, בחלקה, ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך 20,353 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום 18.11.14 ועד התשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2017 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

די שגירסתו של מי שנושא בנטל השיכנוע תשכנע את ביהמ"ש ב- 51% מתוך 100% המבטאים וודאות מוחלטת על מנת לצאת ידי חובתו ואין נפקא מינא שנותרים 49% של אי ודאות (ראו: יעקב קדמי בספרו "על הראיות" חלק רביעי עמ' 1719-1724 והפסיקה המובאת שם).
...
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, ובכל החומר הקיים בתיק ביהמ"ש, וכן בחנתי את ראיות הצדדים, החלטתי לדחות את התביעה.
סיכומו של דבר, לא שוכנעתי ברמה הנדרשת במשפט אזרחי בגרסת התובעת לפיה הנתבע ביצע עמה באופן אישי את העסקה נשוא התביעה, ודי בכך כדי להביא לדחיית התביעה.
סוף דבר אני מחליט לדחות את התביעה, ומחייב את התובעת לשלם לנתבע הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 2,500 ₪ (כולל) לתשלום תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

די שגירסתו של מי שנושא בנטל השיכנוע תשכנע את ביהמ"ש ב- 51% מתוך 100% המבטאים וודאות מוחלטת על מנת לצאת ידי חובתו ואין נפקא מינא שנותרים 49% של אי ודאות (ראו: יעקב קדמי, בספרו "על הראיות" חלק רביעי, עמ' 1719- 1724 והפסיקה המובאת שם).
...
לא הוכח בפניי ברמה מספקת כי טבריה פנתה למזמין בדרישה לפצותה בגין אבדן הרווח שנגרם לה עקב הפסקת העבודות של הפרויקט, ובעיקר לא הוכח בפניי כי טבריה קיבלה פיצוי כלשהו מהמזמין בגין נזק זה. אף מטעם זה דין התביעה בגין רכיב הפיצוי השני להידחות.
סוף דבר מכל האמור לעיל נחה דעתי לדחות את התביעה, וכך אני מורה.
אני מחייב את התובע לשלם לנתבעת הוצאות בסך 3,000 ₪ לתשלום תוך 30 יום מיום קבלת פסק דין זה. ניתן היום, ז' אב תשע"ח, 19 יולי 2018, בהעדר הצדדים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2018 בשלום עכו נפסק כדקלמן:

די שגירסתו של מי שנושא בנטל השיכנוע תשכנע את ביהמ"ש ב- 51% מתוך 100% המבטאים וודאות מוחלטת על מנת לצאת ידי חובתו ואין נפקא מינא שנותרים 49% של אי ודאות.
...
עיון בנספח 10 א' לכתב התביעה שכותרתו "סיכום פגישה לקראת חידוש העבודה בשטח 24.11.10" מעלה כי כבר בחודשי הביצוע הראשונים של עבודות הפרויקט עלה נושא החריגה בכמות עבודות החפירה לגבי עבודות הסדרת הנחל (ס' 3) ואף צוין כי "...יש לערוך בדיקה כמה חפירה בוצעה עד כה. החפירה שיש להשלים במעלה הנחל 630 מ"ק לפי 50 ₪ = 31,500 ₪". כמו כן, מעיון בנספח 16 לכתב התביעה (פרוטוקול ישיבת הרשות מיום 7/12/10) עולה כי הקבלן טען באותה ישיבה בפני הרשות כי ביצע כמויות חפירה גבוהות מאלה שצוין בכתב הכמויות של המכרז כאשר "לדעת המתכננת ציינה בכתב הכמויות הערכה שבדיעבד הסתבר שהיא נמוכה מאחר ולא ידענו עד לאיזה עומק מגיע הסלע". לאמור לעיל יש להוסיף כי במהלך חקירתו הנגדית של המהנדס דנינו, הוא אישר כי לא הייתה לו כל נגיעה לגבי בדיקת חשבונות שהגיש התובע לאישור הרשות טרם שמונה כמפקח הפרויקט (פ' עמ' 27 ש' 26- 29), וכי במסגרת תהליך בדיקתו את החשבון שהגיש הקבלן (הכוונה לחשבון חלקי 10) הוא השווה בין כתב הכמויות של המכרז לעומת הכמויות שדיווח הקבלן במסגרת החשבון הנדון "ועל פי זה אני מאשר או לא מאשר", כאשר לגרסתו היו "שינויים מינוריים" שלא גרמו לשינויים בכתב הכמויות המקורי (פ' עמ' 28 ש' 1- 7).
סוף דבר מכל האמור לעיל אני פוסק כדלקמן: אני מקבלת את התביעה של הקבלן יוסף עבוד, בחלקה, ומחייב את הרשות לשלם לו את הסך 84,350 ₪ בצרוף הרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום חילוט הערבות בפועל ועד התשלום המלא בפועל.
התביעה הנגדית של הרשות נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו