מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

נטל הוכחת יתרת חופשה על המעביד

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2017 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כידוע, הנטל להוכחת יתרת חופשה הוא על המעביד, ובכלל זה חובה עליו לדעת כמה ימי חופשה העובד ניצל, כמה נותרו לזכותו ולהציג פנקס חופשה שניהל עבור העובד (דב"ע לא/3-22 ליפוט נ' קסטנר (13.1.72); סעיף 26 לחוק חופשה שנתית, התשי"א- 1951).
...
מאחר והתובע אישר כי שולם לו מדי חודש סך של 1,200 ש"ח, הרי ששולם לו מלוא הסכום הנדרש לתגמולים, שכן 7.5% משכרו, שעמד על 9,321 ש"ח, הינם 699 ש"ח. לאור האמור, הנתבעים העבירו לתובע את מלוא הסכומים הנדרשים בהתאם לצו ההרחבה על מנת שיפרישם לתגמולים, ועל כן, התביעה ברכיב זה – נדחית.
סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה.
בהתאם לכך, אנו מחייבים את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע, בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לידיהם, את הסכומים הבאים: סך של 2,000 ש"ח בגין הפרת חוק הודעה לעובד.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2016 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

כידוע, הנטל להוכחת יתרת חופשה הוא על המעביד, ובכלל זה חובה עליו לדעת כמה ימי חופשה העובד ניצל, כמה נותרו לזכותו ולהציג פנקס חופשה שניהל עבור העובד (דב"ע לא/3-22 (דב"ע ליפוט נ' קסטנר (13.1.72); סעיף 26 לחוק חופשה שנתית, התשי"א- 1951).
...
סוף דבר התביעה מתקבלת בחלקה.
בהתאם לכך, ישלם הנתבע 3 לתובע, בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לידיו, את הסכומים הבאים: סך של 7,740 ש"ח בגין פיצויי פיטורים.
בנוסף, ישלם הנתבע 3 לתובע, בתוך 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לידיו, סך של 10,000 ש"ח כפיצוי מכוח חוק הגנת השכר, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל לתובע.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

נטל ההוכחה בדבר יתרת החופשה מוטל על המעסיק.
...
[45: סע' 11 לתצהיר הנתבע] [46: נספח 6 לתצהיר הנתבע] אנו דוחים את טענת הנתבעים לפיה התובע זכה לתמורה בגין עבודתו בשעות נוספות במסגרת הגמול הגלובאלי.
לא מצאנו להסתמך על התיעוד בכרטיסי הנוכחות ואת מהנימוקים הבאים: ראשית, עורכת המסמך, אשתו של הנתבע, לא הובאה לעדות.
סוף דבר הנתבעת 1 תשלם לתובע את הסכומים הבאים: א. בגין פיצויי פיטורים סך 8,876 ₪; ב. בגין הפקדות מעסיק לגמל סך 4,823.5 ₪; ג. בגין סכומים שנוכו מהשכר ולא הועסקו לקופת הביטוח סך 164 ₪; ד. כהפרשי שכר וגמול בגין עבודה בשעות נוספות סך 55,753.5 ₪; ה. בגין פדיון חופשה שנתית סך 5,236 ₪; ו. כפיצוי בגין פגמים בתלושי השכר סך 6,000 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בפסיקה נקבע, כי נטל ההוכחה בדבר יתרת החופשה מוטל על המעסיק (דב"ע (ארצי) לא/22 - 3 ציק ליפוט נ' חיים קסטנר, פד"ע ג 215, 219 (1972)).
...
לפיכך, אנו קובעים כי התובע הועסק בפועל 42.5 שעות עבודה שבועיות (45 שעת בניכוי שעתיים וחצי שעות הפסקה).
סוף דבר תביעת התובע מתקבלת בחלקה.
הנתבעים ישלמו לתובע, ביחד ולחוד, בתוך 30 יום מקבלת פסק הדין לידיהם, את הסכומים הבאים: תמורת הודעה מוקדמת – 1,400 ₪; פיצוי בגין אי עריכת שימוע – סך 8,000 ₪; הפקדות לפנסיה – סך 1,297 ₪; פדיון חופשה – סך 2,850 ₪; סכומים אלו יישאו הפרשי ריבית והצמדה כחוק מיום 10.06.20 ועד לתשלום בפועל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בכל הנוגע לרכיב פדיון החופשה, נטל ההוכחה בדבר יתרת החופשה מוטל על המעסיק אשר מחובתו לנהל פנקס חופשה שנתית.
...
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שבתיק ושקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
לטענת המשיב שולם לו בתקופת עבודתו אצל הנתבעת שכר יומי העומד על כ- 300 ₪, ומלבדו לא קיבל כל תוספת או זכות סוציאלית והוא אף פוטר בסופו של דבר מבלי שנערך לו שימוע או גמר חשבון.
סיכומו של דבר, הגשת תביעה על ידי עובד שעבודתו אצל המבקשת אינה מוכחשת, הכוללת ברובה רכיבי זכויות סוציאליות שאין עדות לתשלום שלהן במלואן בשל העובדה שהנתבעת לא קיימה את החובות הרישומיות המוטלות עליה, ואשר לגבי חלקן הנטל להוכחת התשלום מוטל על המבקשת בהתאם לדין, עומדת ברף של הוכחת ראשית ראיה ואף מתקיימים לגביה טעמים מיוחדים בגינם אין הצדקה לחיוב המשיב בהפקדת ערובה.
לפיכך ומכל הטעמים עליהם עמדתי לעיל – הבקשה נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו