מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

נטל ההוכחה על שעות נוספות בעבודה

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

מנוסח הוראות סעיף 26(ב) לחוק הגנת השכר ומהפסיקה[footnoteRef:18] עולה כי כאשר העובד טוען שעבד במסגרת שעות נוספות או בימי המנוחה השבועית בהקף החורג מ- 60 שעות בחודש במצטבר, לרבות ביום המנוחה השבועי, הרי שמדובר בתביעה כספית, לגביה יוטלו נטל הבאת הראיות ונטל ההוכחה על העובד.
...
דין התביעה ברכיב זה להידחות בהיעדר סמכות עניינית.
סוף דבר התביעה העיקרית מתקבלת בחלקה.
הנתבע ישלם לתובע את הסכומים הבאים: כהפרשי שכר וגמול בגין עבודה בשעות נוספות סך 30,625.3 ₪; בגין פיצוי פיטורים סך 27,825 ₪; בפיצוי חלף הפקדות מעסיק לגמל סך 20,800 ₪; בגין דמי הבראה סך 7,379 ₪; בגין שכר עבודה לחודשים 6/20 – 7/20 סך 6,476 ₪; בגין מענק שנתי סך 7,680 ₪; בגין דמי כלכלה סך 6,400 ₪; בגין פדיון חופשה שנתית סך 10,716 ₪ בגין דמי חגים סך 4,487 ₪.

בהליך ביטוח לאומי (ב"ל) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

הנתבע טען כי התובעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי נדבקה בנגיף הקורונה, משלא הצביעה על מטופל שהיה חולה עמו נפגשה בעבודה.
מאחר ומדובר בגורם שאינו נראה לעין נטל ההוכחה על התובעת, בבחינת המוציא מחברו עליו הראיה.
עבודתה בוצעה 4 ימים בשבוע 6 שעות מדי יום, וכן שעות נוספות.
...
על פי פסק דין זה, "התביעה להכרה במחלת הקורונה כפגיעה בעבודה, בשים לב לכך שהידבקות במחלה יכולה להתרחש בסביבות חיים שונות של המבוטח ושל בני משפחתו הגרים עמו (להלן – בני ביתו) מחייבת מסקנה כי סביר יותר שהמבוטח נדבק בסביבת העבודה מאשר בסביבה אחרת". עוד צויין שם כי המוסד לביטוח לאומי, מקום בו יש הוכחה שהמבוטח נחשף במסגרת העבודה לחולה מאומת, בזמן סביר מהזמן שאובחן כחולה, נוטה להכיר בתביעה.
התובעת לא נבדקה אך זאת לאחר שפנתה לייעוץ ונאמר לה לא להיבדק ולכן לא תמוהה התנהלותה בניגוד לעמדת הנתבע -שנדחית.
סוף דבר דין התביעה להתקבל.
לאחר ששקלנו את מכלול ההליך ושנדרש בו, הנתבע ישלם שכ"ט ב"כ התובעת בסך 6,500 ₪ תוך 30 יום.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה חיפה נפסק כדקלמן:

בין השאר נאמר בו, כדלקמן: "(א) בתובענה של עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, שבה שנויות במחלוקת שעות העבודה שבעדן נתבע השכר, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת, אם המעסיק לא הציג רשומי נוכחות מתוך פנקס שעות עבודה, ככל שהוא חייב לנהלו;
" מהאמור לעיל עולה, כי בהעדר פנקס שעות עבודה לפי סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 (להלן: "חוק שעות עבודה ומנוחה"), מוטל הנטל על המעסיק/ה להוכיח שהעובד/ת לא עבד שעות נוספות, וזאת עד לתקרה של 15 שעות נוספות בשבוע או 60 שעות נוספות בחודש.
...
הפיצוי שאנו קובעים להלן, נקבע על ידינו לאור ההשלכות הניכרות שהיו לאי-קבלת תלושי השכר לגבי ידיעותיו של התובע – עובד מוחלש, כאמור לעיל, ובכל הקשור לזכויותיו, ואף ביחס לשאלה מי היתה מעסיקתו.
לאחר ששקלנו את כלל נסיבות העניין, הגענו למסקנה כי יש לחייב את הנתבעת בסך של 12,500 ₪ בגין אי-הנפקת תלושי שכר לתקופה שבנדון.
סוף דבר לסיכום – לאור כל האמור לעיל, נקבע בזאת, כדלקמן – - אשר לסעדים הלא ממוניים – דין התביעה להתקבל, ועל הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בגין אי-מתן הודעה לעובד בסך של 7,500 ₪ ופיצוי בגין אי-מתן תלושי שכר בסך של 12,500 ₪.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה ירושלים נפסק כדקלמן:

אי רישום מדויק של שעות עבודתו של התובע מעביר לנתבעת נטל לסתור חזקה שהתובע הועסק ב-60 שעות נוספות בחודש, אך למען הזהירות, נכון התובע להסתפק בחישוב לפי 40 שעות נוספות בחודש, ועל כן יש לחייב את הנתבעת לשלם לו גמול עבודה בשעות נוספות בגין 27 שעות נוספות לחודש, לפי תעריף 125% לפי תעריף שעתי בסך 88.21 ₪.
בית הדין סבור שהנתבעת לא הרימה את הנטל להוכיח טענה זו. מדובר בנטל כבד, לשכנע שלא הייתה כל אפשרות פקוח על שעות העבודה של העובד, בשל תנאי עבודתו ונסיבותיה.
בנסיבות שבהן לא הוכחה טענת הנתבעת בדבר יציאת התובע להפסקה בת שעה, בית הדין מקבל את תחשיבו של מר אברג'ל ופוסק לתובע גמול עבודה בשעות נוספות בסך 66,270.34 ₪.
...
התביעה לפיצוי לדוגמה לפי סעיף 26א לחוק הגנת השכר התובע זנח בסיכומיו תביעה זו והיא נדחית בזה.
התוצאה התביעה מתקבלת חלקית.
הנתבעת תשלם לתובע סך 66,270.34 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1.2.21 עד לתשלום בפועל.

בהליך סכסוך עבודה בסמכות שופט (סע"ש) שהוגש בשנת 2023 באזורי לעבודה תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

זכאות התובע לתמורה בגין עבודה בשעות נוספות לטענת התובע, מאחר שהנתבעת לא טירחה לנהל פנקס שעות עבודה, חל תיקון 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958 (להלן: "חוק הגנת השכר") וחל על העסקתו הכלל בדבר העברת נטל ההוכחה על 7 שעות נוספות שבועיות או 24 שעות נוספות חודשיות.
...
משכך, התביעה להרמת מסך, נדחית.
סוף דבר לאור כלל האמור, דין תביעתו של התובע להתקבל בחלקה והכל כמפורט לעיל.
התביעה כנגד הנתבע 2 נדחית.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו