מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

נזקים לרכוש שכן בהריסת בתי מחבלים

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

בית המשפט המחוזי בבאר שבע בפני: כב' ס. הנשיאה, השופט אריאל ואגו - אב"ד כב' השופט אלון אינפלד כב' השופט אריאל חזק תפ"ח 6908-10-20 בעיניין: המאשימה: מדינת ישראל באמצעות פמ"ד - עו"ד ענבל חיים הנאשם: סאלם אבו דאהר באמצעות סנ"צ - עו"ד אכרם חסונה גזר דין
עוד הוטעם, שאין לזקוף לזכותו של הנאשם, את העובדה שבסופו של יום לא נגרם נזק לרכוש או לחיי אדם, כתוצאה ממעשיו, שכן - לא נבע הדבר מחרטתו של הנאשם, אלא מנסיבות אחרות, שלא היו נתונות לשליטתו.
בהקשר זה, שבה התובעת על עמדתה, כי אין לזקוף לזכותו של הנאשם אי-היתממשות פוטנציאל הנזק, משהגורמים לכך היו חצוניים, ולא נבעו מחרטה שלו, או מחזרתו מרצונו לפגוע בחיי אדם ולזרוע הרס; המשאבים העצומים המושקעים בהגנה על ביטחון המדינה וגבולותיה, ובכללם במניעת הסתננויות, נוכח פעולות הנאשם ודומיו.
שכן, בעוד העונש המאקסימאלי לעבירה של ניסיון לרצח, לפי חוק העונשין, עומד על 20 שנות מאסר, חוק המאבק, בסעיף 37(א) האמור, מכפיל, הלכה למעשה, את העונש, משום שנעברה בנסיבות של טירור.
...
אשר לסיבות שהביאו את הנאשם לבצע העבירות - אין בידי לקבל טענת ההגנה, כאילו נעשה הדבר בתמימות, ואך, בשל מניעים כלכליים, ומתוך דוחק, ורצון לסייע בפרנסה.
שקלול הנסיבות, המשליכות על קביעת העונש בתוך המתחמים, בנתון לסוג העבירות הנדונות, היה מביא לכלל מסקנה של קביעתו, לגבי כל אישום, קרוב יותר לצד התחתון, מאשר לצד העליון, של כל מתחם.
סוף דבר: לאור האמור, ומהשיקולים שצוינו, אציע לגזור על הנאשם עונש כולל, בגין המעשים שעליהם הורשע, ובהתחשב במתחמי העונש שפורטו והוצגו לעיל.

בהליך גרימת מוות בנהיגה רשלנית (גמ"ר) שהוגש בשנת 2023 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

עלינו לתת את הדעת לאויב הנורא הזה מבית, שמאז קום המדינה הפיל 14,000 חללים, ב-1,500 יותר ממספר הנופלים בארבע המלחמות הגדולות, במלחמות ההתשה ובפעולות המחבלים.
במעשיו המתוארים, גרם הנאשם בנהיגתו הרשלנית למותו של אדם ולחבלה של ממש לאחר וכן נזק לרכוש.
הנאשם מסר כי זוכר שהתעורר בבית החולים ושם נודע לו כי נהרג אדם, אשה ניפצעה קשה וגבר ניפצע קל, ומקבל אחריות על הנהיגה ועל הפגיעה והנזק שגרם.
עוד יש לזכור את פציעתה הקשה של יוליה, פציעה אשר הרסה במחי יד את עתידה והותירה אותה כשבר כלי, נכה למשך כל ימי חייה לא אוכל להיתעלם גם מפציעתו של ודים, אשר למרבה המזל לא ניחבל קשות בגופו אולם נפשו נותרה פצועה וכל זאת, בשל רגע של חוסר תשומת לב, עת נהג הנאשם במשאית, סטה מנתיב הנסיעה לכיוון השול, לא הבחין במנוח, ביוליה וודים כשהם עומדים בתוך השול, וגרם לתוצאה הטראגית.
בית המשפט מבהיר כי מדובר בפצוי סמלי בלבד ואין בו די להוות אמת מידה ו/או קביעת "שוויו" של אדם, שכן, אין סכום בעולם אשר יכול להוות נחמה למשפחת המנוח ו/או לנפגעים.
...
לאור האמור, ולאחר ששקלתי את חומרת העבירות והתוצאה הקשה, האינטרס הציבורי בשמירה על חיי אדם ומניעת תאונות דרכים, את מתחם הענישה הנוהג בעבירה זו, את נסיבותיו האישיות של הנאשם, העבר התעבורתי, העובדה שהנאשם בחר לקחת אחריות מלאה ולהודות באשמה תוך חיסכון בזמן שיפוטי יקר, הבעת הצער העמוק, וכן נסיבותיו האישיות של הנאשם כעולה מתסקיר שירות המבחן כאמור, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: מאסר בפועל אני דן את הנאשם למאסר בפועל למשך 16 חודשים.
מאסר על תנאי אני דן את הנאשם למאסר לתקופה של 12 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים.
פיצוי הנני גוזר על הנאשם פיצוי כספי בסך 36,000 ₪ אשר יחולקו באופן הבא: 20,000 ₪ לטובת עזבון המנוח 12,000 ₪ לנפגעת העבירה יוליה.

בהליך גרימת מוות בנהיגה רשלנית (גמ"ר) שהוגש בשנת 2023 בתעבורה מחוז מרכז נפסק כדקלמן:

עלינו לתת את הדעת לאויב הנורא הזה מבית, שמאז קום המדינה הפיל 14,000 חללים, ב-1,500 יותר ממספר הנופלים בארבע המלחמות הגדולות, במלחמות ההתשה ובפעולות המחבלים.
במעשיו המתוארים, גרם הנאשם בנהיגתו הרשלנית למותו של אדם ולחבלה של ממש לאחר וכן נזק לרכוש.
הנאשם מסר כי זוכר שהתעורר בבית החולים ושם נודע לו כי נהרג אדם, אשה ניפצעה קשה וגבר ניפצע קל, ומקבל אחריות על הנהיגה ועל הפגיעה והנזק שגרם.
עוד יש לזכור את פציעתה הקשה של יוליה, פציעה אשר הרסה במחי יד את עתידה והותירה אותה כשבר כלי, נכה למשך כל ימי חייה לא אוכל להיתעלם גם מפציעתו של ודים, אשר למרבה המזל לא ניחבל קשות בגופו אולם נפשו נותרה פצועה וכל זאת, בשל רגע של חוסר תשומת לב, עת נהג הנאשם במשאית, סטה מנתיב הנסיעה לכיוון השול, לא הבחין במנוח, ביוליה וודים כשהם עומדים בתוך השול, וגרם לתוצאה הטראגית.
בית המשפט מבהיר כי מדובר בפצוי סמלי בלבד ואין בו די להוות אמת מידה ו/או קביעת "שוויו" של אדם, שכן, אין סכום בעולם אשר יכול להוות נחמה למשפחת המנוח ו/או לנפגעים.
...
לאור האמור, ולאחר ששקלתי את חומרת העבירות והתוצאה הקשה, האינטרס הציבורי בשמירה על חיי אדם ומניעת תאונות דרכים, את מתחם הענישה הנוהג בעבירה זו, את נסיבותיו האישיות של הנאשם, העבר התעבורתי, העובדה שהנאשם בחר לקחת אחריות מלאה ולהודות באשמה תוך חיסכון בזמן שיפוטי יקר, הבעת הצער העמוק, וכן נסיבותיו האישיות של הנאשם כעולה מתסקיר שירות המבחן כאמור, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: מאסר בפועל אני דן את הנאשם למאסר בפועל למשך 16 חודשים.
מאסר על תנאי אני דן את הנאשם למאסר לתקופה של 12 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים.
פיצוי הנני גוזר על הנאשם פיצוי כספי בסך 36,000 ₪ אשר יחולקו באופן הבא: 20,000 ₪ לטובת עזבון המנוח 12,000 ₪ לנפגעת העבירה יוליה.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ההתפרעויות כללו חסימת כבישים, יידוי אבנים ובקבוקי תבערה, ירי זיקוקים וגרימת נזק לרכוש.
בעקבות ההצתה ומעשי ההרס, ובין היתר מעשיהם של הנאשמים לרבות נאשם 4 ונאשם 5, נגרמו למלון נזקים כבדים בשווי של מעל 2 מיליון ₪.
יתר על כן נטען שפוטנציאל הנזק הגלום במעשיו של הנאשם 5 בארועי מלון "האפנדי", כאשר דלת המלון כבר בערה, גבוה ביותר, שכן היה בו כדי להוות סכנה ישירה וממשית לפגיעות גוף וחיי השוהים במלון; זאת, מעבר לכלל שהפסיקה קבעה לפיו בשליחת אש טמונה סכנה להתפשטותה וגרימת נזק נרחב.
· ע"פ 2313/22 וסים סרור נ' מדינת ישראל (7.11.22); הושתו על המערערים עונשי מאסר בפועל של 34 חודשים בגין הרשעתם במעשה טירור של תקיפה בנסיבות מחמירות, בשל מעורבותם בארוע של תקיפת יהודי בעיצומו של מבצע "שומר החומות". באותו מקרה עת נהג יהודי סמוך לוואדי אלג'וז בירושלים בדרכו לתפילה התגודדו סביבו אנשים והחלו לתקוף אותו ואת רכבו; כאשר יצא מהרכב והתחיל להמלט אחד הפורעים תפס אותו, הפיל אותו והכה אותו בכל חלקי גופו.
· ע"פ 5794/15 מדינת ישראל נ' שלמה טויטו (31.10.16); שני נאשמים בפרשת הצתת בית הספר הדו-לשוני בירושלים, אשר נגרם לו נזק כבד בעקבות ההצתה.
...
בהתאם לכך, הוספו 8 חודשי מאסר לעונש של כל אחד מהנאשמים כך שבסופו של דבר העונשים הועמדו על 32 חודשים ו-38 חודשים.
הקשר היחיד בין האירועים השונים הינו אירועי ההתפרעות של אותם ימים ואין בכך כדי להוביל למסקנה כי מדובר באירוע אחד.
בהתחשב בכל האמור לעיל, הנני מטיל עונשים בתוך המתחמים כדלקמן: על נאשם 4: באישום הראשון – 9 חודשי מאסר בפועל; באישום השני – 26 חודשי מאסר בפועל; באישום השלישי – 30 חודשי מאסר בפועל.

בהליך גרימת מוות בנהיגה רשלנית (גמ"ר) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

עלינו לתת את הדעת לאויב הנורא הזה מבית, שמאז קום המדינה הפיל 14,000 חללים, ב-1,500 יותר ממספר הנופלים בארבע המלחמות הגדולות, במלחמות ההתשה ובפעולות המחבלים.
במעשיו המתוארים, גרם הנאשם בנהיגתו הרשלנית למותו של אדם ולחבלה של ממש לאחר וכן נזק לרכוש.
הנאשם מסר כי זוכר שהתעורר בבית החולים ושם נודע לו כי נהרג אדם, אשה ניפצעה קשה וגבר ניפצע קל, ומקבל אחריות על הנהיגה ועל הפגיעה והנזק שגרם.
עוד יש לזכור את פציעתה הקשה של יוליה, פציעה אשר הרסה במחי יד את עתידה והותירה אותה כשבר כלי, נכה למשך כל ימי חייה לא אוכל להיתעלם גם מפציעתו של ודים, אשר למרבה המזל לא ניחבל קשות בגופו אולם נפשו נותרה פצועה וכל זאת, בשל רגע של חוסר תשומת לב, עת נהג הנאשם במשאית, סטה מנתיב הנסיעה לכיוון השול, לא הבחין במנוח, ביוליה וודים כשהם עומדים בתוך השול, וגרם לתוצאה הטראגית.
בית המשפט מבהיר כי מדובר בפצוי סמלי בלבד ואין בו די להוות אמת מידה ו/או קביעת "שוויו" של אדם, שכן, אין סכום בעולם אשר יכול להוות נחמה למשפחת המנוח ו/או לנפגעים.
...
לאור האמור, ולאחר ששקלתי את חומרת העבירות והתוצאה הקשה, האינטרס הציבורי בשמירה על חיי אדם ומניעת תאונות דרכים, את מתחם הענישה הנוהג בעבירה זו, את נסיבותיו האישיות של הנאשם, העבר התעבורתי, העובדה שהנאשם בחר לקחת אחריות מלאה ולהודות באשמה תוך חיסכון בזמן שיפוטי יקר, הבעת הצער העמוק, וכן נסיבותיו האישיות של הנאשם כעולה מתסקיר שירות המבחן כאמור, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: מאסר בפועל אני דן את הנאשם למאסר בפועל למשך 16 חודשים.
מאסר על תנאי אני דן את הנאשם למאסר לתקופה של 12 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים.
פיצוי הנני גוזר על הנאשם פיצוי כספי בסך 36,000 ₪ אשר יחולקו באופן הבא: 20,000 ₪ לטובת עזבון המנוח 12,000 ₪ לנפגעת העבירה יוליה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו