מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

נזקי רכוש לרכב שכור חלופי צביעה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2016 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה כספית, בסדר דין מהיר, שעילתה הפרשים שלא שולמו בגין ניזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים מיום 26.02.2014, בין כלי רכב, מ"ר 60-862-52 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 91-901-01, שבעת התאונה היה בבעלות הנתבעת (להלן: "אוטובוס") (ולהלן: "התאונה").
על יסוד מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית משמאי הרכב מטעם הצדדים, במהלך חקירתם בבית המשפט, ולאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות בתיק, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוואנטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להיתקבל חלקית, כדלקמן: הקזוז שביצעה הנתבעת מעלות תיקון הרכב, על שיעורו, בדין יסודו והוא מתקבל; שיעור ירידת הערך שנקבע בחוות דעת שמאי התובעת בדין יסודו והוא מתקבל; ראשי הנזק של שכירת רכב חלופי, דמי טפול בגין הארוע ומע"מ נדחים.
שיעור ירידת הערך שקבע שמאי התובעת מורכב מהרכיבים הבאים: תיקון דופן אחורית - 5%; פגיעה ברצפת המטען – 4.5%; פגיעה בקורת מירכב אחורית ימינית – 2.5%; פגיעה בקורת מירכב אחורית שמאלית – 1.5%; פגיעה בקצוות הכנפיים אחוריות – 3%; צביעה בלתי מקורית – 5.5%.
...
מכאן, שדין ראש נזק זה להידחות גם הוא.
סיכום התביעה מתקבלת חלקית, כפי האמור בפתח סעיף 5 לעיל.
הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים: 7.1.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2020 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

בשונה בגין ניזקי גוף חלילה בתביעה בגין ניזקי רכוש רכב לא נהוג לפסוק פיצוי בגין עגמת נפש ולא הוכח כי במקרה שלפנינו נגרמה עוגמת נפש מיוחדת לתובעים, לפיכך, אני דוחה רכיב תביעה זה. לעניין פיצוי בגין אובדן ימי עבודה בגין השבתת הרכב עקב התיקון במוסך.
רביעית, מכוח חובת תום הלב הכללית, מוטלת על הניזוק/ת חובת הקטנת הנזק, כך שניתן היה לשכור רכב חלופי במקום הרכב שהיה בתיקון.
השמאי המליץ על פיצוי בשיעור 3% משווי הרכב הכולל את ירידת ערך וצביעת הגג.
...
אני מקבל את רכיב התביעה בגין התייקרות תשלומי פרמיה למבטחת עקב הפעלת הפוליסה וקבלת הפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לרכב בסך של 460 ₪ לשנה ולמשך 3 שנים סה"כ 1,380 ש"ח. לעניין רכיב התביעה בסך של 5,000 ₪ בגין עגמת נפש.
לסיכום, אני דוחה רכיב תביעה זה. לעניין פיצוי בגין ירידת ערך בעת מכירת הרכב.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעים יחדיו בתוך 30 ימים פיצויים בסך של 1,380 ₪ בלבד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2015 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

זוהי תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין ניזקי רכוש לרכב התובע.
הואיל ומחוות דעת השמאי שהם עולה כי ירידת הערך נקבעה בנוגע לשני אירועים תאונתיים (פחחות וצבע משני צדי הרכב, כאשר אין התיחסות לירידת ערך בשל הנזק בחלקו הקידמי של הרכב, הרי שיש להפחית מירידת הערך פעמיים הישתתפות עצמית, ומכאן שהתובע זכאי לקבלת פיצוי בגין ירידת ערך בשיעור של 1% העומד על סך של 1,615 ₪.
התובע טוען כי הנתבעת סירבה להעמיד לרשותו רכב חלופי, וזאת בהתאם לזכותו על-פי תנאי הפוליסה, ולפיכך נגרמו לו נזקים בסכום של 1,392 ₪, בהתאם להצעה טלפונית שקבל מחברת השכרה בעיניין עלות השכרת הרכב החלופי.
...
התובע אף לא צירף הצעת מחיר המעידה על הסכום אותו הוא דורש, ועל כן יש לדחות את התביעה לגבי ראש נזק זה. התובע דורש לחייב את הנתבעת בהוצאותיו בגין תשלום שכ"ט השמאי מטעמו דורון עד ותשלום חלקו בשכ"ט השמאי שהם, אשר מונה על ידי בית המשפט.
בעניין זה איני מקבלת את טענת הנתבעת.
סיכומו של דבר: אני מחייבת את הנתבעת לשאת בהפרש נזקי רכב התובע בסכום של 8,578 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 26.8.12 ועד התשלום בפועל; בתשלום שכרו של השמאי דורון עד בסכום של 1,854 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 27.11.12 ועד התשלום בפועל; בתשלום שכרו של השמאי עזרא שהם בסכום של 1,770 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 19.2.14 ועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2018 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

התובע טוען כי הוא נשא בעלות תיקון הנזקים, בעלות שכ"ט שמאי רכב, בעלות שכירת הרכב החלופי בזמן שרכבו היה בתיקון.
עם זאת, מקום שהשמאי מטעם התובע טען כי ירידת הערך נעשתה אך על בסיס צביעה לא מקורית, מעצם היותה צביעה בלתי מקורית, כך שגם אם הייתה נעשית בדיקה נוספת על ידו לאחר הצביעה לא היה בכך כדי לשנות משעור ירידת הערך, אני מקבל את הסברו של השמאי מטעם התובע לעניין קביעת ירידת הערך בגין צביעה בלתי מקורית ברכב חדש שגילו פחות משנתיים.
הואיל ועל פי טופס הודעה על התאונה (ת/1) ועל פי דוח השמאי מטעם התובע, עולה, לכאורה, כי רכב התובע היה מבוטח על ידי מגדל חברה לביטוח בע"מ בעת התאונה, הרי שעל התובע לצרף אישור אי הגשת תביעה מאת מבטחתו או תצהיר כדין, לפיו בעת התאונה רכבו לא היה מבוטח בביטוח ניזקי רכוש.
...
אמנם, התובע לא צירף דוח עבר ביטוחי הדרוש שבאמצעותו ניתן לבדוק אם לא נקבעה בעבר לרכב ירידת ערך בגין אותו מוקד נזק, ברם, מאחר שרכב התובע הינו רכב שהיה חדש בעת התאונה (רכב בן פחות משבעה חודשים) ולאור אופי הנזק, אני סבור כי לא על כך ייפול הדבר.
באשר לגובה שכ"ט שמאי מטעם התובע, אומר כי לאחר שבחנתי את היקף הנזק, לרבות מספר מוקדי הנזק, ואת כמות הבדיקות שנעשו על ידי השמאי, כאשר השמאי טוען כי בדק את הרכב פעמיים ולעומת זאת על גבי דוח השמאי צוין רק תאריך של בדיקה אחת, ולאחר שהבאתי בחשבון כי מדובר בדוח פרטי (לא באמצעות מבטחת רכב התובע) אני סבור כי מדובר בשכ"ט גבוה משכ"ט שמאי רכב הנהוג בענף שמאות הרכב.
לפיכך, התביעה מתקבלת חלקית, כך שיש להפחית ממנה סך של 5,751 ₪, כאמור בסעיפים 5.4 ו-5.7 לעיל, והיתרה תשולם כנגד המצאת אישור אי הגשת תביעה ודוח עבר ביטוחי מאת מבטחת רכב התובע.

בהליך תביעה קטנה (ת"ק) שהוגש בשנת 2021 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה כספית שהוגשה לסך של 11,886 ₪ בגין ניזקי רכוש-רכב בתאונת דרכים שארעה בתאריך 3.5.2020.
כאשר יצא מרכבו, ראה אשה ברכב שפגע בו מאחור, שהתנצלה בפניו ומסרה כי לא שמה לב. אשר לנזקים, מתבקש פיצוי בהתאם לחוות דעת השמאי מטעם התובעים אשר במסגרתה נאמדו הנזקים לרכב התובעים בסך של 6,201 ₪; שכר טירחת השמאי בסך של 585 ₪; עלות של שכירות רכב חלופי למשך חודש בסך של 2,600 ₪; והוצאות התביעה בסך של 2,500 ₪.
כאמור, ביום 21.3.2021 הגישו התובעים בקשה, אליה צורפה הצהרה של מר משה סלינס (פחח רכב), שלפיה ביצע שני תקוני פח וצבע ברכב בשנת 2019, ללא תשלום, במוסך ברחוב אצ"ל 41 בראשון לציון, וציין בסוף ההצהרה "אני מוכן להעיד בכל זמן שיודיע לי כבוד בית המשפט, בהזמנה ובתשלום עד כדין". הנתבעות הגישו תגובה שלפיה מדובר בתצהיר עמום, שאינו מהוה אסמכתא לדבר, ואף אינו חתום ומאומת על ידי עו"ד ולפיכך, לא ניתן לראות בתצהיר כהוכחת נזק.
...
אין בידי לקבל טענות הנתבעות.
אשר על כן, התביעה מתקבלת בחלקה.
הנתבעות ישלמו לתובעים את הסכומים הבאים: סך של 6,201 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לרכב בתאונה מושא התביעה בהתאם לחוות דעת השמאי מטעם התובעים.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו