מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

נזקי רכב רכוש בתאונת דרכים

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2021 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה כספית מיום 22.11.20 ע"ס 11,482 ₪ בגין ניזקי רכב-רכוש בתאונת דרכים מיום 4.5.20 בין רכב פרטי של התובעים לבין משאית של הנתבעת.
...
על-פי ההלכה הפסוקה, במשפט אזרחי יש לקבוע שבעל דין הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו כאשר, בסופו של משפט ועל יסוד מכלול הראיות שהוגשו ע"י כל בעלי הדין, יש להסיק שמאזן ההסתברויות נוטה לכיוונו של בעל הדין שנטל ההוכחה מוטל עליו, כלומר שממכלול הראיות מוסק שגרסתו העובדתית של אותו בעל דין הינה מסתברת ומתקבלת יותר על הדעת וקרובה יותר לאמת מאשר גרסתו הנגדית של בעל הדין שכנגד [ע"א 78/04 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ (לא פורסם, 5.10.06); ע"א 8385/09 המועצה המקומית סאג'ור נ' סונול ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 9.5.11); רע"א 1530/13 גדלוב נ' הארגז – מפעל תחבורה בע"מ (פורסם בנבו, 5.5.13)].
מן הכלל אל הפרט - הכרעה לאחר שבחנתי את טענות ואת ראיות הצדדים ובהתבסס על הדין החל הנ"ל, לא שוכנעתי כי עלה בידי התובעים להטות את מאזן ההסתברויות לטובתם, כלומר התובעים לא הצליחו להוכיח כי גרסתם, העולה מן העובדות שהוכחו, מסתברת ומתקבלת יותר על הדעת וקרובה יותר לאמת מאשר גרסת הנתבעת.
סיכום התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה כספית מיום 19.5.19 ע"ס 51,600 ₪ בגין ניזקי רכב-רכוש בתאונת דרכים מיום 18.4.17 בין אופנוע התובע לבין מכונית פרטית של הנתבעת.
...
שאלת הוכחת הנזק שוכנעתי עפ"י מכלול הראיות כי הנזק הנטען בכתב התביעה הוכח באופן מספיק, בחלקו.
סיכום התביעה מתקבלת, באופן חלקי.
הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים: סך של 41,788 ₪, בגין הנזקים המוכחים (סך של 40,288 ₪ עפ"י חווה"ד + סך של 1,500 ₪ עלות חווה"ד), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום היווצרות הנזקים 17.5.17 ועד יום התשלום המלא בפועל.
בשיעור שכה"ט הנמוך הבאתי בחשבון ההתנהלות הבעייתית הנ"ל מטעם התובע, גם בעניין מניעת הצגת ראיה רלוונטית מביהמ"ש. ההודעה לצד שלישי נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה כספית ע"ס 33,482 ₪ בגין ניזקי רכב-רכוש בתאונת דרכים מיום 5.1.18.
...
דיון והכרעה דין התביעה – להידחות.
מסקנתי הינה כי לא הוכח, עפ"י מבחני ההסתברות הנוהגים במשפט האזרחי ועפ"י מכלול הראיות שהוגשו ואף שלא הוגשו, כיצד ביוק התרחשה התאונה (פרט לכך שהוכח ששני הרכבים המעורבים נכנסו בנסיעה שוטפת/רציפה לצומת מכיוונים מנוגדים על גבי אותו כביש, כאשר המונית נוסעת ישר בצומת והפרטית פונה שמאלה, ולכן חותכת את נתיב המונית, ושני הרכבים מתנגשים בתוך הצומת), וממילא לא הוכח מי מהנהגים אשם, ככל שמי מהם אשם, ואפשר גם (למצער תאורטית) כי דווקא הנתבעות אשמות, אך התובעת בחרה שלא לבחון עניינית אפשרות זו, למרות היתכנותה וסבירותה הלכאוריות בנסיבות.
סיכום התביעה נדחית.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה כספית מיום 20.1.20 ע"ס 71,318 ₪ בגין ניזקי רכב-רכוש בתאונת דרכים מיום 6.5.19 בין רכב התובעת (טנדר מתוצרת שברולט סילברדו) לבין רכב הנתבעים (משאית מתוצרת סקניה).
...
אני ער לכך שמדובר במסקנה בלתי פשוטה ואולי גם בלתי נעימה, אבל משנדרשתי לכתוב פסק דין מנומק (לא הייתה הסכמה של שני הצדדים למתן פס"ד לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט), מחובתי לנתח בקפידה את הראיות הקיימות, ולהסיק מהן מסקנה עפ"י מיטב שיפוטי.
סיכום התביעה נדחית.
נוכח מסקנותיי מעלה, ומשגם את גרסת הנתבעים לגבי נסיבות התאונה איני מקבל, איני מחייב את התובעת לשלם לנתבעים הוצאות משפט.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום בת ים נפסק כדקלמן:

לפניי תביעה כספית מיום 24.7.19 ע"ס 20,004 ₪ בגין ניזקי רכב-רכוש בתאונת דרכים מיום 24.10.18.
...
התובעת לא הציגה תצלום של זירת התאונה, למרות החלטתי המיוחדת מיום 19.6.20.
סיכום התביעה נדחית.
התובעת תשלם לנתבע הוצאות בסך 400 ₪ (כפי שכר עד ההגנה שנפסק) וכן שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו