מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

נזקי משאית איסוזו בגין אובדן להלכה

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2014 בשלום הרצליה נפסק כדקלמן:

הרכב לא נקנה כחדש, אלא במיכרז לאחר תאונה ולאחר שהוכרז "אבדן להלכה". מומי עצמו תיקן את תקוני הפח שנדרשו ופנה אל נתבע 1 על מנת שהלה יבצע החלפת שמנים במנוע.
בטרם אדון בשאלת הכסוי הבטוחי וגובה הנזק, יש לסלק מלפנינו את אחת מאבני יסוד המחלוקת שבין הצדדים, והיא להכריע בשאלה – האם הכשל במנוע נבע מטיפול לקוי שביצע גבאי במשאית עת מילא שמנים מעבר למידה, או שמא הכשל נובע מפגם ברדיאטור שגרם לנזילה מסיבית ואבדן מים עד הגיעה של המשאית לצומת המוביל.
לגירסת מר דותן, עקב המחלוקת מינו אותו השניים לשמש בורר מכריע במחלוקת המקצועית, המשאית נגררה למוסך "אהרון דובי שרותי רכב בע"מ" (להלן: "מוסך איסוזו"), וביום 14.2.10 התייצב פנחס דותן במוסך איסוזו, בדק את המנוע במהלך פירוקו ע"י עובדי מוסך איסוזו, והגיע למסקנה כי המנוע התחמם עקב חוסר מים.
...
לגרסת מר דותן, עקב המחלוקת מינו אותו השניים לשמש בורר מכריע במחלוקת המקצועית, המשאית נגררה למוסך "אהרון דובי שרותי רכב בע"מ" (להלן: "מוסך איסוזו"), וביום 14.2.10 התייצב פנחס דותן במוסך איסוזו, בדק את המנוע במהלך פירוקו ע"י עובדי מוסך איסוזו, והגיע למסקנה כי המנוע התחמם עקב חוסר מים.
אשם תורם וחלוקת הנזק: כפי שפרטתי לעיל, סבורני כי יש לשייך לתובעת אשם תורם בשני מישורים, האחד התובעת נמנעה מלערוך בירור עם "הראל" לגבי הכיסוי הביטוחי.
אני סבורה, כי לתובעת כבעלים ומחזיקה של המשאית אשם תורם בכך שלא בדקה את תקינות המדיד, שעה שכל בקשתה מנתבע 1 היה לעשות טיפול שמנים, היא טרחה והביאה את השמנים ל"מוסך מור", אך בד בבד לא טרחה לבדוק אם המדיד תקין ומאפשר בדיקת שמן.
סוף דבר: סך הנזק הכולל של התובעת לרבות הוצאות משפטיות הינו 56,079 ₪, לסכום זה יש להוסיף שכ"ט בסך כולל של 8,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2014 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

כתוצאה ישירה מהתאונה, הוכרזה המשאית "אובדן הלכה" ומובהר כי היא שימשה את התובעים לעיסוקם בתחום עבודות העפר, לרבות שנוע טרקטור.
בסיפא בדוח הפעולה נרשם: "רכבים: סובארו 1) 51-448-61 גורם לתאונה. 2) 23-216-71 רנו (רכב שנסע בנתיב הימני) 3) 39-485-20 מיצובישי (רכב שנסע בנתיב השמאלי) 4) 23-612-60 משאית איסוזו (באה ממול מדרום לצפון" (הדגשה הוספה – א"י).
שיעור הנזק התובעים טוענים כי בעקבות התאונה נגרמו להם נזקים בסכום של 7,992 ₪ בגין שירותי הובלה וגרירה; סכום של 4,416 ₪ בגין השכרת רכב; סכום של 6,000 ₪ בגין הישתתפות עצמית; סכום של 1,400 ש"ח בגין עלות בדיקת משאית; סכום של 5,700 ₪ בגין הלוואה; סכום של 10,000 ₪ בגין קזוז פוליסה; סכום של 6,000 ₪ בגין עוגמת נפש וסכום של 523 ₪ בגין הוצאות חקירות.
...
לפיכך, אני מחייב את הנתבע 5 בתשלום סכום של 51,744 ₪ לנתבעת 1 בגין נזקי הרכב הצבאי.
לנוכח קביעתי כי אין לנתבעים 1-3 אחריות לקרות התאונה, אני דוחה את הודעת צד ג' כפי שהוגשו נגדם.
אני מחייב את הנתבע 5 בתשלום הוצאות התובעים והנתבעים 1 ו- 3-4 בסכום של 550 ₪ לכל אחד מהם וכן בתשלום שכ"ט עו"ד בסכום של 2,500 ש"ח לכל אחד מהם.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לטענת המבקשים, כתוצאה מהתנהלות המשיבים ובטול ההסכם להעברת המניות, נגרמו להם הנזקים נשוא כתב התביעה: · סך של 3,686,252 ₪ בגין אובדן השקעה במרלו"ג בטירה וברכוש הקבוע ששמש את מור לבצוע פעילותה העסקית.
כך, שלמעשה טענת דרור ו-וורקר כי הם חשופים לתביעות בגין ערבויותיהם למוסדות המדינה (מע"מ, מס הכנסה והמוסד לבטוח לאומי), בנקים וחברות שספקו שירותים למור – חברת טן (אספקת דלק), חברת איסוזו (השכרת משאיות), הנה נכונה ובסכון גבוה יותר בנסיבות אלו.
"הדגש במתן צו העיקול עבר מהצורך לייחד נכסים לשם ביצוע עתידי של פסק הדין, לצורך למנוע שינוי מצבו לרעה עד למועד פסק הדין" (הילכת מרגליות, עמ' 800).
...
לסוגייה זו השלכה לטענת המשיבים, שהועלתה לראשונה בדיון בבקשה לביטול עיקולים, לכך שדין התביעה להידחות, בהיותה תביעה נגזרת, אשר הוגשה בהעדר הרשאה ומבלי שקויימו התנאים הקבועים בסעיף 194 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "החוק").
לשלב זה של הדיון ולצורך הכרעה בבקשה להטלת עיקולים, אני קובעת כי די בהחלטת דירקטוריון החברה מיום 30.1.2022, כדי להוות ראיה לנקיטת ההליכים בהתאם לחוק.
לסיכום, בהינתן שיקולי מאזן הנוחות וההכבדה, לאור הדרישה להוכחת עילת התביעה והצגת ראיות לכאורה להוכחתה, החלטתי לקבל את הבקשה להטלת עיקולים עד לסכום של 2,500,000 ₪ בלבד.
בנסיבות, אי מורה על ביטולו של העיקול נשוא סעיף א' לבקשה על מחזיקים נוספים ומעבר לסכום זה. בנוסף, אני מקבלת את הבקשה להטלת עיקול זמני על יתרת הסכום על דירתו של שלמה – נשוא סעיף ה' לבקשה להטלת עיקולים ומותירה על כנו את העיקול נשוא סעיף ז' לבקשה.
בנסיבות אלו, החלטתי שכל צד ישא בהוצאותיו.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2013 בשלום פתח תקווה נפסק כדקלמן:

בפני תביעה שעניינה נזקים שנגרמו לרכבו של התובע, משאית מסוג איסוזו (להלן: המשאית), בתאונה מיום 16.6.10 עם רכב הנתבעת 1 (להלן: הנהגת) מסוג שברולט (להלן: הרכב) המבוטח ע"י הנתבעת 2.
יצויין כי התובע הפעיל את פוליסת הביטוח שלו בחברת מנורה וקיבל סך של כ-63,000 ש"ח בגין אובדן להלכה של המשאית, והתביעה היא בגין נזקיו השיוריים והעקיפים.
...
לפיכך אני קובעת כי האחריות לתאונה מוטלת בעיקרה על הנתבעות.
אף אם חברת הביטוח עשתה כן, בין היתר, משיקול עסקי, והגדירה את התשלום הנוסף כ"אקס גרציה", יש בכך לתמוך במסקנה זו. לעניין גובה ההפסד בגין ההשבתה, הסכום היומי הנתבע מתבסס על אישור מנהל החשבונות של התובע.
מאחר שלפי החוק היה הנהג זכאי ל-75% משכרו מהמל"ל, אני מחייבת את הנתבעות בסך של 25% משכרו לשבועיים, ובסה"כ 600 ש"ח. סיכום: הנתבעות ישלמו לתובע 80% מהסכום המצטבר של סעיפים א'-ה' לעיל, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.8.10 ועד התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2022 בשלום אשקלון נפסק כדקלמן:

האם זכאית התובעת להשלמת פיצויים בגין תאונה בה נפגעה משאית גרר, או שמא שילמה המבטחת של הרכב הפוגע את מלוא הנזקים שנגרמו? רקע וטענות הצדדים התובעת הייתה הבעלים של משאית מידגם איסוזו, מועד עליה לכביש במרץ 2017, ששמשה להובלת כלי רכב.
שמאי מטעם התובעת, ערן אבני ז"ל ממשרדו של רפי ונציה, בדק את המשאית ביום 25.9.17 וקבע כי נגרם לה נזק בשיעור של 57% משווי המשאית וקבע כי מדובר באובדן להלכה.
הנזקים העקיפים אובדן הכנסות מעבר לנזק הישיר, אשר נתבע בדרך של דרישת מלוא הנזק לפי שמאי התובעת בקיזוז הפצוי ששולם, דורשת התובעת פיצוי בגין אובדן הכנסה בסך של 34,863 ₪.
...
מכל האמור לעיל עולה כי לא ניתן, על סמך הראיות שהציגה התובעת, להוכיח את ההפסד הנטען ויש לדחות ראש נזק זה. מעבר לאובדן הכנסות טענה התובעת כי שילמה לחברת שלמה תחבורה 2007 בע"מ (להלן: שלמה), אשר רכבים בבעלותה נפגעו באותה תאונה עת היו על המשאית שהתהפכה, סך של 12,700 ₪.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל עולה כי התובעת זכאית להשלמת פיצוי בגין המובילית.
על כן אני מחייב את הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, לשלם לתובעת 18,230 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.1.18.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו