מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

נזק לרכב ותביעת קיזוז נגדית

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מקוצר (תא"ק) שהוגש בשנת 2020 בשלום קריית גת נפסק כדקלמן:

הנתבע מכחיש קיומם של נזקים ברכבו בחלקים כמו: רדיאטור, גריל, פנסים וכיוצב'.
עוד טוען הנתבע כי לתובע היה חוב לאביו בסך של 31,941 ₪ וכי התובע דרש עבור תיקון רכב הנתבע סך של 16,000 ₪ ולכן נוצרה מחלוקת בין התובע ובין האב בעיניין זה. הנתבע טוען כי על התובע לקזז את סכום התביעה מהסך של 31,941 ₪, אשר התובע חייב לאביו.
אבי הנתבע אף לא הציג ראיות בדבר שווי הקומפרסור, אשר לטענתו, מכר לנאיף, ואשר, לדבריו, הנו "עם שני מנועים ושתי משאבות " (ר': בעמ' 13 לפרו' שורות 18-19) בחקירתו הנגדית העיד אבי הנתבע כי התובע תיקן עבורו שני רכבים נוספים, אשר עלות תקונם אף היא קוזזה מחובו של התובע (ר': בעמ' 11 לפרו' שורות 20-33), אך לא הציג כל ראייה ו/או חשבונית על כך. אף בתצהירו של דודו של הנתבע- מר מאיר עמר לא פורטה מערכת העובדות לעניין טענת הקזוז למעט דברי הדוד כי לתובע היה חוב לנתבע בגין 2 חשבוניות וכי נכח בשיחה בין נאיף ובין אחיו לעניין קזוז תיקון הרכב מהחוב.
...
בדיון אשר התקיים ביום 24.5.2020 ובהסכמת הצדדים, נשמעו כלל עדויות המצהירים וכן נשמעו סיכומים בע"פ. לאחר שעיינתי באשר הובא בפני ולאחר ששמעתי את העדויות מצאתי לקבל את התביעה.
לסיכום: לאור האמור, אני מחייבת את הנתבע לשלם לתובע סך של 8,770 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום רמלה נפסק כדקלמן:

אציין עוד שנהגת התובעת חזרה על עדותה באופן קוהרנטי ועקבי גם בחקירתה הנגדית, וממכלול מטעמים אלה ראיתי ליתן לעדותה משקל רב. שנית, נהג הנתבעים העיד שהוא "שמע מכה קטנה בצד ימני של האוטו", אך הוא לא הבחין כיצד התרחשה הפגיעה וכן לא הבחין ברכב התובעת עובר למכה ששמע (עמ' 10, שורות 14-13).
טענה זו לא הותירה רושם חיובי מכמה טעמים: הטענה לא נטענה בטופס ההודעה של נהג הנתבעים שהוצג לפניי לראשונה בדיון, כאשר יש הבדל משמעותי בין טענה לעקיפה מימין לבין טענה לעקיפה מהשול הימני; הטענה אף לא נטענה בכתב ההגנה המקורי שהגיש הנתבע 2 וכן לא נטענה בכתב ההגנה המתוקן, ומשכך מדובר בהרחבת חזית אסורה ובגירסה כבושה שאין לייחס לה חשיבות משמעותית; כאשר עומת נהג הנתבעים עם הפער בין עדותו לבין הגרסאות הקודמות שנמסרו מטעם הנתבעים לא הייתה בפיו תשובה מניחה את הדעת (עמ' 11, שורות 31-19); ככל שרכב התובעת היה עוקף מהשול הימני ובהנתן מוקד הנזק ברכב התובעת מצופה היה שרכב הנתבעים היה מבחין בו עובר לתאונה, דבר שאין חולק של אירע.
משכך, אני מקבלת את התביעה, וזאת לאחר ניכוי רכיב ימי השבתת רכב בסך 300 ₪ שלא הוכח.
...
לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם; שמעתי את עדויות הצדדים; התרשמתי מהעדים באופן בלתי אמצעי; צפיתי בהדגמות העדים באשר לאופן קרות התאונה; בחנתי את מכלול הראיות שהוצגו לפניי, לרבות סרטון ותמונות שצולמו במקום התאונה וכן לאחר ששמעתי את סיכומי ב"כ הצדדים, שוכנעתי שהורם הנטל הדרוש לקבלת התביעה, בניכוי רכיב ימי השבתה שלא הוכח.
בנוסף, אין בידי לקבל את טענת הנתבעים שנטענה לראשונה בדיון, שלפיה רכב התובעת נסע ברגע התאונה בשול הימני וניסה לעקוף את משאית הנתבעים שנסעה בנתיב הימני.
משכך, אני מקבלת את התביעה, וזאת לאחר ניכוי רכיב ימי השבתת רכב בסך 300 ₪ שלא הוכח.
סיכומו של דבר; הנתבעים ישלמו לתובעת, באמצעות הנתבעת 3, סך של 3,662 ₪ בתוספת אגרה כפי ששולמה בפועל, שכר עדת התובעת בסך 600 ₪, הוצאות משפט בסך 950 ₪ ושכר טרחת עו"ד בסך 1,800 ₪.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2020 בשלום ראשון לציון נפסק כדקלמן:

התביעה העיקרית עניינה תביעת הפסדים- הישתתפות עצמית וכינון לאחר הפעלת פוליסה; והתביעה שכנגד עניינה תביעת ניזקי רכב הנתבע וממילא חבות הצדדים לתאונה.
בעניננו, הנתבע הוא גם התובע שכנגד היה הנתבע בהליך המקביל שהוכרע ובו נדונה תאונת הדרכים, האחריות בה וממילא ניזקי הצדדים (שם טען הנתבע/תובע שכנגד כאן לקזוז נזקיו).
...
מהמקובץ לעיל עולה כי פסק הדין שניתן בתא"מ 58561-12-17 מהווה מעשה בית דין כל הקשור עם הפלוגתאות ביחס לאופן אירוע התאונה וחלוקת החבות בין הנהגים המעורבים כמו גם נזקי הנתבע /תובע שכנגד.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

מדובר בארגזים שהועמדו לשימושם של שני נהגים לצורך אספקת סחורה של קולורדו; פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לנתבעים כתוצאה ממעשי האלימות הנטענים של טוביה – 2,925 ש"ח עבור שכירת שירותי הובלה במקום המשאית ששמשתה נופצה, ו-4,461 ש"ח עבור תיקון נזקים לשני רכבים שנשפכה עליהם חומצה.
הכרעה בטענות ובסעדים שנטענו והתבקשו בתביעה שכנגד ובטענות הנתבעים לקזוז בגין חובות התובעים 2-1 יג.1 פיצוי בגין נזקים מהחזרת מוצרים ומאי-שתוף פעולה של התובעים 2-1 ופצוי ללא הוכחת נזק לפי חוק עוולות מסחריות וחוק איסור לשון הרע בהמשך לקביעותיי לעיל, יש לדחות את תביעת הנתבעים לפצוי בגין נזקים מהחזרת מוצרים ומאי-שתוף פעולה של התובעים.
...
לסיכום, לסכום הפיצויים לו זכאים התובעים בגין הפרת ההסכם העיקרי, בסך של 1,263,156 ש"ח, יש להוסיף ריבית והפרשי הצמדה לפי חוק פסיקת ריבית החל מיום 1.1.2017, הוא המועד אליו הוון שיעור הרווחים הצפויים בחוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, ועד למועד התשלום בפועל.
סוף דבר נוכח כל האמור לעיל, התביעה מתקבלת בחלקה נגד קולורדו (הנתבעת 1) ונדחית נגד הנתבעים 4-2.
בנסיבות העניין, לאחר שנתתי דעתי לשיקולים הקבועים בתקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, הגעתי למסקנה כי יש מקום לקבוע שכל צד יישא בהוצאותיו.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, ולאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות בתיק, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבם, תוך שאני לוקחת בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוואנטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להיתקבל חלקית, כך שהאחריות לקרות התאונה תחולק באופן שווה בין שני הנהגים המעורבים בתאונה.
וכמצוות תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961: "לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהיתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך." בנסיבות העניין, אני מקבל את התביעה חלקית, כך שהאחריות לקרות התאונה תחולק באופן שווה בין שני הנהגים המעורבים בה. הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, תשלמנה לתובעת את הסכומים הבאים: סך של 4,682 ₪ שהנו 50% מסכום התביעה (בנכוי ימי עמידה), בתוספת אגרת בית המשפט, שכר טירחת עורך דין בסך של 2,200 ₪ ובצרוף הפרישי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.
בית משפט אינו יכול להסכים עם זילות בית המשפט, ומכאן חובתו של עורך הדין להתנהל בצורה הולמת, ולהמנע להטריד את בא כוח הצד שכנגד ואת בית המשפט על חשבון כלל הממתינים לבירור דינם.
...
על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, ולאחר שבחנתי את מכלול חומר הראיות בתיק, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק ברכבים, תוך שאני לוקחת בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, כך שהאחריות לקרות התאונה תחולק באופן שווה בין שני הנהגים המעורבים בתאונה.
להלן הטעמים אשר הביאוני לכלל המסקנה שלעיל.
את התאונה היא תיארה כך: "זה היה מזמן אבל אני זוכרת שבאתי מכיוון דרום לכיוון הבית, כשעברתי את הצומת היה פקק שעה של פקקים עברתי את הצומת הייתי בנתיב השמאלי של האוטובוס, אני עמדתי בנתיב השמאלי של האוטובוס והמשכתי ישר ואחר כך הייתי צריכה לפנות שמאלה והיה פקק נסענו לאט, הייתי לבד ברכב. פתאום הרגשתי מכה האמת שנבהלתי עצרתי את האוטו נהגים מאחורה צפרו, עצרתי לראות מה קרה וראיתי שהמראה נפלה היא אפילו לא נשברה היא התפרקה מהמקום ועצרתי את הנהג, ואז התקדמנו לעצור כי אי אפשר לעצור הוא עצר בצד ימין ואני אחריו. אני נראה לי עמדתי בנתיב האמצעי הייתי צריכה להמשיך ישר, האוטובוס בא כנראה מתחנת האוטובוס, נראה לי. זה לא התמונה של המקרה. התקדמתי והרגשתי מכה באוטו לא קלטתי שזה מראה. לשאלת בית המשפט אם ראיתי את התאונה כשהרמתי את הראש ראיתי אותו קרוב אלי, הסתכלתי קדימה וראיתי אותו מצד ימין שלי. ( מפרוטוקול הדיון, ההדגשה לא במקור).
וכמצוות תקנה 21(ג) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961: "לא ינהג אדם רכב בקלות ראש או בלא זהירות, או ללא תשומת לב מספקת בהתחשב בכל הנסיבות ובין השאר בסוג הרכב, במטענו, בשיטת בלמיו ומצבם, באפשרות של עצירה נוחה ובטוחה והבחנה בתמרורים, באותות שוטרים, בתנועת עוברי דרך ובכל עצם הנמצא על פני הדרך או סמוך לה ובמצב הדרך." בנסיבות העניין, אני מקבל את התביעה חלקית, כך שהאחריות לקרות התאונה תחולק באופן שווה בין שני הנהגים המעורבים בה. הנתבעות, באמצעות הנתבעת 2, תשלמנה לתובעת את הסכומים הבאים: סך של 4,682 ₪ שהינו 50% מסכום התביעה (בניכוי ימי עמידה), בתוספת אגרת בית המשפט, שכר טרחת עורך דין בסך של 2,200 ₪ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום בפועל.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו