מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

נזק לא ממוני עקב הפרת חוזה

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

פיצוי בגין נזק לא ממוני כפי שקבעה חברתי השופטת אופק גנדלר בענין בובילב כי "בית הדין מוסמך להושיט לנפגע מגניבה פיצוי בגין נזק שאינו ממוני מכוח סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות). בעיניין פינדיורין נקבע כי בית הדין מוסמך לחייב עובד שגנב רכוש ממעסיקו בפצוי בגין נזק שאינו ממוני "עקב ההפרה החמורה והשיטתית של חובות האמון ותום הלב על ידו". פיצוי זה מבטא את שאט הנפש ממעשה הגניבה, ולכן פסיקתו היא בזיקה לחומרת המעשים.
...
על יסוד טעמים אלו, אני מצטרפת לקביעתו של חברי השופט סופר, לפיה יש לקבל את הערעור על פסיקת פיצוי בגין נזק לא ממוני ולקבוע כי אין לחייב את העובד בפיצוי כאמור.
נציגת ציבור (עובדים), גב' שרה זילברשטיין היפש מצטרפת לחוות דעתו של השופט סופר בנושא שיעור הפחתת פיצויי הפיטורים והרכיבים הנוספים למעט בנושא הפיצוי הלא ממוני בו אני מצטרפת לחוות דעתה של השופטת אופק לפיה יש לדחות את הערעור.
סוף דבר על דעת כל חברי המותב הערעור מתקבל בנושא פיצויי הפיטורים.

בהליך ערעור עבודה (ע"ע) שהוגש בשנת 2023 בהארצי לעבודה נפסק כדקלמן:

פיצוי בגין נזק לא ממוני כפי שקבעה חברתי השופטת אופק גנדלר בענין בובילב כי "בית הדין מוסמך להושיט לנפגע מגניבה פיצוי בגין נזק שאינו ממוני מכוח סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות). בעיניין פינדיורין נקבע כי בית הדין מוסמך לחייב עובד שגנב רכוש ממעסיקו בפצוי בגין נזק שאינו ממוני "עקב ההפרה החמורה והשיטתית של חובות האמון ותום הלב על ידו". פיצוי זה מבטא את שאט הנפש ממעשה הגניבה, ולכן פסיקתו היא בזיקה לחומרת המעשים.
...
על יסוד טעמים אלו, אני מצטרפת לקביעתו של חברי השופט סופר, לפיה יש לקבל את הערעור על פסיקת פיצוי בגין נזק לא ממוני ולקבוע כי אין לחייב את העובד בפיצוי כאמור.
נציגת ציבור (עובדים), גב' שרה זילברשטיין היפש מצטרפת לחוות דעתו של השופט סופר בנושא שיעור הפחתת פיצויי הפיטורים והרכיבים הנוספים למעט בנושא הפיצוי הלא ממוני בו אני מצטרפת לחוות דעתה של השופטת אופק לפיה יש לדחות את הערעור.
סוף דבר על דעת כל חברי המותב הערעור מתקבל בנושא פיצויי הפיטורים.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

לשיטת התובע על אף ביצוע העבודה ועל אף דרישת התשלום ששלח בעיניינה (והבטחות ריקות להסדרת החוב) בחרה הנתבעת שלא להסדיר את החוב כלפיו ועל כן הגיש את תביעתו ובקש לחייב את הנתבעת בסך כולל של 70,800 ₪ (הכוללים בנוסף סך של 5,000 ₪ פיצוי בגין נזק לא ממוני בשל הפרת החוזה).
...
לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ובחנתי את ראיותיהם מצאתי כי דין התביעה העיקרית להתקבל בחלקה, ודין התביעה הנגדית להידחות, ולהלן טעמיי – אין חולק כי מערכת היחסים שבין הצדדים החלה כבר בחודש מאי 2017, וכי זו נחלקה בין פרויקט הקיבוצים לבין פרויקטים אחרים.
יחד עם זאת לא מצאתי כי הנתבעת הזמינה מאת התובע מדידות כאמור, ולא שוכנעתי כי מדובר בידע שאמור להימצא בידי התובע בלבד ואינו אמור להיות מצוי אף בידיה של הנתבעת (באופן שיכולה היתה להזמינן מאת התובע ולמנוע על ידי כך את הנזק הנטען).
מכל אלו אני קובעת כי הנתבעת לא הוכיחה זכאותה לביצוע קיזוז נוסף משכרו של התובע בקשר עם ביצוע מדידות בקשר עם מפעל בסט קרטון.
לאור הסימטריה שבדבר איני עושה צו נפרד להוצאות בעניין זה אך אבהיר כי ראיות שלא צורפו לתצהירי הצדדים לא נלקחו בחשבון במסגרת פסה"ד. לסיכום – לאחר שמצאתי לקבל באופן חלקי את תביעת התובע ולדחות את תביעתה הנגדית של הנתבעת, ובשים לב להתרשמותי, כמפורט מעלה, בנוגע לעילותיה של התביעה הנגדית אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 33,660 ש"ח ומע"מ כדין (ובסה"כ –39,382 ₪), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 7.7.20, ועד ליום התשלום בפועל.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2023 בשלום תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

הלכה פסוקה היא, כי פסיקת פיצוי בגין נזק שאיננו נזק ממון וקביעת שיעורו מסורים לשיקול דעתו של בית המשפט וזאת לפי סעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970.
...
לאחר שהתקבלה גרסת הנתבעים באשר לתוכן הסכם השכירות שנכרת בעל-פה, אין מנוס מהמסקנה שהתובעים הפרו את הסכם השכירות בהפרה יסודית, כאשר נמנעו מתשלום דמי שכירות, נמנעו מתשלום מיסים וחזרו וטענו להסכמה להרחבת היקף השיפוץ בלי כל יסוד.
אשר על כן אני דוחה את תביעת התובעים (ת.א. 18927-12-18), מקבל בחלקה את תביעת הנתבעים (ת.א. 45702-04-19) ומחייב את התובעים (אלהם בן דוד ויצחק בן דוד) לשלם לנתבעים (מיכאל שרעבי ואביבה שרעבי) סך של 82,344 ₪.
כמו כן אני מחייב את התובעים לשאת בהוצאות הנתבעים בגין בירור התביעה ובהתחשב בכך שהתבררו שתי תביעות ונוכח היקף הטענות, יישאו התובעים בהוצאות הנתבעים בסך של 30,000 ₪.

בהליך תיק אזרחי דיון מהיר (תאד"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום עפולה נפסק כדקלמן:

אולם, פסיקת פיצוי בגין נזק לא ממוני בגין הפרת הסכם, נוסף על הפצוי הסטאטוטורי, מחייבת הוכחה בראיות לעצם קיומו של נזק בלתי ממוני, והקשר הסיבתי בין ההפרה לבין נזק זה (ת"א 1651/97 (מח' י-ם) אלי נ' פיסגת חנה (נכסים דירות והשקעות) בע"מ (31.12.2006)).
...
כל האמור מוביל למסקנה המתבקשת לפיה כתב הוויתור נטול תקף, ואין בו כדי לאיין את חובת הנתבעת לשלם לתובעים פיצוי בגין איחור במסירה.
לאחר שעיינתי בחוות דעת השמאיות מטעם הצדדים, ושמעתי את עדות שמאי התובעים, מצאתי להעדיף את חוות דעתו של האחרון על פני חוות דעת הנתבעת.
לנוכח המפורט לעיל, אני מקבלת את התביעה בחלקה, ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים סך 51,056 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד היום בסך 5,108 ₪, אגרה בסך 1,781.39 ₪, ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו