מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

נזק התלקחות אופניים חשמליים

בהליך מעצר עד תום ההליכים (מ"ת) שהוגש בשנת 2020 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

הוא ניכנס לביתו להתריע בפני אמו על התפרצות האש, ואמר לה: "אל תדברי יותר מדי, הרי זה לא אנחנו". כתוצאה ממעשיו של המשיב נגרמו נזקים כבדים לביתם של המתלוננים ולתכולתו: המצללה בחצר נשרפה כליל וקרסה לתוך החצר; חדר הבנות בבית נשרף; שני זוגות אופניים חשמליים שנמצאו בחצר הבית נשרפו.
...
סוף דבר.
אני קובע כי המשיב ימשיך להיות משוחרר בתנאים הבאים: נאסר על המשיב להיכנס לתחומי העיר ירושלים.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

סעיף 1: "בשנים שקדמו ליום 9.3.2020 התגורר הנאשם יחד עם הוריו ואחותו בדירה המצויה בבניין משותף ברחוב הרב דרוק בשכונת רמת שלמה, ירושלים (להלן – הבניין) מול דירתם של מישפחת ק' (להלן – המתלוננים). במהלך שנים אלו פרץ סיכסוך בין מישפחת המתלוננים לנאשם שעניינו בין היתר סוגיות של רעש והטרדה". תשובת הנאשם: "אין מחלוקת בעיניין האמור בסעיף 1. לגבי המשפט האחרון, הנאשם טוען שלו עצמו לא היה סיכסוך כלשהוא עם המתלוננים. היו טענות אבל לא סיכסוך". סעיף 2: "בחג הפורים, יום 9.3.2020 בשעה 10:30 לערך, עת היו המתלוננים בביתם, הצטייד הנאשם בחבילה המכילה כ-10 נפצים. במועד האמור, הלך הנאשם אל סמוך למדרגות הכניסה לבניין, הדליק את הנפצים, או חומר לקיח אחר, שטיבו אינו ידוע במדויק למאשימה, והשליכם לעבר חצר בית המתלוננים (להלן – הבית)". תשובת הנאשם: "הנאשם לא יודע אם במועד הנקוב שם, המתלוננים היו בבית. הנאשם כופר בכך שהוא הצטייד בנפצים, וכופר בשאר התיאורים בסעיף 2. באותו מועד, בסביבות 10:30 לערך, הנאשם זרק ברחוב שומים (זה משהו שקטן שזורקים בבית כנסת בקריאת המגילה כאשר הקורא אומר 'המן'). מדובר בדברים קטנים שאינם נפצים, הם לא יכולים להצית משהו, ובטח שלא מדובר בנפצים שמתוארים בכתב האישום. הנפצים שהנאשם זרק הם היו על הכביש, לא סמוך לשום דירה. אין לנאשם ידיעה אם מישהו אחר זרק משהו, מדובר בפורים והיו אנשים נוספים". סעיף 3: "כתוצאה מהמתואר לעיל, אש אחזה במׅצְלָלָה (פרגולה), במזרנים ומוצרי טקסטיל שונים שאוכסנו בחצר. האם התפשטה במהירות לעבר פנים הבית דרך חלון שפניו לחצר. לאחר שהנאשם הבחין בשריפה מתפשטת ביקש הנאשם ממר דניאל א' (להלן – דניאל), עובר אורח שחלף במקום, להיתקשר לכיבוי האש. דניאל ציין בפניו כי אין באפשרותו לעשות כי הוא אינו מחזיק בטלפון – אולם חרף האמור נימנע הנאשם מלהתקשר לכוחות הכבוי. חלף זאת, ניכנס הנאשם לביתו והתריע בפני אמו על התפרצות האש. עוד ביקש הנאשם מאמו: 'אל תדברי יותר מדי, הרי זה לא אנחנו'". תשובת הנאשם: "אין מחלוקת שהייתה שם שריפה, אבל לגבי אופן היתרחשות השריפה, אנחנו כופרים מחוסר ידיעה. כן הייתה שריפה. הנאשם אכן ביקש מאדם מסוים להיתקשר לכיבוי אש, מאחר שלא היה ברשותו טלפון, והנאשם גם ניסה לכבות את האש ולעזור לאנשים. הנאשם כופר בכך שהוא נימנע מלהתקשר לכוחות הכבוי, הנאשם אכן ניכנס לבית אמו והתריע שיש שריפה. הוא צעק בקולו 'אש'. הנאשם כופר בכך שאמר לאימו את המשפט שמצוטט בסוף סעיף 3". סעיף 4: "כתוצאה ממעשיו של הנאשם, נגרמו נזקים כבדים לביתם של המתלוננים ולתכולתו: המצללה בחצר נשרפה כליל וקרסה לתוך החצר, חדר הבנות בבית נשרף, שני זוגות אופניים חשמליים שנמצאו בחצר הבית נשרפו. כמו כן נגרמו נזקים קשים של פיח ועשן לכלל הדירה וכן ניזקי פיח ועשן לדירה מספר 7 בבניין המצויה מעל דירת המתלוננים". תשובת הנאשם: "הנאשם כופר בנזקים המתוארים בסעיף זה מחוסר ידיעה, והוא גם כופר בכך שהוא גרם להצתה". סעיף 5: "מישפחת המתלוננים ודיירים נוספים, בהם גם פעוטות, אשר שהו בבניין, הבחינו בעשן ובאש, נתקפו בבהלה והתפנו במהירות מבתיהם בטרם הגיעו הלהבות והעשן לפנים הבתים". תשובת הנאשם: "כופר מחוסר ידיעה". סעיף 6: הנאשם במעשיו הנ"ל, שילח אש במזיד בדבר לא לו וכן עשה דבר בכוונה להכשיל הליך שפוטי, לרבות חקירה פלילית, או להביא לידי עוות דין" תשובת הנאשם: "מדובר בסעיף הכללי של העבירה שהנאשם כופר בו.
...
מאחר שבא-כוח הנאשם לא הודיע לבית המשפט או למאשימה על הגשת הערעור, טענה המאשימה כי אין להיעתר לבקשת בא-כוח הנאשם להשהיית ההליך הנדון עד הכרעה בערעור (סעיף 147(א) בחוק סדר הדין הפלילי).
אף נטען בפתח הסיכומים, בשורות הראשונות, כי חוות דעת המומחה "מוכנה וחתומה". כפי שכבר נקבע, לא נמצאה הצדקה להיעתר לבקשתה הקודמת של ההגנה בעניין זה, ועל אחת כמה וכמה שלא נמצאה הצדקה לכך עתה.
בדומה לדברים שנאמרו לעניין ראיות נסיבתיות, "הכלל הוא כי אם האפשרות להסיק ממכלול הראיות קיומן של עובדות שאין בהן אשמה של הנאשם היא אפשרות דמיונית, ואילו המסקנה ההגיונית היחידה המתבקשת ממכלול הראיות, בהתחשב במשקלן, היא קיומן של עובדות שיש בהן אשמת הנאשם, הרי שיש להרשיע את הנאשם. שכן, במצב כזה לא נותר כל ספק סביר באשמתו" (עניין מנצור, פסקה 8.
הנאשם מורשע אפוא, בעבירת הצתה, לפי סעיף 448(א) רישה בחוק העונשין וכן בעבירת שיבוש מהלכי משפט, על-פי סעיף 244 בחוק זה. ניתנה היום, א' במרחשוון התשפ"ב, 7 באוקטובר 2021, במעמד הצדדים, כמפורט בפרוטוקול הדיון מהיום.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין רגיל (ת"א) שהוגש בשנת 2022 בשלום חיפה נפסק כדקלמן:

בנידון, נישאל מומחה התובעים בחקירתו הנגדית, והוא השיב תשובה משכנעת באומרו: "לא הבנת את חווה"ד. אז נתתי חוו"ד שניתנה בגין סוללת (כך במקור – ר.ח.) של אופניים, אז בדקתי את המערכת לעניין גורם הנזק, גורם השריפה בסוללת האופניים לא קשורה למערכת החשמל. לגבי הנזק הזה, מערכת החשמל הייתה תקינה" (שם, עמ' 8, ש' 1 לפרוטוקול הדיון).
...
סיכום: לאור מכלול הנימוקים לעיל, אני מורה כדלקמן: התביעה העיקרית נדחית בזאת.
התביעה שכנגד מתקבלת באופן חלקי, ובהתאם לכך על התובעים/נתבעים שכנגד – בני הזוג רועי ומיטל בן שמחון – לשלם לנתבעים/תובעים שכנגד – בני הזוג שרון וגלית סטלקול - סך של 40,265 ₪, נכון להיום (37,541 + 2,724).
כן ישלמו התובעים/נתבעים שכנגד לנתבעים/תובעים שכנגד מחצית מהוצאות האגרה ששולמה במסגרת התביעה שכנגד, עלות חוו"ד מומחה מטעמם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד תשלום ההוצאות הנ"ל ובנוסף לכך שכ"ט עו"ד בסך של 10,000 ₪ (כולל מע"מ).

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

· בת"פ 66383-03-22 בעבירה של גניבה לפי סעיף 384 לחוק, בשל כך שביום 28.09.21 נטל הנאשם אופניים חשמליים בשווי 6,200 ₪ השייכות לרפאל פדידה, שהיו מוצמדות לגדר באמצעות מנעול.
כמו כן, בפועל נגרם נזק לא רב. לטענה כי המסעדה נותרה סגורה אך בשל תוצאות השריפה לא הובאה ראיה, ובשים לב לנזק הקל שניגרם מחוץ למסעדה קשה לקבל, בודאי בלא ראיה, כי זו הסיבה, למצער היחידה, לסגירת המסעדה.
...
מאחר והליכים אלו עניינם במעשים שביצע הנאשם בהיותו קטין, נקבעה אשמתו על פי הודאתו, ולאחר שבמסגרת הטיעונים לעונש הייתה הסכמה כי הוא יורשע גם בהם, ובשים לב לחומרתם ולמכלול העבירות, אני מרשיע אותו גם בעבירות שיוחסו לו בשלושת ההליכים הנוספים, שהם: · בת"פ 5069-06-21 בעבירת שבל"ר לפי סעיף 413ג' סיפא לחוק ועבירה של החזקת מכשירי פריצה לפי סעיף 409 לחוק.

בהליך תיק אזרחי בסדר דין מהיר (תא"מ) שהוגש בשנת 2023 בשלום רחובות נפסק כדקלמן:

רקע עובדתי ודיוני לפני תביעת שבוב על סך של 57,146 ₪, שעיקרה החזר תגמולי ביטוח ששילמה התובעת למבוטחהּ, מר אורן צפריר (להלן גם, לפי העניין: "מבוטח התובעת"; "המבוטח"), על פי פוליסת ביטוח מבנה של בית פרטי, הנמצא ברחוב אשל 19/4 במזכרת בתיה (להלן: "הבית") על רקע ניזקי רכוש שנגרמו לבית, ביום 12.7.16, עקב היתפוצצות והתלקחות סוללת אופניים חשמליים, שרכש מבוטח התובעת, על פי הנטען, מבית עסק של הנתבע, בשם אופני רחובות, עת הסוללה הייתה בטעינה (להלן: "ארוע השריפה").
...
אני קובעת, על כן, כי לא מתקיים בענייננו התנאי השני לתחולת כלל היפוך נטל הראיה שבסעיף 41 לפקודת הנזיקין.
המסקנה אליה מגיעה התובעת, לפיה, לולא הסוללה החלופית הייתה פגומה, היו מנגנוני ההגנה הפנימיים מונעים את התחממותה והתלקחותה, אינה מחויבת המציאות, הן לאור דברי מומחה התובעת עצמו בחוות הדעת ( השימוש בדיבור הזהיר "מסיבה לא ברורה") הן לאור הראיות הנוספות שהוגשו ומקצתן נסקרו מעלה.
תוצאת הדברים היא, על כן, כי דין התביעה להידחות, וכך אני מורה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו