מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

נהיגה ללא רישיון תקף סעיף 10(א)

בהליך רשות ערעור פלילי (רע"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בגין מעשים אלו יוחסו למבקש עבירות של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית לפי סעיפים 7(א) ו-7(ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג – 1973 (להלן: פקודת הסמים); שבוש מהלכי משפט לפי סעיף 244 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (להלן: חוק העונשין); נהיגה ללא רישיון תקף לפי סעיפים 10(א) ו-62(1) לפקודת התעבורה [נוסח חדש]; ועבירה של חובת פוליסה לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל – 1970.
...
לאור כל האמור, בית המשפט המחוזי סבר כי יש להשית על המבקש עונש מאסר בפועל, ובשים לב לכלל לפיו ערכאת הערעור אינה ממצה את הדין, גזר על המבקש 18 חודשי מאסר בפועל, חלף 9 חודשי המאסר שירוצו בדרך של עבודות שירות שנגזרו עליו בבית משפט השלום, והותיר את יתר רכיבי הענישה על כנם.
דיון והכרעה דין הבקשה להידחות.
לפיכך, העונש שבית המשפט המחוזי השית על המבקש הולם את חומרת מעשיו; מתחשב כראוי במכלול נסיבות ביצוע העבירות לחומרה ולקולה; ואין בו כדי להצדיק את התערבות ערכאת הערעור, לא כל שכן במסגרת "גלגול שלישי". אשר על כן, הבקשה נדחית.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

בתיק האמור דובר על נאשם שהורשע בבצוע עבירות נשק (החזקה, נשיאה והובלת נשק, אבזר ותחמושת) סעיף 144 (ב) לחוק העונשין, עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף סעיפים 10(א) ו-63 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, עבירה של נהיגה ללא ביטוח, סעיפים 2(א) ו-(ב) לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970 וכן עבירה של נהיגה בפזיזות, סעיף 338(א)(1) לחוק העונשין.
...
לאחר ששקלתי את הפגיעה בערכים המוגנים, את מדיניות הענישה הנהוגה ואת הנסיבות הקשורות בביצוע העבירות, באתי לכלל מסקנה כי מתחם העונש ההולם בגין העבירות שבהן הורשע הנאשם, נע בין 18-36 חודשי מאסר בפועל, וכן עונשים נלווים.
בשקלול כל האמור לעיל, אינני סבורה כי יש מקום לחרוג ממתחם העונש ההולם, ויש לגזור את עונשו של הנאשם בסמיכות לחלקו הבינוני של המתחם, וזאת בעיקר מפאת גילו הצעיר והיעדר עבר פלילי.
סוף דבר לאור כל האמור לעיל, הריני לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: · 20 חודשי מאסר בפועל, אשר ימנו החל ממעצרו ביום 04.12.2021.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי ירושלים נפסק כדקלמן:

העובדות וטענות הצדדים נאשם 2 (להלן: הנאשם) הודה והורשע במסגרת הסדר טיעון שלא כלל הסכמה בעיניין העונש בעבירות של סיוע לעסקה בנשק לפי סעיף 144(ב2) יחד עם סעיף 31 לחוק העונשין תשל"ז-1977, נשיאה והובלת נשק לפי סעיף 144(ב)רישא יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין, ונהיגה ללא רישיון בתוקף לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש] בצרוף סעיף 38 לפקודה זו. כתב האישום המתוקן במסגרת ההסדר מייחס לשני הנאשמים עבירות נשק.
...
לנוכח האמור אני קובעת מתחם ענישה הנע בין 24-40 חודשי מאסר בפועל.
העונש הראוי לאור כל האמור אני מטילה על הנאשם עונש כמפורט להלן: מאסר בפועל לתקופה של 26 חודשים, בניכוי ימי מעצרו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

(בעיניין נאשם 2) הנאשם 2 הואשם יחד עם נאשם נוסף בעבירה של בהחזקת סמים מסוכנים לפי סעיפים 7(א) + (ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים + סעיף 29 לחוק העונשין; נהיגה ללא רישיון תקף לפי סעיף 10א + 62(א) + 38(1) לפקודת התעבורה [נוסח חדש]; ונהיגה ללא פוליסת ביטוח תקפה לפי סעיף 2(א) + (ב) לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש].
...
נאשם 2 נעתר לבקשה וסמוך לאחר מכן, נפגש עם נאשם 1 בחיפה על מנת לקבל ממנו רכב לצורך הנסיעה.
ואולם במקרה זה שוכנעתי שיש לחרוג ממתחם הענישה, וזאת לאור ההליך השיקומי בו עובר ועבר הנאשם עד כה. למרות שקיימת שאלה באשר להתאמת תהליך השיקום לעומת אופי העבירה שבוצעה שלא היתה לה בהכרח קשר הדוק לשימוש בסמים לא מצאתי סיבה לדחות את המלצת שירות המבחן שהדגיש שהשיקום עד כה של הנאשם מוצלח.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

הנאשם הודה במסגרת הסדר שלא כלל הסדר אודות העונש בעבירות הבאות: החזקה, נשיאה והובלה של נשק לפי סעיף 144(א) רישא + סיפא + 144(ב) רישא + סיפא לחוק העונשין, התשל"ז-1977; הפרעה לשוטר במילוי תפקידו לפי סעיף 275 לחוק; נהיגה בקלות ראש לפי סעיף 62(2) לפקודת התעבורה [נוסח חדש]; נהיגה ללא רישיון תקף לפי סעיף 10(א) + 62(1) + 38(1) לפקודת התעבורה; נהיגה ללא פוליסת ביטוח לפי סעיף 2(א) + (ב) לפקודת רכב מנועי [נוסח חדש]; איומים לפי סעיף 192 לחוק.
...
הערעור נדחה.
נטען שבסופו של דבר מדובר בתסקיר חיובי.
בסופו של דבר לא הובאה המלצה לחלופה, והומלץ על המשך טיפול במסגרת בית הסוהר.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו