מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

נהיגה ללא רישיון נהיגה כעבירה

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ז. אני פוסל את הנאשם על תנאי מלהוציא או להחזיק רישיון נהיגה למשך 8 חודשים לבל יעבור משך שלוש שנים ממועד שיחרורו עבירה של נהיגה בזמן פסילה, נהגיה ללא רישיון נהיגה או ללא פוליסת ביטוח בת תוקף ויורשע בגין אחת מהן.
...
סיכומו של דבר, ועל יסוד מקבץ השיקולים שמניתי לעיל אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: א. 5.5 שנות מאסר לריצוי בפועל.
בנוסף, אני מורה על הפעלת המאסר המותנה בן חמשה חודשים שהוטל על הנאשם על ידי בית משפט לתעבורה בנצרת בתת"ע 2611-04-20 באופן מצטבר.
בנוסף, אני מורה על הפעלת הפסילה המותנית בת 4 חודשים שהוטלה על הנאשם בתת"ע 2611-04-20 באופן מצטבר.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

רע"פ 8404/15 אלמוסראתי נ' מדינת ישראל (24.5.2016): דובר בנאשם שהורשע במספר עבירות במסגרת מספר אישומים, ביניהם, הוא הורשע בבצוע עבירות פריצה לרכב כדי לבצע גניבה בצוותא (מספר עבירות), גניבת רכב בצוותא (מספר עבירות), נהיגה ברכב ללא רישיון ושימוש ברכב ללא פוליסת ביטוח בת תוקף.
...
לאחר שנתתי את דעתי לכל האמור לעיל, קובע בזאת כי מתחם הענישה ההולמת ביחס לעבירות מושא האישום הראשון נע בין 10 חודשי מאסר בפועל לבין 26 חודשים, זאת לצד ענישה נלווית.
לעניין המיקום במתחמים, לאחר שקלול של כל האמור, סבורני כי יש למקֵם את עונשו של הנאשם בכל אחד משני המתחמים לעיל, בשליש האמצעי.
אני גוזר בזאת על הנאשם 25 חודשי מאסר בפועל שמשקף 18 חודשי מאסר בפועל בגין ביצוע העבירות מושא האישום הראשון ו-7 חודשי מאסר בפועל בגין ביצוע העבירות מושא האישום השני.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

הנאשם הורשע, במסגרת הסדר טיעון, על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן בבצוע עבירות של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה (עבירה לפי סעיף 332(2) לחוק העונשין התשל"ז-1977), נהיגה ללא רישיון נהיגה (עבירה לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] התשכ"א-1961), נהיגה ללא ביטוח (עבירה לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] התש"ל-1970) והתנגדות למעצר (עבירה לפי סעיף 47(א) לפקודת סדר הדין הפלילי [מעצר וחיפוש] [נוסח חדש] תשכ"ט-1969).
...
ככל שהנאשם אכן חפץ לעבור הליך טיפולי באופן כנה ואמיתי, יוכל לעשות זאת במסגרות הטיפוליות הרבות המוצעות על ידי שב"ס, ובהמשך אף על ידי רש"א. הגם שלא מצאתי לאמץ את המלצת שירות המבחן והגם שסבורני כי נוכח חשיבות שיקולי הענישה האחרים לא רק שאין מקום לחרוג מהמתחם בשל שיקולי שיקום, אלא שנוכח חשיבות שיקולי הרתעת הרבים, היה מקום לגזור את דינו של הנאשם ברף גבוה יותר בתוך המתחם, מצאתי להביא את שיקולי השיקום המסוימים הנלמדים מהתסקיר לידי ביטוי ביחס לענישה בתוך המתחם מקום בו, חרף שיקולי ההרתעה כבדי המשקל (בשים לב לחשיבות בהרתעת הרבים נוכח נפוצות התופעה והפגיעה המשמעותית בביטחון הציבור כמו גם הצורך בהחזרת תחושת הביטחון האישי לתושבי הנגב הזועקים תחושתם לחוסר משילות בנגב בשל תופעה זו ותופעות דומות ע"י הרתעת הרבים) ובשל אותם ניצנים של שיקולי שיקום הנלמדים מהתסקיר ועל מנת לעודד את הנאשם לילך בדרך זו, יגזר דינו של הנאשם ברף הנמוך של המתחם גם אם לא ברף התחתון.
לפנים משורת הדין, בשים לב לשיקולי הקולא שפורטו לעיל ולנתוניו האישיים של הנאשם ולעולה מהתסקיר ביחס למצבו הכלכלי, מצבה הכלכלי של משפחתו והתלות הכלכלית, ובשים לב למשך המאסר בפועל שעתיד הנאשם לרצות, והגם שער אני לענישה הנוהגת בעניין זה, לא מצאתי להיעתר לעתירת המאשימה להשתת קנס על הנאשם.
לאור האמור לעיל, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: 40 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו, במעצר של ממש, בגין התיק שבכותרת בהתאם לרישומי שב"ס. 12 חודשי מאסר, וזאת על תנאי שלא יעבור משך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסרו כל עבירה של נהיגה בפזיזות בניגוד להוראות סעיף 338 לחוק העונשין ו/או כל עבירה של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה בניגוד להוראות סעיף 332 לחוק העונשין.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

הנאשם הורשע, במסגרת הסדר טיעון, על פי הודאתו בכתב אישום מתוקן בבצוע עבירות של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה (עבירה לפי סעיף 332(2) לחוק העונשין התשל"ז-1977), נהיגה ללא רישיון נהיגה (עבירה לפי סעיף 10 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] התשכ"א-1961), נהיגה ללא ביטוח (עבירה לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] התש"ל-1970) והתנגדות למעצר (עבירה לפי סעיף 47(א) לפקודת סדר הדין הפלילי [מעצר וחיפוש] [נוסח חדש] תשכ"ט-1969).
...
ככל שהנאשם אכן חפץ לעבור הליך טיפולי באופן כנה ואמיתי, יוכל לעשות זאת במסגרות הטיפוליות הרבות המוצעות על ידי שב"ס, ובהמשך אף על ידי רש"א. הגם שלא מצאתי לאמץ את המלצת שירות המבחן והגם שסבורני כי נוכח חשיבות שיקולי הענישה האחרים לא רק שאין מקום לחרוג מהמתחם בשל שיקולי שיקום, אלא שנוכח חשיבות שיקולי הרתעת הרבים, היה מקום לגזור את דינו של הנאשם ברף גבוה יותר בתוך המתחם, מצאתי להביא את שיקולי השיקום המסוימים הנלמדים מהתסקיר לידי ביטוי ביחס לענישה בתוך המתחם מקום בו, חרף שיקולי ההרתעה כבדי המשקל (בשים לב לחשיבות בהרתעת הרבים נוכח נפוצות התופעה והפגיעה המשמעותית בביטחון הציבור כמו גם הצורך בהחזרת תחושת הביטחון האישי לתושבי הנגב הזועקים תחושתם לחוסר משילות בנגב בשל תופעה זו ותופעות דומות ע"י הרתעת הרבים) ובשל אותם ניצנים של שיקולי שיקום הנלמדים מהתסקיר ועל מנת לעודד את הנאשם לילך בדרך זו, יגזר דינו של הנאשם ברף הנמוך של המתחם גם אם לא ברף התחתון.
לפנים משורת הדין, בשים לב לשיקולי הקולא שפורטו לעיל ולנתוניו האישיים של הנאשם ולעולה מהתסקיר ביחס למצבו הכלכלי, מצבה הכלכלי של משפחתו והתלות הכלכלית, ובשים לב למשך המאסר בפועל שעתיד הנאשם לרצות, והגם שער אני לענישה הנוהגת בעניין זה, לא מצאתי להיעתר לעתירת המאשימה להשתת קנס על הנאשם.
לאור האמור לעיל, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: 40 חודשי מאסר בפועל בניכוי ימי מעצרו, במעצר של ממש, בגין התיק שבכותרת בהתאם לרישומי שב"ס. 12 חודשי מאסר, וזאת על תנאי שלא יעבור משך שלוש שנים מיום שחרורו ממאסרו כל עבירה של נהיגה בפזיזות בניגוד להוראות סעיף 338 לחוק העונשין ו/או כל עבירה של סיכון חיי אדם בנתיב תחבורה בניגוד להוראות סעיף 332 לחוק העונשין.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

עובדות כתב האישום כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו חבלה בכוונה מחמירה, עבירה לפי סעיף 329(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין"); החזקת סכין שלא כדין, עבירה לפי סעיף 186(א) וסעיף 184 לחוק העונשין; נהיגה ללא רישיון נהיגה, עבירה לפי סעיף 10(א)+ 62(1) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, ונהיגה ללא ביטוח רכב, עבירה לפי סעיף 2(א) ו-(ב) לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970.
...
סוף דבר תקופת המאסר המרבית הקבועה בצדה של העבירה של חבלה בכוונה מחמירה, שהיא החמורה מבין העבירות שיוחסו לנאשם, עומדת על 20 שנות מאסר.
סיכומו של דבר, אני מורה על הפסקת ההליכים כנגד הנאשם בתיק זה, בהתאם לסעיף 170(א) לחוק סדר הדין הפלילי, מאחר והנאשם אינו כשיר לעמוד לדין, כעולה מחוות דעתו של הפסיכיאטר המחוזי שהוצגה פניי.
מתוקף סמכותי לפי סעיף 15(א) לחוק טיפול בחולי נפש, ניתן בזאת צו אשפוז לגבי הנאשם, וזאת לתקופה מרבית של 20 שנים ממועד אשפוזו, שהיא תקופת המאסר המרבית הקבועה בצדה של העבירה של חבלה בכוונה מחמירה לפי סעיף 329(א)(1), היא העבירה החמורה ביותר שיוחסה לו. אני ממנה בזאת את הסנגוריה הציבורית על מנת שתייצג את הנאשם בהליכים בפני הוועדה הפסיכיאטרית שיתקיימו בעניינו מעת לעת.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו