מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית
רוצים לראות איך משתמשים בדין רגע? לחצו כאן

נאשם הורשע ברצח ובנסיון לרצח

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2021 בהמחוזי מרכז נפסק כדקלמן:

הפצוי לנפגעות העבירה ב"כ המאשימה עתרה להשית על הנאשם את הפצוי המירבי הקבוע בחוק בגין כל אחת מהעברות שבהן הוא הורשע: בגין עבירת הרצח, לחלק את הפצוי בין המתלוננת ובין הפעוטה; בגין עבירת ניסיון הרצח של המתלוננת, פיצוי למתלוננת, ובגין עבירת ניסיון הרצח של הפעוטה, לחלק את הפצוי בין המתלוננת ובין הפעוטה.
...
אנו סבורים כי על בית המשפט לשוות לנגד עיניו את כלל הנסיבות שאפפו את האירוע, כאשר ריבוי הקורבנות בעבירת הרצח הוא אחת הנסיבות שנשקלות על ידי בית המשפט.
סוף דבר, אנו גוזרים על הנאשם את העונשים, כדלקמן: מאסר עולם, החל מיום מעצרו של הנאשם: 6.3.20.
אנו קובעים כי מעשה הרצח שביצע הנאשם בוצע בנסיבות חריגות בחומרתן, כמשמעותן בסעיף 30ב לחוק שחרור על-תנאי ממאסר.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2017 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

במסגרת הסדר טיעון הורשע הנאשם בכך שעל רקע לאומני, ניסה לרצוח ארבעה חיילים ואזרחים יהודים, דרס שני חיילים שעמדו בתחנת אוטובוס, דקר בסכין, קטינה בת 15, בכל חלקי גופה, וכן עובר אורח נוסף, שניסה לנטרלו, ובכך גרם לארבע הנפגעים חבלות חמורות.
...
לאור כל האמור, בשים לב לנסיבות החריגות בחומרתן, ובעיקר, מטרתם הנפשעת של הנאשמים לקטול את חייהם של מספר רב ככל האפשר של חפים מפשע, אך בשל היותם יהודים, והיקף הנזקים שגרמו הנאשמים, כמתואר לעיל, סבורני שיש הצדקה מלאה להטלת פיצויים, בסכום המירבי הקבוע בחוק, על כל אחד מהנאשמים, בגין רצח כל אחד מהמנוחים, וכן, פיצוי בסכום משמעותי על כל אחד מהנאשמים, לכל אחד מנפגעי העבירה.
לאור כל האמור, אציע לחבריי לגזור על הנאשמים את העונשים הבאים: ארבעה מאסרי עולם, בגין ארבעת עבירות רצח, שירוצו במצטבר, זה לזה.
מרדכי לוי, שופט סוף דבר לאור כל האמור, אנו גוזרים על הנאשמים את העונשים הבאים: ארבעה (4) מאסרי עולם, בגין ארבע (4) עבירות רצח, שירוצו במצטבר זה לזה.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

בית המשפט העליון דחה את העירעור וציין בין היתר את הדברים הבאים: "העונש הקבוע בצד עבירת הניסיון לרצח עומד על 20 שנות מאסר, ובמקרים רבים הוטלו עונשים דו ספרתיים על עבריינים שהורשעו בעבירה זו, זאת גם אם ניתן להצביע על מקרים שבהם הוטלו, בנסיבות מיוחדות, עונשים קלים יותר". ע"פ 5797/11 צסן נ' מדינת ישראל (5.8.2012) – במקרה זה דובר בנאשם אשר הורשע על יסוד הודאתו בעבירה של ניסיון רצח, וזאת לאחר שדקר את המתלוננת בסכין על רקע רצונה להפרד ממנו.
...
התובעת סברה כי קביעת העונש המתאים בהתאם לרף העליון של המתחם, מתיישב אף עם סעיף 40ז לחוק העונשין, שעניינו הרתעת הרבים, וכדבריה: "אבקש גם להתחשב בהרתעת הרבים בביצוע העבירה לפי סעיף 40ז האלימות כלפי נשים גואה, והיום הנשים פחות בטוחות במרחב הציבורי ובביתן. יש תחושה של אוזלת יד של המערכת בכללותה. אני חושבת שלבית המשפט תפקיד מכריע לעניין הזה. הרתעת הרבים במקרים כאלו, יש לה חשיבות אמיתות. אנו סבורים כי המאבק צריך להיות עיקש, נחוש, ונטול פשרות בסוג עבירות מסוג זה. זה צורך השעה". בסיכומו של טיעון, עתרה התובעת כאמור, להשתת עונש ברף העליון של המתחם וזאת לצד השתת מאסר מותנה ופיצוי למתלוננת.
המסקנה בדבר עוצמת הפגיעה בערכים המוגנים נלמדת משורת הנתונים שהם בבחינת נתונים הקשורים בביצוע העבירה: (א) העובדה כי המעשה בוצע באופן מוקפד ומתוכנן; (ב) הצטיידותו המוקדמת של הנאשם בשתי סכינים גדולות; (ג) המארב שביצע הנאשם למתלוננת; (ד) חיתוכה ודקירתה של המתלוננת מספר רב של פעמים בפלג גופה העליון; (ה) הפציעות שנגרמו למתלוננת כפי שפורטו בהכרעת הדין (ראה גם חוות דעתו של ד"ר קלגנוב – תע/3).
כאמור בסעיף 13 לחוות דעתו של האב"ד, השופט שגיא, מצאנו להעביר מסר שנועד להרתיע מפני ביצוע עבירת אלימות במשפחה בכלל וכלפי בנות זוג בפרט.
סוף דבר, כאמור אצטרף לחוות דעתו של חברי.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

נקדים ונציין שנאור מירילשוילי הואשם בכתב אישום שהוגש נגדו בתאריך 5.6.20, תחילה כשותפו של הנאשם לעבירות המנויות בכתב האישום כנאשם בתיק שהתנהל בנפרד לפני הרכב אחר של בית משפט זה. בהמשך, במקביל להגשת הסיכומים בתיק דנן, הורשע נאור, בתאריך 16.11.21 על פי הודאתו לאחר שכתב האישום בעיניינו תוקן במסגרת הסדר טיעון, בעבירות של הריגה, ניסיון לרצח, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות ונשיאה והובלת נשק (תפ"ח 13225-06-20).
...
אשר לעבירות הנוספות שבהן הורשע הנאשם, נאמר כך: עבירת ניסיון הרצח – סעיף 305(1), קובע עונש של 20 שנות מאסר למורשע בעבירה זו. עבירה זו לא שונתה בעקבות תיקון 137 לחוק העונשין; לו היה הנאשם מואשם בעבירה של ניסיון לרצח על פי הדין הקיים עתה, הוא היה מורשע באותה העבירה ניסיון לרצח לפי סעיף 305(1).
נוכח קביעה זו, ממנה עולה שהנאשם פעל מתוך שיקול דעת ושליטה, הרי שנדחית גם טענת ההגנה לקרבה לסייג גם בהקשר לגזר הדין.
לאור כל האמור, בהתחשב בערכים החברתיים שנפגעו מביצוע העבירות, מידת הפגיעה בהם, מדיניות הענישה הנהוגה והנסיבות הקשורות לביצוע העבירות, אנו מעמידים את מתחם העונש ההולם למעשי עבירות ניסיון הרצח, החבלה החמורה והחזקת הנשק בין 18 ל23 שנות מאסר.
לאור כל האמור לעיל, אנו דנים את הנאשם לעונשים הבאים: בעבירת הרצח לפי סעיף 300(א)(4)- עונש מאסר עולם.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי באר שבע נפסק כדקלמן:

סגן הנשיאה, השופט א' ואגו - אב"ד: כללי הנאשם, ארן חזן, יליד 1976, הורשע, לפי הודאתו, בהכרעת דין מיום 14/10/21, בעבירות של ניסיון רצח וחבלה חמורה בנסיבות מחמירות, שבוצעו כלפי אישתו דאז, הגב' ל.ח., בשעות הערב של יום 20/7/20.
...
הוסף לאלה את התוצאה - הפגיעה הקשה והמצלקת, בכל המישורים, שנגרמה בפועל - והמסקנה היא, שהיה מקום לקביעת מתחם, אלמלא ההסדר, אשר תחילתו תהא ברף גבוה מ- 11 שנים.
התביעה שקלה שיקולים כבדי משקל, אשר הצדיקו תיחום הטיעון העונשי של התביעה, כפי שנעשה בהסדר הטיעון, ולא מצאנו כי שיקולים אלה אינם מאוזנים, וממילא - אין נימוק המחייב לדחות את הסדר הטיעון.
מסקנתי היא, שבאיזון הכולל, הסדר הטיעון הוא ראוי וסביר, וכי, אין מקום לדחותו על דרך הטלת מאסר שיהא מעבר להגבלה שנטלה על עצמה המאשימה.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו