מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

נאשם בסמים שוחרר על תנאים

בהליך תיק תעבורה (תת"ע) שהוגש בשנת 2017 בתעבורה מחוז מרכז נפסק כדקלמן:

ברע"פ 8649/10 קבע כבוד השופט רובינשטיין הצורך להגן על הציבור מפני תופעת השכרות שהפכה למכת מדינה ומעמידה בסיכון לא רק את הנהג אלא גם את סביבתו, מחייב הרחקת נוהגים פורעי חוק מהכביש, מיתחם הענישה בעבירות כגון אלו, שיכרות, הנו פסילה ארוכה, ועד 4 שנות פסילה, מאסר על תנאי ועד 12 חודשי מאסר בפועל, במקרה דנן מדובר בנאשם שזוהי הרשעתו השנייה בנהיגה תחת השפעה כאשר הקודמת משנת 2014 נדון לעונש של פסילה על תנאי ופסילה של 11 חודשים.
יצוין כי בשל היתמכרותו של הנאשם לסמים לאחר שיחרורו מהצבא הישתלב באופן עצמאי במוסד הגמילה מלכישוע, סיים אותו ונגמל משימוש בסמים.
התנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה של נהיגה בשיכרות או תחת השפעת משקאות משכרים /סם או נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מעל 24 חודשים או נהיגה בזמן פסילה.
...
באיזון בין השיקולים השונים ובהתחשב בהמלצות תסקיר שירות המבחן, סבורני כי שליחתו של הנאשם לריצוי מאסר בדרך של עבודות השירות כעתירת המאשימה עלול לגרום חלילה להידרדרות במצבו.
סוף דבר: אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: מאסר על תנאי: הנני מורה על עונש של מאסר לתקופה של 6 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים.

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2018 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ביהמ"ש קמא בהחלטתו חזר ועמד על ההלכה לפיה, הכלל הוא מעצרם מאחורי סורג ובריח עד תום ההליכים של נאשמים בסחר בסמים, כאשר השיחרור לחלופה או מעצר באמצעות איזוק אלקטרוני הנם החריג.
דבר שהנו נכון ביתר שאת במקרה זה, בשל חומרת המיוחס למשיב, סוג הסם, בקיומו של עבר פלילי דומה ועוד מאסר על תנאי בר הפעלה.
...
נוסיף לכל האמור לעיל את סוג הסם, עבר פלילי הדומה מהתקופה האחרונה ותנאי בר הפעלה שלא הרתיעו; והמסקנה הינה כי עסקינן במשיב שמסוכנות רבה גלומה בו אשר ככל הנראה מעורבותו בסחר בסמים הינה משמעותית.
אלא בשונה מענייננו, המדובר הוא בצעיר יליד 13.11.96, ללא עבר פלילי כלשהו וקיימת לגביו המלצה חיובית מצד שירות המבחן – ולמרות זאת ביהמ"ש ציין כי המסקנה התקבלה "לא בלי היסוס". כל אלה מלמדים על קיומו של טעם מיוחד - ולא כך בענייננו (בש"פ 2740/18 שלעיל, פס' 10).
סוף דבר מכל האמור, הערר מתקבל והחלטת ביהמ"ש קמא מבוטלת.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2018 בשלום ירושלים נפסק כדקלמן:

לדבריה, מדובר בנרקומן אשר כל הליך טפולי לא יועיל לו, לחובתו הרשעות רבות בעבירות סמים, ותלויים ועומדים נגדו 3 עונשי מאסר על תנאי ברי הפעלה בעבירות דומות.
כיום, קיימת אצלו עייפות ממצבו ובעקבותיה הוא מגלה תובנה ובשלות לצורך לקבל עזרה ולהשתלב בהליך טפולי משמעותי ומצליח לשמור על ניקיון משימוש בסמים, ומגלה רצון להמשיך בהליך זה. העובדת הסוציאלית המטפלת בנאשם במסגרת מעצרו ממליצה שהנאשם ימשיך בטיפול אינטנסיבי ומעמיק, והמלצתה והמלצת מנהל פרוייקט הטיפול במעצר, היא כי בשלב זה הנאשם ישוחרר ממעצרו לצורך השתלבו בקהילה טיפולית.
...
המסקנה היא, אם כן, כי הנאשם עשה דרך טיפולית משמעותית ומרשימה – משם הגיע ולמקום אחר, טוב יותר, הלך ומוסיף ללכת.
כל אלו אף ניצבים לעיני בעת גזירת הדין, ומשקלם הסגולי ישפיע אף הוא לעניין זה. נוכח כל האמור לעיל ולאחר ששקלתי את כלל השיקולים הנדרשים, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: שנים עשר (12) חודשי מאסר לריצוי בפועל בניכוי ימי מעצרו.

בהליך תיק פלילי (ת"פ) שהוגש בשנת 2016 בשלום באר שבע נפסק כדקלמן:

מכל המקובץ לעיל הנני לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 36 חודשים מאסר בפועל שיימנו מיום מעצרו, 6.10.2016 ; 6 חודשים מאסר על תנאי למשך שנתיים מיום שיחרורו שלא יעבור עבירות סמים מסוג עוון; 12 חודשים מאסר על תנאי למשך שנתיים מיום שיחרורו שלא יעבור עבירות סמים מסוג פשע; 10,000 ₪ קנס או 50 ימי מאסר תמורתו.
...
מסקנה זו מבוססת בין היתר על כך שבשתי העסקאות מדובר בסחר בסם מסוג חשיש, בכמות ובתמורה דומים על ידי אותו סוכן, ובשיטה דומה.
מכל המקובץ לעיל הנני לקבוע כי המתחם העונש ההולם בגין מכלול מעשיו של הנאשם נע בין 28 חודשים ל-54 חודשים מאסר בפועל.
מכל המקובץ לעיל הנני לגזור על הנאשם את העונשים הבאים: 36 חודשים מאסר בפועל שיימנו מיום מעצרו, 6.10.2016 ; 6 חודשים מאסר על תנאי למשך שנתיים מיום שחרורו שלא יעבור עבירות סמים מסוג עוון; 12 חודשים מאסר על תנאי למשך שנתיים מיום שחרורו שלא יעבור עבירות סמים מסוג פשע; 10,000 ₪ קנס או 50 ימי מאסר תמורתו.

בהליך תיק פשעים חמורים (תפ"ח) שהוגש בשנת 2022 בהמחוזי תל אביב - יפו נפסק כדקלמן:

לאור העובדה שמדובר בגזר דין משנת 1998, המאסר ירוצה בחופף למאסר בתיק זה. מאסר על תנאי של 2 שנים שהנאשם לא יעבור בתוך 3 שנים מיום שיחרורו ממאסר את העבירות שבהן הורשע בתיק זה. קנס בסך של 50,000 ₪ או 4 חודשי מאסר תמורתו.
כפי שנקבע בהכרעת הדין, נאשם 17 פעל כחבר ארגון, ביצע את העבירות במסגרת חברותו באירגון ומכאן נגזר הצורך להאשימו במסגרת כתב אישום זה. לחומרה יש לזקוף את עברו הפלילי הנכבד של הנאשם, את תקופות המאסר שאותן ריצה וכן את העובדה שהוא לא נרתע מלהסתבך בעבירת סמים נוספת במהלך ניהול ההליך הפלילי, בעת שהיה משוחרר בתנאים מגבילים בתיקנו.
...
בדומה, יש לדחות את בקשת הסנגור הנסמכת על סעיף 11 לחוק העונשין, לנכות את התקופה שבה שהה הנאשם במעצר בבלגיה בגין מעורבותו בעבירות שבוצעו שם. סעיף 11 לחוק העונשין קובע: "נשא אדם עונש בחוץ לארץ על עבירה, או היה נתון שם במעצר בגללה, ינוכה העונש או תקופת המעצר מן העונש שעליו לשאת בישראל בשל אותה עבירה". את הדגש בענייננו יש לשים על התיבה "בשל אותה עבירה". אין חולק כי הנאשם היה עצור בבלגיה בגין עבירה שעניינה סם מסוכן מסוג חשיש (שאין בינה לבין אישום 11) וכן בגין עבירה של "חברות בארגון פשיעה" (עבירה שקיימת על פי החוק בבלגיה).
10.7 לסיכום עונשו של נאשם 17 לאור כל האמור לעיל ולעונשים שיש לגזור על הנאשם בהתאם למתחמי הענישה שנקבעו ומיקומו בתוכם, חלקם בחופף וחלקם במצטבר, אנו גוזרים על נאשם 17, יעקב בן שטרית, מאסר בפועל למשך 10 שנים.
סוף דבר לסיום, אנו מבקשים להביע את תנחומינו לבני משפחות הקורבנות.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו