מאגר משפטי לחיפוש בעזרת בינה מלאכותית

מתקבל ערר על החלטה על מעצר

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2021 בעליון נפסק כדקלמן:

על החלטה זו הגיש העורר ערר לבית משפט זה (בש"פ 2166/21), אשר היתקבל בהחלטתי מיום 8.4.2021, במסגרתה הוריתי על החזרת הדיון לבית המשפט המחוזי לשם קבלת תסקיר מעצר בעיניינו של העורר, לאחריו ייתן בית המשפט המחוזי החלטה חדשה בעיניין מעצרו עד תום ההליכים, בגדרה ייתן דעתו, בין השאר, לעמדה העקרונית שהובאה על ידי בבש"פ 8640/20 אבו קרינאת נ' מדינת ישראל (23.12.2020) (להלן: עניין אבו קרינאת).
...
משאלה הם פני הדברים, סבורני כי המשקל שיש לתת לנתון זה בבחינת השלכותיו על הערכת גורמי שירות המבחן בעניינו של העורר הינו לכל היותר, מוגבל, ובנסיבות המקרה שבפנינו – בו נסיבות עיסוקו בעבר ובהווה של העורר בהימורים נותרו עלומות – וודאי שהוא איננו מצדיק את המסקנה לפיה אין לייחס משקל של ממש להמלצת שירות המבחן, כפי שקבע בית המשפט קמא.
לאור האמור, אני מורה על הזמנת דיווח מאת הממונה על פיקוח אלקטרוני בשירות בתי הסוהר לפי סעיף 22ב(ג) לחוק המעצרים בדבר היתכנות הפיקוח האלקטרוני במקום המוצע, שיוגש לבית המשפט קמא לא יאוחר מיום א' 20.6.2021.
סוף דבר: הערר מתקבל כמפורט בפסקה 14 לעיל.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

בהחלטתו, דחה בית המשפט המחוזי את בקשת בא-כוח העורר להורות על הגשת תסקיר אשר יבחן אפשרות לחלופת מעצר בעיניינו של העורר, וזאת משנמצא כי: "המסוכנות המובהקת הקונקרטית הגבוהה הנשקפת מן המשיב, כעולה מנסיבות המתוארות בכתב האישום, מייתרת את הצורך בהפנייתו לקבלת תסקיר שיבחן חלופה". מכאן הערר שלפניי.
ברם, איתור פסיקה שכזו, בנסיבות חריגות כאלה ואחרות, אין בה כדי לסייע לעניינו של העורר בנסיבות דנן (אגב כך יצוין כי לא עלה בידי בא-כוח העורר להצביע על החלטה של בית משפט נכבד זה שהתערבה, בהקשר עבירות נשק דומות לנסיבות דנן, בהחלטה של בית משפט קמא להורות על מעצר עד תום ההליכים בלא להדרש לתסקיר מעצר).
...
קביעה זו מקובלת עליי, בנסיבות דנן, לחלוטין.
מסוכנותו של מי שכך הסכים לעשות הינה גבוהה ביותר, וצדק בית המשפט קמא כאשר קבע כי אין צורך בתסקיר מעצר כדי להגיע למסקנה שחלופת מעצר לא יהיה בה כדי להקטין את המסוכנות במידה משמעותית, וכי לכן יש להורות על מעצר עד תום ההליכים.
התוצאה היא שדין הערר להידחות.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2022 בעליון נפסק כדקלמן:

כך, בהחלטה בערר על ההחלטה על המעצר עד תום ההליכים החליט בית משפט זה (השופט א' שטיין) להורות על מעצרו של המשיב בפקוח אלקטרוני.
העוררת מוסיפה כי בית משפט זה היתייחס למשקל שיש להעניק למצבה הנפשי של מתלוננת בתיק זה ממש, כאשר קיבל ערר של המדינה על שיחרורו של נאשם 3 ממעצר בפקוח אלקטרוני.
...
העוררת טוענת כי בית משפט קמא שגה כאשר נעתר לבקשותיו של המשיב להקלות בתנאי השחרור ובעיקר לבקשתו האחרונה.
דיון והכרעה לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי את טיעוני הצדדים בעל פה אני סבורה כי דין הערר להתקבל.
לטעמי, מכלול הנסיבות שתוארו לעיל – החומרה הרבה שיש לייחס לעבירות בהן הואשם המשיב, מצבה של המתלוננת וההשלכה של ההקלות על מצב זה ועל תחושת החירות שלה – מביא למסקנה כי אין מקום בעת הזאת להקלות הנוספות נושא ההחלטה מושא הערר דנן.
לכן, אני מקבלת את הערר ומבטלת בשלב זה את החלטת בית המשפט המחוזי מיום 6.12.2022.

בהליך ערר מ"ת (עמ"ת) שהוגש בשנת 2023 בהמחוזי חיפה נפסק כדקלמן:

ראו בהקשר זה את החלטת בית המשפט העליון בבש"פ 947/23 עבדללה עיסא נ' מדינת ישראל (14.2.2023) שם נדחתה בקשה למתן רשות לערער ב"גילגול שלישי" על החלטת בית המשפט המחוזי אשר הורה על מחיקת ערר שהוגש על החלטת בית משפט השלום אשר דחה את ההכרעה בשאלת מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים לצורך קבלת תסקיר מעצר.
...
עם זאת בית המשפט מצא להתייחס באותו מקרה למחסור הנוכחי בקציני שירות מבחן אשר מצריך שינוי בהתנהלות ובחינה בכל מקרה ומקרה אם יש טעם בהפניית נאשם לקבלת תסקיר שירות מבחן, תוך שמודגש הכלל שתסקיר מעצר אינו בבחינת תסקיר חובה ושיקול הדעת שיש לבית המשפט לשקול בנסיבותיו של המקרה הנדון לפניו אם להורות על הזמנת תסקיר.
דברים אלה, הגם שאין בהם קביעה פוזיטיבית לעניין התאמת המפקחים, יש בהם אמירה מפורשת בדבר הצורך שבית המשפט מצא בפנייה לשירות המבחן, גם כדי שיתייחס למידת האימון שאפשר ליתן בעורר.
על כן, ולאור המקובץ, אני מורה על דחיית הערר.

בהליך בש"פ (בש"פ) שהוגש בשנת 2023 בעליון נפסק כדקלמן:

כאמור, ביום 12.10.2023 היתקבל הערר על ההחלטה לשחרר את המבקש למעצר בפקוח אלקטרוני.
...
לאחר עיון בבקשה על נספחיה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.
הבקשה נדחית אפוא.
קבלת מראה מקום

השאירו פרטים והמראה מקום ישלח אליכםעורכי דין יקרים, חיפוש זה מגיע מדין רגע - מערכת סגורה המאפשרת את כל סוגי החיפוש בהקלדה בשפה חופשית מתוך הפסיקה בנט המשפט ובבית המשפט העליון. כחלק ממהפכת הבינה המלאכותית, אנו מלמדים את המערכת את השפה המשפטית, אי לכך - אין יותר צורך לבזבז זמן יקר על הגדרות חיפוש מסורבלות. פשוט כותבים והמערכת היא זו שעושה את העבודה הקשה.

בברכה,
עו"ד רונן פרידמן

הצטרפו לאלפי עורכי דין שמשתמשים בדין רגע!

בין לקוחותינו